İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-101 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/302-1588                                           Denizli, 28/10/2015
Konu:Çeşitli Konular

 


S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 101)

 

Sayın Üyemiz,

1) Standart Tasarıları

2) Çin Halk Cumhuriyeti'ne Zararlı Risk Analizi Raporları

3) Teknik Mevzuat

4) Azerbaycan'a Hayvansal Ürün İhracatı

5) İran Ulusal Helal Araştırmalar Merkezi

6) Meksika-Kolombiya Heyeti Tarih Değişikliği

7) İngiliz Milletler Topluluğu İş Forumu

8) Türkiye-Belarus Yatırım Forumu

9) Burundi'de ÖEB Kurulması

10) Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

 

1) Standart Tasarıları

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "tst 3499 Meyankökü, tst 4098 Kurutulmuş Havuç, tst 9498 Adi Ardıç Meyvesi, tst 2015101928 Kurutulmuş Ananas” standart/kriter tasarıları ilişikte yer aldığı bildirilmektedir.

Mezkur standart/kriter tasarılarına ilişkin görüşlerinizin, bir örneği ilişikte yer alan bildirim formuna uygun olarak, 20/11/2015 Cuma günü mesai sonuna kadar Bakanlığımıza iletilmek üzere Birliğimize (e-posta arge@denib.gov.tr adresine) ulaştırılması beklenmektedir.

Ekler :

1) Meyankökü Standart/kriter tasarısı

2) Görüş Formu

3) Kurutulmuş Havuç Standart/kriter tasarısı

4) Adi Ardıç Meyvesi Standart/kriter tasarısı

5) Kurutulmuş Ananas Standart/kriter tasarısı

 

2) Çin Halk Cumhuriyeti'ne Zararlı Risk Analizi Raporları

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından Bakanlığımıza intikal eden ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)'ne biber, hıyar, kabak, karpuz ve patlıcan tohumlarının ihraç edilebilmesi için Türk Şirketlerinin birlikte çalışabilecekleri muteber ÇHC firmalarının bilgilerini içeren yazının bir örneğinin ekte sunulduğu bildirilmektedir.

Ek : Çin Halk Cumhuriyeti'ne Zararlı Risk Analizi Raporları Yazısı

 

3) Teknik Mevzuat

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, bazı ürünlerin Birleşik Nomenklatür bazında sınıflandırılmasına ilişkin 2015/1121, 2015/1722 ve 2015/1723 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüklerinin, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nin 29 Eylül 2015 tarihli ve L 252 sayılı nüshasında yayınladığı ve mezkur gazete ve nüshanın 37, 38 ve 39'uncu sayfalarında muhtelif sebze ve meyvelerin muayyen ithal bedellerinin (EUR/100 Kg) tespit olunduğu anlaşıldığı belirtilmektedir.

Ek : 29 Eylül 2015 tarihli ve L252 sayılı nüshanın 37, 38 ve 39. sayfaları.

 

4) Azerbaycan'a Hayvansal Ürün İhracatı

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen bir yazıda belirtildiği üzere, Azerbaycan Resmi Makamları'ndan aldıkları bir yazıdan özetle, 2016 yılı için ithalat prosedürlerine ilişkin bir planlama yapacaklarından kendilerine hayvansal ürün ihracatı yapmak isteyen işletmelere yönelik yapılacak olan ortaklaşa denetim ve kontrollerden sonra işletmeler hakkında karar verileceğinden bahsedilmekte ve

Bu kapsamda Azerbaycan'a ihracat yapmak isteyen işletmelerin listesini oluşturmak için sektörün bilgilendirilmesi, başvuruda bulunan işletmeler ile ilgili ürün gruplarına yönelik liste oluşturulması ve ihracatta sıkıntılar yaşanmaması adına oluşturulan listelerin en kısa sürede Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na iletilmek üzere Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmesi beklenmektedir.

 

5) İran Ulusal Helal Araştırmalar Merkezi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, İran Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı bünyesinde Ulusal Helal Araştırmalar Merkezi'nin kurulduğuna ilişkin notanın İran'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından Dışişleri Bakanlığına iletildiği ifade edilmektedir.

Anılan notada ayrıca, yerli ve yabancı bütün ihracatçılar ve ithalatçıların bahse konu Merkezin sağlayacağı ihtisas hizmetlerinden yararlanıp sertifika alabileceği bildirilerek, söz konusu Merkeze ait logo örneği ekte iletilmektedir.

