İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-100 Rusya Federasyonu İhracatçı Listeleri Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2015/167-1567                                             Denizli, 26/10/2015

Konu:Rusya Federasyonu İhracatçı Listeleri Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

UYG /2015-100

 

Sayın Üyemiz;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda;

Rusya Federasyonu'na (RF) yönelik bitkisel ürünler ihracatı yapabilecek firmalar listesinin 4 Ağustos 2014 tarihinde imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, söz konusu ülkeye taze meyve sebze ile kuru gıda ürünleri ihracatı yapmaya uygun bulunan firmaları ihtiva eden ilgili listelerin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek Rusya Federasyonu tarafına iletildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, GTHB tarafından, Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracatı yapabilecek olan 638 firmadan oluşan "Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçı Listesi" ile 225 firmadan oluşan "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçı Listesinin 2015 yılı Eylül ayı itibariyle güncellendiği ve söz konusu listelerin RF makamlarınca onaylanmasını müteakip kesinleşeceği belirtilmektedir. İlgili listeler için gerekli bilgiyi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya Birliğimiz Uygulama Servisinden alabilirsiniz.

Yazıda devamla, bir sonraki güncellemenin 2015 yılı Aralık ayı içerisinde yapılacağı belirtilerek, önümüzdeki dönemde listede yer alma talebinde bulunacak olan firmalara ait evrakların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına (GTHB) iletilmek üzere en geç 4 Aralık 2015 tarihine kadar Birliğimiz vasıtasıyla Ekonomi Bakanlığına iletilmiş olması gerektiği, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların bir sonraki dönem için değerlendirmeye alınacağı belirtilmektedir.

Bu itibarla, önümüzdeki dönemde listelerde yer alma talebinde bulunacak üyelerimizin Birliğimize yaptıkları başvuruların Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla GTHB'ye iletildiği dikkate alınarak, 2015 yılı Aralık ayındaki listeye girmek için yapacakları başvurularını en geç 24 Kasım 2015 Salı gününe kadar Genel Sekreterliğimize iletmelerinin yararlı olacağı düşünülmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ek : Taahhütname