Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleriyle, DENİB'te Toplantı Yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı'nca 2011 yılında Denizli'de tekstil-hazır giyim sektöründe gerçekleştirilecek olan proje teftişinin tanıtım ve sosyal tarafların bilgilendirmesi amacıyla ilimize gelen yetkililerle, 05 Temmuz 2011 Salı günü Birliğimiz Toplantı Salonunda tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

DENİB Başkanı Süleyman Kocasert ve Yönetim Kurulu üyeleri evsahipliğinde yapılan toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş İzmir Grup Başkanlığı Proje Koordinatör Yardımcısı Dr. Süleyman Özman, İş Müfettişileri Haldun GİRAY ve Arif Sami YILMAZ katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Süleyman Kocasert, katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunarak, tekstil ve konfeksiyon sektörünün dünü ve bugünü, sektörün ilimiz açısından önemi, ihracatı ve Birliğimizin misyonu hakkında bilgiler verdi.

Proje Koordinatör Yardımcısı Dr. Süleyman Özman ise, İş Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilecek olan proje teftişi ile endüstri ilişkilerinde yaşanan değişim paralelinde geleneksel denetim anlayışından uzak bir denetim modelinin uygulanacağı, teftişlerde "pro-aktif denetim modeli" olarak adlandırılan denetim anlayışı ile cezalandırıcı denetim sistemi yerine, insan ve risk odaklı, eğitici, bilgilendirici, yol gösterici bir denetim modelinin benimsenerek, sosyal taraflarla olan diyaloğun geliştirilmesi ve tarafların denetim sistemi içinde aktif rol almaları amaçlandığı hususlarında bilgi verdi.

Projede kayıt dışı istihdamın, çalışma, dinlenme ve izin sürelerinin öncelikli riskler olarak belirlendiği, özellikle kadın istihdamının yoğun olduğu sektörde çalışan kadınların çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kadın istihdamının artırılması ve kadınların iş gücü piyasasına dahil olmasına katkı sağlanması, ayrıca mevzuatımıza yeni giren mobbing, yani iş yerlerinde psikolojik baskı konularında bilgilendirme yapacaklarını vurgulayan Özman, saha çalışmalarının 2012 yılına kadar devam edeceğini söyledi.

Toplantının sonunda sözkonusu denetimlerin firmalarımız açısından iş ve zaman kaybının önlenmesi için önemli olduğu, uygulama hakkında firmalarımızın önceden bilgilendirilmesi amacıyla konuların belirlenmesi suretiyle eğitim çalışmalarının yapılması, Birliğimiz Toplantı Salonunun bu amaç için mekan ve teknik anlamda en uygun yer olduğu konusunda görüş alışverişinde bulunularak, önümüzdeki günlerde bu konunun yeniden görüşülmesine karar verildi.

İlgili Fotoğraflar