İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-109 Almanya'da Düzenlenen Fuar Faturaları Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2015/745-1849                                 Denizli, 30/11/2015

Konu:Almanya'da Düzenlenen Fuar Faturaları Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(DEVYRD / 2015 - 109)

 

Sayın Üyemiz,

2009/5 Sayılı Yurtdışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'in Uygulama Usul ve Esasları'nın 12. Md.'sinin 3 fıkrası; Katılımcı ve yurt dışı fuar organizatörleri tarafından yurt dışı fuar organizasyonlarına ilişkin ibraz edilen faturaların değerlendirilmesinde, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 60 sayılı Katma Değer Vergisi Sirküleri çerçevesinde KDV'nin konusuna girmediği belirtilen kalemler destek hesaplamalarına dahil edilmez.

şeklinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda fuarla ilgili harcama faturalarında yer alan KDV bedelleri destek hesabına dahil edilmemekte ve bahse konu faturalar detaylı olarak incelenmektedir.

Bu çerçevede T.C.Ekonomi Bakanlığı Frankfurt Ticaret Ataşeliği'nden alınan bir yazıda; 
 
Ülkemizin, Avrupa Birliği Üyesi olmaması nedeniyle Almanya Federal Cumhuriyeti KDV yasasının (Umsatzsteuergestz) 13 b maddesinin 6.bendinin 5.fıkrası kapsamında, fuar ile ilgili faaliyetlerin KDV'den muaf olduğu, bu nedenle Almanya'da düzenlenen fuar faaliyetleri ile ilgili faturaların KDV'siz olarak düzenlenebileceği belirtilmektedir. Bu itibarla, firmalarımızın fuarla ilgili hizmet almış oldukları şirketlere bu durumu fatura kesilmeden hatırlatarak, faturaları KDV'den muaf olarak düzenletmeleri mümkün bulunmaktadır. Almanya Federal Cumhuriyeti'nin ilgili mevzuatı gereği fuarla ilgili faturalar KDV hariç düzenlenebilir. Bu yöntemi tercih eden firmalarımız ödemelerini KDV'siz yapabilir ve ilave bir işlem gerektirmez. Diğer taraftan KDV'li olarak düzenlenen fuar faturalarının KDV tutarlarının, daha sonradan Almanya Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimine başvurularak geri alınması mümkün olmakla birlikte, bu sürecin çok uzun olması ve aracı maliyetleri nedeniyle tavsiye edilmemektedir.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.