Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi 70.Toplantısını Arjantin'de Gerçekleştirdi

Uluslararası Pamuk İstişare Komitesi (ICAC), 4-9 Eylül 2011 tarihleri arasında 70. toplantısını Arjantin'de Buenos Aires'te gerçekleştirildi. Toplantıya 39 ülkeden ve 7 uluslararası kuruluştan toplam 495 temsilci katılım sağladı. Türkiye'den katılım sağlayan resmi heyette Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Sn. Süleyman KOCASERT de yer aldı.

ICAC toplantıları, her yıl sonbahar aylarında farklı bir ülkede gerçekleştiriliyor ve toplantılarda Dünya pamuk rekoltesi, tüketimi, ihtiyacı, stok düzeyi ve beklentiler hakkında görüş alışverişinde ve bilgi paylaşımında bulunuluyor.

ICAC'a üye ülkeler şunlar; Arjantin, Avustralya, Belçika, Brezilya, Burkina Faso, Kamerun, Çad, Çin (Tayvan), Kolombiya, Fildişi Sahili, Mısır, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hindistan, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kenya, Güney Kore, Mali, Mozambik, Nijerya, Pakistan, Peru, Polonya, Rusya, Güney Afrika, İspanya, Sudan, İsviçre, Suriye, Tanzanya, Togo, Türkiye, Uganda, ABD, Özbekistan, Zambiya, Zimbabwe.

Arjantin'de gerçekleştirilen bu seneki toplantıda 2011/12 sezonunda, ABD hariç tüm pamuk üreticisi ülkelerde ekim alanlarında artış gerçekleştiği belirtildi. Dolayısıyla meydana gelecek arz fazlası sonucu pamuk fiyatlarında bir gerilemenin gözlemleneceğinin altı çizildi.

Arjantin'den döndüğünde bu konuyla ilgili olarak Süleyman KOCASERT'in yorumu şöyle: "Pamuk üretimi ile ilgili olarak ülkemizde de benzer durum geçerli. Geçen yıl yaklaşık 400 bin ton düzeyinde gerçekleşen pamuk üretiminin, bu sene % 15-20 oranında daha fazla gerçekleşmesi bekleniyor. Ulusal Pamuk Konseyi (UPK) tarafından, Türkiye'nin pamuk ile ilgili söz sahibi olmaya devam edebilmesi için, istikrarlı ve sürekli olarak her yıl yaklaşık 1 milyon ton pamuk üreten bir ülke haline gelmesi gerekliliği ortaya konulmuştu. Aslına bakılırsa, 1,5 milyon tona yakın bir pamuk üretimini gerçekleştirebilecek bir ülke olan Türkiye için bu uzak bir hedef değil. Hükümetin de pamuk konusunu hassasiyetle gündeminde tuttuğunu biliyoruz”.

Diğer taraftan Arjantin'deki toplantıda, 2010/2011 sezonundaki yüksek fiyat dalgalanmaları nedeniyle pamuk değer zincirindeki aktörlerin maliyetlerinde bir artış olduğunun altı çizildi. Bu konuyla ilgili olarak üretim, tüketim ve stok değerlerinin şeffaf ve doğru bir şekilde yansıtılmasının çok önemli olduğu üzerinde duruldu.

Ayrıca, Teknolojinin üretim verimliliğinde önemli rol oynadığı ve özel sektör ve kamu arasında araştırmaya yönelik işbirliğinin gerekli olduğu konusunda görüş birliğine varıldı.

Gündemde yer verilen diğer bir ana başlık ise pamuk üretim yöntemleri oldu. Bu anlamda organik pamuk üretiminin teşvik edilmesi ve daha fazla organik pamuk üretimi gerçekleştirilmesinin son derece önemli olduğu yönünde görüşler beyan edildi.

Yine pamuk üretim yöntemleri ile ilgili olarak dikkat çekici bir tespit ise Hindistan'daki GDO'lu pamuk üretimi oldu. Pamuğun, haşerelere karşı daha güçlü hale gelmesi için yapılan bilimsel çalışmalar sonucu ortaya çıkan GDOlu pamuk bugün, ülkenin toplam pamuk üretiminin büyük bir kısmına karşılık geliyor.

Yukarıda belirtilen ve öne çıkan konular dışında pamukla ilgili olarak bir çok konunun gündeme alındığı ve 5 gün süren toplantının orijinal sonuç bildirgesine ICAC'ın web sitesinden (http://www.icac.org/) ve Denizli İhracatçılar Birliği web sitesinden (http://www.denib.gov.tr/) ulaşmak mümkün.

Gelecek toplantının ise, 8-11 Ekim 2012'de İsviçre'de gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

İlgili Fotoğraflar