İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-111 Rusya ile Ticari ve Ekonomik İlişkiler

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/317-1858                                           Denizli, 02/12/2015
Konu:Rusya ile Ticari ve Ekonomik İlişkiler

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 111)

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Rusya Federasyonu ile iş yapan firmaların son günlerde sıkıntı yaratan bazı uygulamalarla karşı karşıya kaldıkları yönünde bilgilerin anılan Bakanlığa ulaştığı belirtilmekte ve Rusya Federasyonu ile ticari ve ekonomik ilişkilerimizin büyüklüğü göz önüne alındığında bu tür uygulamalara ilişkin bilgilerin söz konusu Bakanlık bünyesinde derlenmesinin, sağlıklı bir değerlendirme yapılması açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Üyelerimizin yaşadığı sorunları ivedilikle rusya@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletilmelerinin yararlı olacağı bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, Rusya Federasyonu'na gerçekleştirilecek seyahatlere ilişkin olarak Moskova Büyükelçiliği'nin web sayfasında yer alan http://moskova.be.mfa.gov.tr/AgencyAnnoucements.aspx linkinden ulaşılabilecek duyuruların dikkate alınmasında fayda görüldüğü belirtilmektedir. Diğer taraftan, konu hakkında kamuoyu ile yapılacak paylaşımlarda ihtiyatlı davranılmasının da uygun olacağı da ayrıca ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.