Ek : İran Ulusal Helal Amblemi

 

6) Meksika-Kolombiya Heyeti Tarih Değişikliği

İlgi : 02/10/2015 tarih (2015-94) sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde 02 - 06 Kasım 2015 tarihleri arasında Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu TİM ve DEİK organizasyonu ile planlandığı bildirilen Meksika ve Kolombiya'ya yönelik ticaret heyetinin 23 - 27 Kasım 2015 olarak güncellendiği Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda bildirilmektedir. Meksika'da başkent Meksiko ve Kolombiya'da ise Medellin şehrini kapsayacak olan bahse konu organizasyonda her iki ülkenin önde gelen kamu&özel kurum ve kuruluş temsilcileri ve ayrıca nitelikli şirketlerin patronları ile iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

İhracatçılarımıza önemli iş fırsatları sunan ve potansiyel pazar niteliğinde olan Meksika ile Kolombiya'ya yönelik yeni iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması ve pazar payımızın artırılması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyete özellikle Otomotiv, İnşaat ve Yapı Malzemeleri, Elektrik & Elektronik, Beyaz Eşya, Tekstil, Tarım Makineleri, Kozmetik, Gıda, Dizi & Film sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya ilgili sektörlerde yatırımı düşünen firmalarımızın katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, gerçekleştirilecek bahse konu heyette yer almak isteyen üyelerimizin http://goo.gl/2dRAo1 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 06 Kasım 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri karşılanacak firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şb. (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 3.700.-ABD Doları (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) avans ödemesi yapmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Nitelikli ve beklentileri karşılayacak heyet programının gerçekleştirilmesi için eksiksiz doldurulan başvuruların son günden önce yapılması büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Volkan İncekara : 0212 454 0797 - volkanincekara@tim.org.tr (TİM)

Melike Hocaoğlu : 0212 339 5007 - mhocaoglu@deik.org.tr (DEİK)

 

7) İngiliz Milletler Topluluğu İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen "T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Valetta Büyükelçiliğimiz kanalıyla ulaşan bir yazıya atıfla, 24-26 Kasım 2015 tarihleri arasında, Malta'da İngiliz Milletler Topluluğu Hükümet Başkanları Zirvesi (CHOGM) çerçevesinde İMT İş Formu'nun (Commonwealth Business Forum) düzenleneceği belirtilmekte olup, ülkemiz iş çevrelerinin de anılan foruma davet edilmesi talep edilmektedir.

Yazının devamında, söz konusu Forum'a sadece İMT ülkelerinden değil, aynı zamanda Avrupa, Kuzey Afrika, Körfez Bölgesi, Orta Doğu, ÇHC ve ABD'den 1000'den fazla girişimci, sanayici ve kamu sektörü temsilcisinin katılmasının beklendiği, forum kapsamındaki ana oturumda ve paralel etkinliklerde özel sektör ve resmi kurumlardan 100'ü aşkın konuşmacının hitap edeceği, forumun networking faaliyetleri ve iş çevreleri arasındaki toplantılar (B2B) için çeşitli fırsatlar sunacağı, muhtemel katılımcıların çevrimiçi bir sistem aracılığıyla etkinlik öncesi toplantı taleplerini iletebilecekleri, yabancı heyetler için katılım ücretinin 1.200 Avro olduğu, 5 kişiden fazla heyetler için söz konusu ücrette indirim yapılacağı belirtilmekte olup, kayıt işlemleri https://chogm2015.mt/fora/business linkinden yapılabilmektedir.

Ayrıca, Valetta Büyükelçiliğimizin, İngiltere, Hindistan, Pakistan, Malezya, Bangladeş, Güney Afrika, Avustralya, Kanada ve Singapur gibi ülkeleri bünyesinde barındıran, dünya nüfusunun 2,2 milyarlık bölümünü temsil eden ve 53 ülkeyi bir araya getiren İMT'den çok sayıda resmi yetkili ve özel sektör temsilcisinin katılacağı söz konusu iş formuna, ülkemizden iş çevrelerinin katılarak, ülkemiz için önemi giderek artan pazarlar ile ilgili networking faaliyetlerine girişmesinin yararlı olabileceğine dair yaptığı değerlendirme de yazının devamında yer almaktadır.”

denilmektedir.

