İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-107 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/309-1671                                           Denizli, 10/11/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 107)

 

Sayın Üyemiz,

1) Standart İşleri

2) Türk Ticaret Merkezi Projesi (Dubai/B.A.E.)

3) 15. Uluslararası Gıda Pazarı Kongresi

4) 1. Afrika Helal İş Forumu

 

1) Standart İşleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ilgili İhtisas Kurulu'nca hazırlanan tst7418Rezene standart/kriter tasarısının bir örneğinin ekte sunulduğu bildirilmektedir.

Sözkonusu taslağa ilişkin olarak ilgili ihracatçılarımızın görüşlerinin, ekte yer alan Görüş Formu formatında en geç 25 Kasım 2015 tarihine kadar gencerg@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletilmesi beklenmektedir.

Ekler :

1) Kriter-Standart Tasarısı

2) Görüş Bildirim Formu

 

2) Türk Ticaret Merkezi Projesi (Dubai/B.A.E.)

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, "Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de yapılan düzenleme kapsamında, Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri'nde Türkiye Ticaret Merkezi kurulmasının planlandığı, bu doğrultuda gerekli altyapı çalışmaları İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nce tamamlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Türkiye Ticaret Merkezi'nde yer alarak faaliyette bulunmak isteyen üyelerimizin, ekteki Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 12 Kasım 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar İİB-Genel Sekreterliğine 0 212 454 0501-02 numaralı faksına veya

hububat@iib.org.tr  adresine e-posta olarak göndermelerinin gerektiği bildirilmektedir. Ön başvuruda bulunan üyelerimize, gelişmeler ve ayrıntılar hakkında bilahare bilgi verileceği belirtilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için:

Hububat - Organizasyon Şubesi

Ayşe Ekinci

Tel: 0212 454 0689

Faks: 0212 454 05 01-02

E-Mail: aekinci@iib.org.tr

Ek : Proje Başvuru Formu

http://www.iib.org.tr/tr/diger-iibden-haberler-turk-ticaret-merkezi-dubaibae-hk.html

 

3) 15. Uluslararası Gıda Pazarı Kongresi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Moskova Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıya atfen; 04-06 Şubat 2016 tarihleri arasında Rusya'nın başkenti Moskova'da 15. Uluslararası Gıda Pazarı Kongresi'nin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu Kongre'ye ilişkin ayrıntılı bilgiye ilişikte yer alan davet yazısından ulaşılabilir.

Ek : Davet yazısı

 

4) 1. Afrika Helal İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, 1. Afrika Helal İş Forumu'nun 17-19 Kasım 2015 tarihlerinde Dakar'da Senegal Cumhurbaşkanı Sayın Macku Sall ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Sayın Iyad Ameen Madani himayesinde gerçekleştirileceği, Foruma ilişkin Fransızca davet mektubu (Ek-1)ve Taslak Gündem (Ek-2) ekte sunulduğu belirtilmektedir.

Davet mektubunda özetle, söz konusu forumun 24-28 Kasım 2014 tarihlerinde, İstanbul'da gerçekleştirilen İSEDAK (İslam İşbirliği Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi) 30. Toplantısında alınan tavsiye kararına atıfla yapıldığı bildirilmektedir. Ayrıca, forumun Batı Afrika bölgesindeki gerçekleştirilecek ilk ve en büyük Helal etkinliği olduğu ve ilgili özel ve kamu kuruluşlarının Foruma katılım sağlamalarından memnuniyet duyulacağı ifade edilmektedir.

Yazının devamında, Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Tunus, Bahreyn, Fas, Singapur ve Türkiye'nin Helal ürünler sektöründe; Senegal, Burkina Faso, Fildişi kıyısı, Mali ve Nijer'in ise Helal turizm sektöründe tecrübelerini paylaşabileceği gündem başlıkları bulunduğu, Forum bünyesinde, olası işbirliği ve bilgi değişiminin de sağlanabileceği ayrıca forum kapsamında "Business to Business (B2B)” görüşmelerinin gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir.

Ek : Davet Mektubu ve Taslak Gündem

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.