İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2017-42 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2017/97-603                                              Denizli, 31/03/2017

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2017-42)

 

Sayın Üyemiz,

 

Konu Başlıkları

1) Suudi Arabistan'a Et İhracatı

2) Muhtelif Tarım Ürünleri Standartları

3) ABD Gümrüklerinde Karşılaşılan Sorunlar

4) G.Afrika Cumhuriyeti'nde Yabancı Sermaye Destek Kuruluşu İhdas Edilmesi

5) Rusya İle Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ortak Gümrük Komitesi 2.Toplantısı Hazırlıkları

6) İhale Duyurusu-Brunei

7) İhale Duyurusu-Hong Kong

8) Türk Eximbank ile KGF İşbirliği Tanıtım Toplantısı

9) Ulusal Meslek Standartları Hk.

10) PS (Polistren) Gıda Kapı Üreticileri Hk.

 

1) Suudi Arabistan'a Et İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan Nota'ya atıfla, adı geçen ülke tarafından büyükbaş hayvan eti ve beyaz et ithalatına uygulanan geçici yasaklar ile söz konusu yasakların kaldırılmasına ilişkin bilgilere www.sfda.gov.sa/en/food/about/administration/mangement_food/Pages/EDOIFC-LBI.aspx ağ adresinden, Suudi Arabistan'a bahse konu ürünlerin ihracatını gerçekleştirecek ülkelerin resmi denetleme kurumlarının akreditasyon işlemlerine ilişkin bilgilere ise www.sfda.gov.sa/en/food/administration/mangement_food/Pages/EDOIFC-IncpectionOfForeignFacilities.aspx ağ adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

2) Muhtelif Tarım Ürünleri Standartları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan "TS 12292/tst T1 İncir Pekmezi TS 861/tst T1 Beyaz Şeker (Sakaroz),TS 591 tst T2 Beyaz Peynir, TS 13129 tst T1 Urfa Peyniri, TS 9255/tst T2 Lahana-Dondurulmuş ve TS 12928/tst T2 Mısır Konservesi” standart tasarıları ilişikte gönderilmektedir.

Söz konusu standart tasarılarına ilişkin ilgili görüş ve değerlendirmelerinin Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere 04/04/2017 Salı günü tarihi mesai bitimine kadar arge@denib.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi beklenmektedir.

EKLER:

1. Görüş Tablosu

2. İncir Pekmezi Standardı

3. Beyaz Şeker (Sakaroz) Standardı

4. Beyaz Peynir ve Urfa Peyniri Standardı

5. Lahana-Dondurulmuş ve Mısır Konservesi Standardı

 

3) ABD Gümrüklerinde Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Bülent TÜFENKÇİ ve beraberindeki heyet tarafından 16-20 Ekim 2016 tarihleri arasında ABD'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirildiği ve söz konusu ziyarette Türk İhracatçılarının ABD gümrüklerinde karşılaştıkları sorunların da gündeme getirildiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, ABD Büyükelçiliği Gümrük Ataşesinin, 8 Mart 2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyarette Bakanlık ve ABD Gümrük İdaresi arasındaki işbirliği alanlarının değerlendirildiği ve ikili ticarette yaşanan sorunların da gündeme getirildiği belirtilmektedir.

Bahse konu ülkeler arasındaki ticaretin iyileştirilmesi ve sorunların azaltılmasını teminen yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere, ABD Gümrüklerinde yaşanan sorunlara ilişkin görüş ve değerlendirmelerinizin Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 5 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 12:00'a kadar arge@denib.gov.tr adresine bildirilmesi beklenmektedir

 

4) G.Afrika Cumhuriyeti'nde Yabancı Sermaye Destek Kuruluşu İhdas Edilmesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden gelen bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından 17 Mart 2017 tarihi itibariyle bir yabancı sermaye destek kuruluşu olan "Invest SA One Stop Shop” isimli yeni bir kuruluşun Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na (DTI) bağlı ancak bağımsız olarak faaliyet geçirildiği belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Invest SA One Stop Shop” adlı kuruluşun fiziki olarak bir yabancı yatırımcının ihtiyacı olan tüm bürokratik aşamaları tek bir kuruluş içerisinde toplandığı bildirilmektedir. Ayrıca; şirket tescili, vergi, vize, sosyal sigorta, standardizasyon, elektrik ve su gibi farklı bakanlıkların yetki alanlarında olan konular için ilgili Bakanlık birim ofislerinin ‘Invest SA' içerisinde fiziki olarak yer aldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu kurulun internet sayfası ve yetkililere ulaşılacak iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