Ek : İngilizce Davetiye Mektubu ve Etkinlik Programı

 

8) Türkiye-Belarus Yatırım Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıda, 12 - 13 Kasım 2015 tarihlerinde, İstanbul InterContinental Otel'de(Adres : Asker Ocağı Cad. No:1, Taksim/İstanbul) Türkiye-Belarus Yatırım Formu düzenleneceği belirtilmektedir. DEİK Türkiye -Belarus İş Konseyi, Belarus Ulusal Yatırım ve Özelleştirme Ajansı ve Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde gerçekleştirilecek olan etkinliğe Belarus Cumhuriyeti Başbakanı ve Belarus Ekonomi Bakanı (her ikisi de teyit edilmiştir.), diğer Bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yetkilileri, Belarus Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı, ülkede faaliyet gösteren serbest bölge ve sanayi bölgelerinin yöneticileri ve Belarus' un en büyük kamu ve özel sektör şirketleri yetkililerinden oluşan seçkin bir topluluğun iştirak edeceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Belarus'taki yatırım olanakları hakkında bilgi verilmekte olup, geleneksek sektörlerin yanı sıra, bilgi teknolojileri ve bilişim alanında da büyük gelişme kaydettiği belirtilmekte, Dünya'nın en büyük 100 bilişim şirketi arasında Belarus menşeli 3 firma yer alırken, milyonlarca insanın kullandığı Viber, dünya genelinde 100 milyondan fazla abonesi bulunan World of Tanks gibi uygulama ve online platformların Belarus'ta geliştirildiğine dikkat çekilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu yatırım forumuna katılmak isteyen firmalarımızın http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/104/5437internet bağlantısı üzerinden, başvuru tarihi olan 05 Kasım 2015, saat 12.00'dan önce başvurularını tamamlamaları ve katılım ücretlerini yatırmaları gerekmektedir.

Katılım ücreti DEİK üyesi firmalar için kişi başına 300 TL, DEİK üyesi olmayan firmalar için kişi başına 450 TL olup, ilgili tutarın DEİK'in İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu 1011) TR56 0006 4000 0011 0111 7014 85 numaralı "DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU/AVR” isimli TL hesabına yatırılması gerekmektedir.

Sözkonusu ücrete yatırım forumu kapsamındaki oturumlar, iş görüşmeleri ve diğer etkinliklere katılım, öğle ve gala yemeği ve diğer ikramlar, simultane ve ardıl tercüme hizmetleri, forum dökümanları vs. hizmetler dahildir. Önümüzdeki günlerde kesinleşecek olan Belarus heyet listesi bilahare iletilecektir.

İkili görüşmeler esnasında, katılımcıların talepleri doğrultusunda gerekli eşleştirme çalışması yapılacağı belirtilmekte olup, bu çerçevede, kayıt işlemlerinin mümkün olduğu kadar erken yapılması ve son güne bırakılmaması dikkatlere sunulmaktadır.”

denilmektedir.

Ek : Taslak program

Başvuru Formu : http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/104/5437

 

9) Burundi'de ÖEB Kurulması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü kanalıyla Dışişleri Bakanlığımızdan aldıkları yazıya atfen; Burundi ekonomisinin uluslararası piyasada rekabet eden sanayiye dayalı bir ekonomiye dönüştürülmesi amacıyla anılan ülkenin Özel Ekonomik Bölge (ÖEB) kurma planı olduğu belirtilmekte olduğu, söz konusu projenin tahmini maliyetinin 106 milyon Amerikan Doları olacağı belirtilmektedir.

Yazının devamında, Burundi tarafının söz konusu ÖEB'nin ülkemiz firmalarınca kurulmasından memnuniyet duyacağı belirtilmekte olup söz konusu projeye ilişkin bilgilerin İngilizce olarak ekte gönderildiği ifade edilmektedir.

Ek : Proje Bilgileri

 

10) Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri

Malumları olduğu üzere, Ekonomi Bakanlığı tarafından uygulanmakta, olan ihracata yönelik Destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2015 yılında 81 ilde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Karadeniz İhracatçılar Birliği organizasyonunda 03-06 Kasım 2015 tarihlerinde Tokat, Amasya, Ordu ve Giresun illerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenecek olup, seminerlere ilişkin olarak hazırlanan detaylı program ve başvuru formu ilişik bulunmaktadır.

Seminerlere katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak KİB'e (454) 216 48 42 veya 216 88 90 numaralı fakslarına ya da kib@kib.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ek : Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı ve Başvuru Formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.