İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-02 Çeşitli Konular

Sayı: TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/5-26                                                                Denizli, 09/01/2015
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 02)

Sayın Üyemiz,

1) Antrepoya Konan Eşya

2) Sektörel Tanıtım Malzemeleri

3) Suudi Arabistan Yeni İthalat Düzenlemesi

4) Karadeniz Petrol ve Doğalgaz Zirvesi (Viyana 28-29 Ocak 2015)

5) 2014/29 Sayılı Genelge

6) Hırvatistan Turistik Tesis İhale Duyurusu

7) Asia Fruit Logistica 2015 Fuarı / Hong Kong

8) DUBHAT 2015 Fuarı

9) EuroCIS 2015 Fuarı

 

1) Antrepoya Konan Eşya

Türkiye İhracatçılar Meclisi kanalıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda aynen; "Bakanlıklarınca yapılan düzenlemeler ile 20.12.2014 tarihinden itibaren antrepo rejimine tabi tutulmuş olan aşağıda sıralanan eşyanın antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

- Et ve et ürünleri (Konserve edilmiş et ürünleri hariç),

- Çay,

- Muz,

- Cin Mısırı,

- Ceviz (Kabuklu veya kabuksuz),

- Badem (Kabuklu veya kabuksuz),

- Antep fıstığı (Kabuklu veya kabuksuz),

- Yer fıstığı (Tohumluk, kabuklu veya kabuksuz),

- Tütün ve tütün ürünleri,

- Alkollü içkiler.

Yazıda devamla, yukarıda sözü edilen eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da, gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilmesine karar verildiği iletilmektedir.

Anılan düzenlemeler kapsamına balıklar ile balık ürünleri girmemekte olup, işlemlerde bu hususun dikkate alınması gerekmektedir.”

denilmektedir.

 

2) Sektörel Tanıtım Malzemeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin T.C. Duşanbe Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıda, Tacikistan Ticaret Odası ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Tacikistan Ofisi tarafından, ülkemizle Tacikistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi Tacik iş dünyasının Türk firmaları hakkındaki bilgilerinin arttırılması ve Türkiye'deki özel sektörün gelişimi hakkında Tacik firmaların bilgilendirilmesi amacıyla 26-30 Ocak 2015 tarihlerinde Duşanbe Hojand ve Kurgantepe'deki Ticaretin Kolaylaştırılması Merkezleri'nde birer gün süreli seminer programları düzenlenmesinin ve söz konusu seminerlere T.C. Duşanbe Ticaret Müşavirliği'nin de iştirak etmesinin planlandığı,

Yazıda devamla belirtildiği üzere bahse konu seminerlerde Tacik firmalara dağıtılmak maksadıyla ülkemizdeki tarım ekipmanları, seracılık, gıda, gıda işleme makineleri, inşaat malzemeleri, otomotiv yan sanayi ve enerji sektörlerine ait tanıtıcı materyallere ve firma kataloglarına ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu meteryallerin T.C. Duşanbe Ticaret Müşavirliği'ne (e-posta: dusanbe@ekonomi.gov.tr faks: +992 37 221 16 13) iletilmesi beklenmektedir.

 

3) Suudi Arabistan Yeni İthalat Düzenlemesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya istinaden, 15 Aralık 2014 tarihinden itibaren Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmaların ticari faturalarını ve menşe şahadetnamelerini gümrük sistemine güvenli bir şekilde elektronik ortamda iletebilecekleri, http://www.exportal.com  adresinden ulaşabilecek internet portalının test çalışmasına başlanacağı, söz konusu uygulamanın halen Suudi Arabistan gümrük makamları tarafından talep edilen ve kağıt üzerinde doldurulan formların yerini alacağı, uygulamayla gümrük işlemlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği uygulamanın 21 Ocak 2015 tarihinden itibaren fiilen hizmete gireceği, bu tarihe dek sisteme kayıt yapmayan ve ürünlerinin kargo bilgilerini faturalarını ve menşe şahadetnamelerini sistem üzerinden girmeyen firmaların evrakının Suudi Arabistan gümrük kapılarında hiçbir işleme tabi tutulmayacağı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla Suudi Arabistan'a ihracat yapan firmaların ticari faturalarını ve menşe şahadetnamelerini iletebilecekleri http://www.exportal.com  internet portalında ihracatçı hesabı açılabilmesi için uygulanması gereken prosedürler ifade edilerek ihracatçı firmalarımızın aşağıda belirtilen işlemleri takip etmek suretiyle ihracatçı hesabı açabilecekleri ve bu çerçevede,

1- https://www.exportal.com/English/Registration/Pages/NewExporter.aspx  linkinde yer alan formların doldurulması,

2- E-posta hesabının aktive edilmesi,

3- Kullanıcı Anlaşmasının basılması, imzalanması ve kaşelenmesi,

4- Kullanıcı Anlaşmasının ülkemizdeki ticaret odası tarafından onaylanması,

5- Kullanıcı Anlaşmasının Ankara'daki S.Arabistan Büyükelçiliği veya İstanbul'daki S. Arabistan Konsolosluğu tarafından tasdik edilmesi gerektiği vurgulanmış ve anılan tasdiği müteakip, 3 gün içerisinde söz konusu hesap aktive edileceği belirtilmiştir.

 

4) Karadeniz Petrol ve Doğalgaz Zirvesi (Viyana 28-29 Ocak 2015)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Viyana'da 28-29 Ocak 2015 tarihleri arasında Karadeniz Petrol ve Doğalgaz Zirvesi'nin gerçekleştirileceğine değinildiği ifade edilmektedir.

