İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-01 Devlet Yardımları ve Elektronik Fatura İbrazı hk.

Sayı: TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2015/5-12                                                      Denizli, 06/01/2015
Konu:Devlet Yardımları ve Elektronik Fatura İbrazı Hk.

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2015 - 01 )

Sayın Üyemiz,

Birliğimiz tarafından yürütülen ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında firmalar adına düzenlenen e-Faturalar (elektronik fatura) ile yapılan destek başvurularındaki e-faturaların kabul ve kontrol işlemleri Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü tarafından aşağıdaki şekilde talimatlandırılmıştır;

1) 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile 397 Sıra Numaralı VUK Genel Tebliği uyarınca, elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 01/04/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur.

2) E-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların 01.04.2014 tarihinden itibaren birbirlerine E- Fatura düzenleme zorunluluğu olan mükelleflerce, e-Fatura yerine kağıt ortamda fatura düzenlenmiş olması, vergi mevzuatı açısından faturanın hiç düzenlenmemiş olduğu sonucuna yol açacaktır.

3) E-Fatura yeni bir belge türü olmayıp, VUK Genel Tebliğlerinde tanımlandığı için, bu faturaların kabulünde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

4) Başvuru dosyası ile birlikte gönderilen basılı e-Faturalarda, faturayı kesen şirketin kaşesi ve "Aslı Gibidir" ibaresi yer almalıdır.

5) e-Faturanın XML formatındaki bir örneğinin, başvuru dosyası içindeki CD ile sunulması ya da firmadan e-posta yoluyla gönderilmesinin talep edilmesi gerekmektedir.

6) .XML dosyaları, içeriği özel editörler ile görüntülenebilen bir formata sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı, bu formattaki e-Faturaların görüntülenebilmesi için www.efatura.gov.tr  portalı üzerinde "e-Fatura Görüntüleme Uygulaması" geliştirmiştir.

7) Genel Sekreterliğimize yapılan destek başvuru dosyalarının inceleme aşamasında, başvuru dosyasında yer alan basılı e-Fatura ile e-Fatura Görüntüleme Uygulaması üzerinde görüntülenen e-Faturanın aynılığı, mali mührün geçerli olup, olmadığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı sisteminden geçip alıcısına ulaştığı kontrol edilecektir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.