İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-10 Çeşitli Konular

Sayı:TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/28-166                                                              Denizli, 02/02/2015
Konu:Çeşitli Konular


 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 10)

Sayın Üyemiz,

1) Mozambik Yatırım Ortamı

2) Türkiye -Mali İş Formu

3) Mamul madde ihracatı karşılığı satış.

 

1) Mozambik Yatırım Ortamı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım Ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; Maputo Ticaret Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan Mozambik'teki yatırım ortamı müteahhitlik ve iş fırsatları hakkındaki ekli bilgi notuna yer verildiği ifade edilmektedir.

Ek : Mozambik Yatırım Ortamı

 

2) Türkiye -Mali İş Formu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK)'ten aldıkları yazıda, Mali Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Boubacar Keita'nın ülkemize gerçekleştireceği resmi ziyaret kapsamında 04 Şubat 2015 Çarşamba günü Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli'nde T.C Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla, 13:00-14:30 saatleri arasında Türkiye-Mali İş Forumu'nun düzenleneceği, anılan forumun çalışma yemeği şeklinde yapılacağı bildirilmektedir

Katılmak isteyen üyelerimizin ekteki katılım formunu doldurarak 02 Şubat 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK'e Sn. Sena Ağırgün dikkatine (E-posta afrikabolgesi@deik.org.tr, Faks:0212 3393592) iletilmesi gerekmektedir

Ek : Katılım Formu

 

3) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda aynen;

"Kuruluşumuz stoklarında bulunan yaklaşık 218.000 ton ekmeklik buğday, yazımız ekinde gönderilen (Ek:1), "Mamul Madde İhracatlarına İhracattan sonra Hububat satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verilecektir.

Satışa açılan ekmeklik buğdaylar, un ve üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahilekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikalarına verilecektir.

Ekmeklik buğday satışlarında Birlikleriniz tarafından gönderilecek tüm hak edişler karşılığında satış yapılabilecektir. Bu nedenle firmaların talep edebileceği buğday miktarı kadar ekmeklik buğday hak edişi gönderilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Kuruluşumuzdan ekmeklik buğday talep eden firmalar tarafından, hangi işyerlerimiz stoklarına ilişkin talepleri olduğuna dair dilekçenin sözleşme imzalanacak Şube Müdürlüklerine verilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 02 Şubat-26 Şubat 2015 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgiler şube müdürlüklerimizden öğrenilebilecektir.”

denilmektedir.

Bu kapsamda, ekmeklik buğday talep eden firmaların, mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının ekte sunulan Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre göndermeleri beklenmektedir.

Ek: Uygulama Esasları

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.