Yazını devamında, bahse konu zirvede, petrol ve doğalgaz bulunması, üretilmesi, petrol ve doğalgaz üreticilerinin hızla gelişen sanayiye uyum sağlamaları esasında karşılaştıkları güçlükler, Karadeniz Bölgesi'nin bir petrol ve doğalgaz üretim merkezi olma konusundaki potansiyeli ve yatırım fırsatları konularının ele alınacağı belirtilmekte olup, söz konusu zirveye ilişkin program ekte gönderilmektedir.

Anılan zirveye katılım öngörülmesi halinde en geç 20 Ocak 2015 tarihine kadar TİM'e bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine bildirilmesi beklenmektedir.

EK : Karadeniz Petrol ve Doğalgaz Zirvesi Programı

 

5) 2014/29 Sayılı Genelge

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen; Liman Hizmet Tarifesinin Belirlenmesi konulu 2014/29 sayılı Genelge'nin 05/12/2014 tarihinde yürürlüğe girdiği ve http://ggm.gtb.gov.tr/mevzuat/genelgeler/2014 linkinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

EK : 2014/29 sayılı Genelge

 

6) Hırvatistan Turistik Tesis İhale Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla T.C. Zagreb Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıya atfen; Hırvatistan'ın Seget Donji bölgesinde bulunan "Apartmani Medena Plc”, turistlik tesisinin özelleştirme kapsamında satışa çıkartıldığı bildirilmektedir.

Hırvatistan Cumhuriyeti Yatırım ve Rekabetçilik Ajansı tarafından yayınlanan duyuruda özetle, ilgili tesis için stratejik partner seçim prosedürünün başlatıldığı ve ilgilenebilecek yatırımcıların niyet beyanlarını 12 Ocak 2015 Pazartesi saat 16:00'ya kadar (CET) sunmaları gerektiği belirtilmektedir.

EK : İhale duyuru metni ve tesis detayları (İngilizce)

 

7) Asia Fruit Logistica 2015 Fuarı / Hong Kong

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 02-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Hong Kong / Çin'de yaş meyve sebze ve paketleme sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "Asia Fruit Logistica” Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonun 2015 yılında Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yapılmasının planlandığı ifade edilmektedir.

Son başvuru tarihi 15 Ocak 2015 olan sözkonusu fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkinden ulaşılması mümkündür.

Asia Fruit Logistica 2015

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Ekler/Mail-Ekler/AsiaFruitLogistica2015duyuru.pdf

 

8) DUBHAT 2015 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 08-10 Mart 2015 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai'de düzenlenecek DUBHAT 2015/20. Dubai Uluslararası İlaç ve Teknolojileri Fuarı'na Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birlikleri (AKMİB) ve İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçı Birlikleri (İKMİB) işbirliğinde Türkiye'nin milli katılımı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Son başvuru tarihi 15 Ocak 2015 olan sözkonusu fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkinden ulaşılması mümkündür.

Dubhat 2015 Fuarı

http://www.akib.org.tr/files/downloads/Fuarlar/DUPHAT_2015_DUYURUSU.pdf

 

9) EuroCIS 2015 Fuarı

Messe Dusseldorf GmbH Türkiye Temsilciliği'nden alınan bir yazıda aynen; "Ticaret dünyası 24-26 Şubat 2015 tarihleri arasında Düsseldorf'ta düzenlenecek Avrupa'nın perakende alanında lider teknoloji fuarı EuroCIS'de buluşuyor. %37'si Almanya dışından olmak üzere 7.000'den fazla ziyaretçi, 22 ülkeden 235 katılımcı ve 6.912 metrekare net sergi alanı ile EuroCIS, 2013 yılında yine bir rekora imza atmış oldu.

EuroCIS 2015, ticarette analog ve dijitalin daima birbirleriyle bağlantılı ve dinamik olarak kullanıldığını bilen herkes için en önemli etkinlik olacak. Fuar offline ve online ticareti en verimli şekilde birbirleriyle ilişkilendirerek yol gösterici rolünü üstleniyor.

POS ve ödeme sistemleri mobil ve multichannel çözümler iş analizleri ve büyük datalar gibi son derece güncel ve önemli konulara hazırlıklı olun. Cazip çerçeve programı ve özel alan Multichannel-Area sizi bekliyor.

EuroCIS 2015'e gelin yeni fikirler gelişmeler ve ürünler hakkında güncel bilgiye ulaşın. İlişikte yer alan broşürde EuroCIS 2015 fuarı ziyaretinizle ilgili tüm bilgiler yer alıyor.

Rahat, kolay ve çabuk: http://www.eurocis.com/ sitesinden biletinizi fuar öncesinde satın alıp indirimden yararlanabilirsiniz. Günlük bilet 17,-€ iki günlük bilet 30,-€'dur. Fuar biletleri ile otobüsler ve tramvaylarla fuar alanına ücretsiz ulaşım sağlanıyor.

Sizi 24-26 Şubat 2015 tarihleri arasında Düsseldorf'da aramızda görmekten mutluluk duyacağız.”

denilmektedir.

Dusseldorf Fuarları Türkiye Temsilciliği

tezulaş fuar danışmanlık hizmetleri ltd. şti.

Bağdat Cad. 181/6 34730 Çiftehavuzlar - Kadıköy İSTANBUL

Tel : 0216-3856633 Faks : 0212-3857400

info@tezulas-fuar.com http://www.eurocis.com/

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.