İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-106 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2015/173-1667                                              Denizli, 10/11/2015

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R

UYG /2015-106

 

Sayın Üyemiz,

1-Turunçgil, Taze Üzüm ve Bazı Taze Sebze Ürünleri İhracatı

2-Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış.

 

1- Turunçgil, Taze Üzüm ve Bazı Taze Sebze Ürünleri İhracatına ilişkin son gelişmeler hakkında bilgi edinmek üzere firmanızdan bir yetkilinin, Birliğimiz Uygulama servisi ile irtibata geçmesi rica olunur.

 

2- TMO Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

İlgi: Arge 2015-104 sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimiz ile Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarında bulunan yerli ekmeklik ve makarnalık buğdayların, "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları” çerçevesinde satışa verileceği bildirilmişti.

Bu defa, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden alınan yazıda, Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı ile Kuruluşlarından makarnalık buğday talep edecek olan firmalar tarafından doldurularak 12.11.2015 günü mesai bitimine kadar Genel Müdürlüklerine gönderilecek taahhütname örneği ekte sunulmuştur.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Ek : TMO Yazısı ve Taahhütname Örneği

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.