İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-131 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/254-2134                                          Denizli, 03/11/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 131)

 

Sayın Üyemiz,

Konu Başlıkları:

1) Mevzuat Hazırlık Çalışmaları

2) İsrail / Anti-Damping Soruşturması

3) Glifosat / PAN International Tarafından Yapılan Çalışma

4) Avusturalya / Anti-Damping Soruşturması

5) Fas'ın Mercimek İthalatı

6) Spring Fair 2017 / İngiltere

7) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

8) Macaristan İş Birliğinin Geliştirilmesi Hk.

 

1) Mevzuat Hazırlık Çalışmaları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tarım ürünlerinin ticari kalite denetimine ilişkin 2016/21 sayılı "Bazı Tarım Ürünlerinin ihracatında ve ithalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nin güncellemesine ilişkin ilgili taraflardan alınan görüşler ve uygulamada karşılaşılan hususlar çerçevesinde hazırlanan taslaklar ilişikte yer almakta olup; söz konusu taslardan yapılan düzenlemelerin (taslaklar üzerinde renklendirilmiştir.) uygulamaya konulmadan önce ihracatçılarımız tarafından bilinmesi ve değerlendirilmesi önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bu minvalde, bahse konu taslaklara ilişkin görüş ve değerlendirmelerin ekte yer alan form örneği formatında, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 07/11/2016 Pazartesi günü tarihi saat 12:00'ye kadar arge@denib.gov.tr adresine gönderilmesi beklenmektedir.

EKLER:

1. Taslak

2. Bitkisel ve Yemeklik Yağlar

3. Kuru ve Kurutulmuş Ürünler

4. Yaş Meyve ve Sebze

5. Görüş Bildirme Formu

 

2) İsrail / Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, İsrail tarafından ülkemiz menşeli "Düz Cam” (İsrail gümrük tarife cetveline göre 7005.29.90 Gümrük Tarife Pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturması kapsamında ülkemiz firmaları için 6 ay süreyle %29,2-%70,7 oranlarında değişen geçici önlem tatbiki edilmesine hükmedildiği,

Bu defa, Tel Aviv Ticaret Müşavirliğimizden alınan bilgiye göre İsrail ülkemiz menşeli söz konusu ürün ithalatına yönelik uyguladığı geçici önlemi 17 Ekim 2016 tarihinde kaldırıldığı, bununla beraber, mezkur soruşturmanın halen devam etmekte olduğu belirtilmektedir.

 

3) Glifosat / PAN International Tarafından Yapılan Çalışma

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 2016 yılı Haziran ayında Avrupa Komisyonu tarafından kullanım izni 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılan glifosat pestisitine dair, Uluslararası Peitisit Eylem Ağı (Pesticide Action Network International) isimli sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlanan ve 12 Ekim 2016 tarihli Avrupa Ajansı bülteninde yayımlanan çalışmaya ilişkin Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinden alınan yazının bir örneği ekte iletilmektedir.

EK: Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliğinin Yazısı

 

4) Avusturalya / Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avustralya tarafından Vietnam ve Malezya menşeli "Alimünyum Ekstrüzyon” (7604.10, 7604.21, 7604.29, 7608.10 7608.20, 7610.10 ve 7610.90 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına yönelik olarak 16 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturması çerçevesinde Malezya firmaları için %10,5- %14,5 ve Vietnam firmaları için ise %8.5- %34.2 oraları arasında değişen geçici önlem tatbik edilmesine karar verilmiş olup konuya ilişkin 17 Ekim 2016 tarihli bildirime http://www.adcommission.gov.au/cases/EPR%20351%20%20450/EPR%20362/034%20-%20PAD%20362%20FINAL.pdf internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu gelişmenin ilgili firmalara, bu durumun ülkemizin bahse konu ürünlerde Avustralya'ya ihracatında mezkur ülkeler menşeli ürünler karşısında rekabet avantajı sağlayabileceği ifade edilmektedir.

 

5) Fas'ın Mercimek İthalatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Fas tarafından mercimek ithalatında uygulanmakta olan gümrük yükümlülüklerinin kaldırılmasına ilişkin Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan 26/10/2016 tarihli ve 341 sayılı yazı ekte yer almaktadır.

EK: Müşavirlik Yazısı

 

6) Spring Fair 2017 / İngiltere

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliklerinden (İMMİB) alınan bir yazıda, 05-09 Şubat 2017tarihleri arasında İngiltere'nin Birmingham şehrinde düzenlenecek olan "Spring Fair 2017”Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonun İMMİB tarafından gerçekleştirileceği,

Söz konusu fuar Ev ve Mutfak Eşyaları, Hediyelik Eşya, Ev ve Bahçe Dekorasyonu ve Oyuncak sektörleri ağırlıklı olmak üzere geniş kapsamlı bir fuar olup; her sene gerçekleştirilen fuarın 41.si National Exhibition Center (NEC) fuar alanında düzenleneceği,

Spring Fair 2017 Fuarına İMMİB organizasyonu altında katılacak firmalarımız için yer kirası, özel stand konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri, fuar alanında verilecek diğer hizmetler (internet bağlantısı, ikramlar, katılımcı broşürü vb.) ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı-İstanbul) nakliyesini içeren katılım bedelinin 595 €/m2 olacağı öngörülmekte olduğu bildirilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca uygulanacak destek oranı % 50 olup, Katılmak isteyen üyelerimizin, http://goo.gl/8JMzSI linkinde yer alan Başvuru Formunu 15 Kasım 2016 Salı günü mesai bitimine kadar doldurması ve her m2alan için 100 € (örn. 20 m2kiralanması durumunda ödenecek avans tutarı: 20m2x 100 € = 2000 €) karşılığı TL avans tutarının formda belirtilen banka hesabına yatırması gerekmektedir.

EK: Fuar Tanıtım Broşürü

 

7) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Kuruluşları stoklarında bulunan buğday ve mısırların, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 01.11.2016 tarihli, 4937 ve 74938 sayılı yazılarımızın birer fotokopisi ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

EK: Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı (2 Sayfa)

 

8) Türkiye-Macaristan İş Birliğinin Geliştirilmesi Konulu Sempozyum

İktisadi Araştırma Vakfı'ndan alınan bir mailde, Vakıflarınca 1 Aralık 2016 tarihinde Budapeşte'de "Türkiye-Macaristan İşbirliğinin Geliştirilmesi” konulu bir Sempozyum düzenleneceği ve Sempozyumla ilgili davet yazısı, Sempozyum Taslak Programı ve Katılım formu ekte sunulduğu belirtilmektedir.

EKLER:

1. Taslak Program

2. Katılım Formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter