İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2012-51 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesine İlişkin 2012/2 Sayılı Tebliğ ve Uygulama Usül ve Esasları

Sayı :TİM.DENİB.GSK.UYG.2012/885                                                                    Denizli, 16.04.2012

Konu: Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesine İlişkin 2012/2 Sayılı Tebliğ ve Uygulama Usül ve Esasları

 

S İ R K Ü L E R

( UYG / 2012 - 51 )

 

Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 21.03.2012 tarih, 2012/2 Sayılı Kararı'na istinaden çıkarılan Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına ilişkin 2012/2 sayılı Tebliğ, 06.04.2012 tarih 28256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Aynı Tebliğ'e ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünce 12.04.2012 tarihinde Genel Sekreterliğimize iletilmiş olup, Tebliğ Uygulama Usul ve Esaslarına, web sitemizdeki Devlet Yardımları/Tarımsal İhracat İadeleri bölümünden ulaşılabilir.

Bilgileriniz ve 01.01.2012/31.12.2012 tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilen ihracatlar için, 2012/2 sayılı Tebliğ kapsamında yapılacak ihracat iadesi başvurularının söz konusu Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen esaslar çerçevesinde yapılması rica olunur.

Saygılarımla,

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

EKLER

- 2012/2 Sayılı Tebliğ

- 2012/2 Sayılı Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları