İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-05 Rusya'daki Yatırımcı Türk Firmaları

Sayı: TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/10-49                                                         Denizli, 15/01/2015
Konu: Rusya'daki Yatırımcı Türk Firmaları

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 05)

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan yazıda; Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın 01 Aralık 2014 tarihinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yatırımlar ve hizmetleri içeren bir ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin müzakerelere başlanılmasının kararlaştırıldığı ve bu hususun söz konusu ziyaret kapsamında Ortak Bildiri'de yer aldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında imzalanması öngörülen Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması'na yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmesini teminen Rusya'da yatırımları bulunan üye firmalarımızın anılan ülkede yaşadıkları sorunlara ilişkin hususların Ek'li form vasıtasıyla en geç 19 Ocak 2015 Pazartesi mesai bitimine kadar Birliğimizin arge@denib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi beklenmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ek : Sorun Bildirim Formu