İletişim:

Web: http://ww.investsa.gov.za/

E-Mail: investa@thedti.gov.za

Nana Mkhwanazi E-Mail: Nmkhwanazi@thedti.gov.za

Tel: +27 12 394 13 25

 

5) Rusya İle Gerçekleştirilmesi Öngörülen Ortak Gümrük Komitesi 2.Toplantısı Hazırlıkları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen yazıya istinaden, Bakanlıkları ile Rusya Federal Gümrük Servisi (FGS) arasında mevcut işbirliği ve çalışma ortamının yasal ve kurumsal bir çerçevede daha etkin olmasını sağlamak amacıyla 20 Eylül 2014'de imzalanan Protokol ile kurulan ve Türkiye-Rusya Ortak Gümrük Komitesi'nin 2. Toplantısı'nın 26-28 Nisan 2017'de Antalya'da gerçekleştirileceğinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu itibarla, her ülkenin Gümrük İdaresi Başkanları tarafından başkanlık edilecek söz konusu toplantı ile ilgili hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görev ve yetki alanına giren ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin hazırlanacak bilgi notlarını Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere 3 Nisan 2017 Pazartesi günü saat 12:00'e kadar arge@denib.gov.tr adresine bildirilmesi beklenmektedir

EK: Sorun Bildirim Formu

 

6) İhale Duyurusu-Brunei

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Brunei Darussalam Temel Kaynaklar ve Turizm Bakanlığı tarafından çeşitli alanlarda açılacak ihaleler hakkında bilgi verilmektedir.

Söz konusu ihalelere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

- Muara'da 5 hektar büyüklüğündeki Wasan Pirinç İşleme Kompleksi ile Temburong'da 1 hektar büyüklüğündeki Leikun Pirinç İşleme Merkezi'nin geliştirilmesi ve işletilmesi,

- Tutong'da 6.5 hektar büyüklüğündeki et ağırlıklı gıda maddeleri tesisinin geliştirilmesi ve işletilmesi,

- Tutong'da 75 hektar büyüklüğündeki Batang Mitus Canlı Hayvan Yetiştirme Merkezi "A” Bölgesi'nde et ve mamulleri üretimi,

- Tutong'da 80.5 hektar büyüklüğündeki Batang Mitus Canlı Hayan Yetiştirme Merkezi "B” Bölgesi'nde et ve mamulleri üretimi,

- Muara'da mukim Brunej Tarım Araştırma Merkezi'nde mantarcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi,

(İhalelere ilişkin duyuruya aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilmektedir.

http://www.mprt.gov.bn/SiteCollectionDocuments/Iklan%20RFP%20Projek%20DoAA.pdf )

Söz konusu ihalelerle ilgilenmesi muhtemel firmalarımızın, temas noktası, irtibat bilgileri ve şirketleri hakkında referans oluşturacak hususları içiren niyet beyanlarını 4 Nisan 2017 tarihine kadar Brunei Darussalam Temel Kaynaklar ve Turizm Bakanlığı'na (rfp@mprt.gov.bn) iletmeleri gerekmektedir.

 

7) İhale Duyurusu-Hong Kong

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Hong Kong yönetimince açılan 2 adet ihaleye değinilmekte olup ilgili ihale duyuruları ( İngilizce ve tercümesi) firma ve kuruluşlara iletilmek üzere ekte gönderilmektedir.

Yazıda devamla, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesinde (GLD - Government Logistics Department) bir tedarikçiler listesinin tutulmakta olduğu, aşağıda verilen linkte firmalarımızın listeye kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden yararlanabileceği ve bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olabilecekleri belirtilmektedir.

Ayrıca, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi kullanmakta olduğu; GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların, http://www.gldetb.gov.hk/ adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri bildirilmektedir.

