İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-34 Dahilde İşleme Rejimi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2017/4-503                                              Denizli, 20/03/2017

Konu: Dahilde İşleme Rejimi

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2017 - 34)

 

Sayın Üyemiz,

11/03/2017 tarih ve 30004 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren 2017/9781 sayılı "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” ile Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği'ne ihraç edilen ürünler kapsamında doğan telafi edici verginin hesaplanmasına ilişkin değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek : İthalat Rejimi Kararına Ek Karar