EK: İhale Duyurusu ve Tercümesi

 

8) Türk Eximbank ile KGF İşbirliği Tanıtım Toplantısı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Malumları olduğu üzere, İhracatta Atılım Yılı olarak ilan ettiğimiz 2017 yılında ihracatçılarımıza yönelik bir dizi teşvik ve destek programları açıklandığı, bu yeniliklerden biri olarak da Kredi Garanti Fonu (KGF) ve kredi garanti kuruluşlarına hazine desteği sağlamasına ilişkin şartları düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararında yapılan değişikle Hazine Desteği 2 milyar liradan 25 milyar liraya yükseltilmiş ve bu destek kapsamında kullandırılabilecek kredi miktarı da 250 milyar lira olarak belirlendiği,

Bu çerçevede Türk Eximbank Genel Müdürü Sn. Adnan YILDIRIM ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü Sn. İsmet GERGERLİ'nin katılımlarıyla 6 Nisan 2017 Perşembe günü saat 14.00'de EOE İstanbul Hotel'de yeni düzenlemelerle ilgili olarak ‘İhracatın Finansmanında Türk Eximbank ile KGF İşbirliği' konulu bir tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılacağı bildirilmektedir.

Anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin, katılım teyitlerinin 4 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar timkurumsal@tim.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Program:

Saat: 13.30 (Kayıt ve Karşılama)

14.00 (Açılış Konuşmaları ve Toplantı)

 

9) Ulusal Meslek Standartları Hk

Türkiye Tekstil Sanayii İşverenleri Sendikasından alınan bir yazıda, Temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartları ve mesleki yeterliliklerin hazırlanması konusunda Sendikalarını yetkilendirildiği,

Sendikaları tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde tekstil sektöründe yer alan 27 adet meslek standardı ve 15 adet ulusal yeterlilik resmi gazetede yayımlanarak ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik olarak yürürlüğe girdiği,

5544 sayılı MYK Kanunu ve ilgili mevzuat gereği; yürürlükte olan ulusal meslek standartları en geç beş yılda bir yeniden değerlendirilerek güncelleneceği, bu kapsamda, Sendikaları tarafından gerekli araştırma, inceleme, analiz ve saha çalışmaları tamamlanarak aşağıda belirtilen revize ulusal meslek standartları, ilgili kurum ve kişilerin görüşlerine sunulmaktadır.

· Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3-4)

· Boyama Operatörü (Seviye 3-4)

· Bitim İşlemleri Operatörü (Seviye 3-4)

· Boya Mutfağı Elemanı (Seviye 3-4)

· Varyant Elemanı (Seviye 3-4)

Standartların en doğru biçimde hazırlanması açısında firmalarımızın da konu ile ilgili meslek grubunda görev ala meslek elemanlarının ve/veya yöneticilerinin görüş ve önerileri önem taşıdığı ve http://www.tekstilisveren.org.tr/detay.aspx?haberid=703 adresinden meslek standartlarının incelenebileceği ifade edilmektedir.

Bu bağlamda, revize ulusal meslek standartlarını incelemeniz ertesinde görüşlerinizi http://www.tekstilisveren.org.tr/detay.aspx?haberid=703 linkinde yer alan Görüş ve Değerlendirme Formuna her bir meslek için ayrı ayrı doldurarak faks (0212 344 07 66) veya email (gamze.kilinc@tekstilisveren.org.tr) ile 25 Nisan 2017 Salı günü mesai bitimine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

 

10) PS (Polistren) Gıda Kapı Üreticileri Hk.

Atina Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir mailde, aşağıda firma bilgileri yer alan Stelios Yiannikas AEBE isimli bir firmanın "PS (Polistren) Gıda Kabı” üreticisi firmalarımızla iletişime geçmek istediği ifade edilmektedir. Talep edilen ürünlerin görselleri ekte yer almaktadır.

STELIOS YIANNIKAS AEBE

Tel: +30 210 5772337 Fax: +30 210 5755703

E-mail : headoffice@yiannikasgroup.com

EK: Ürün Görselleri

 

Bilgilerinizi rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter