İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-112 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/318-1865                                           Denizli, 03/12/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

SİRKÜLER

(ARGE / 2015-112)


Sayın Üyemiz,

1. Rusya Federasyonuna Giriş Yapmak İsteyen Türk Tırları Hk.

2. Rusya İle Ticari İlişkiler Hk.

3. Hizmet Ticareti Anlaşması ve Pazara Giriş Müzakereleri Hk. 

 

1. Rusya Federasyonuna Giriş Yapmak İsteyen Türk Tırları Hk. 

TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yazısına atfen Rusya Federasyonu ile son dönemde yaşanan sorun kapsamında, Rusya üzerinden Kırgızistan ve Kazakistan'a geçiş yapmak isteyen ancak Rus tarafının mevcut uygulaması nedeniyle Gürcistan'da halen beklemekte olan çok sayıda TIR aracının bulunduğu bilgisinin anılan Bakanlığa iletildiği bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan girişimler neticesinde, Azerbaycan ile görüşüldüğü ve Azerbaycan güzergâhını kullanarak transit geçmek isteyen TIR şoförlerine vize itası, geçiş izni bulunmayan TIR'lardan ise ceza alınmaması yönünde mutabakata varıldığı da ayrıca ifade edilmiştir.

Bununla birlikte, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere genel olarak Rusya Federasyonu ile yapılan ticarette ve özel olarak Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) kapsamındaki sevkiyatta karşılaşılan sorunların, 4 Aralık 2015 Cuma günü saat 12:00 ‘ye kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

 

2. Rusya İle Ticari İlişkiler Hk.

TİM-Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu ile iş ve ticaret yapan firmaların son günlerde maruz kaldıkları sıkıntılara ilişkin bilgilerin Ekonomi Bakanlığı bünyesinde derlenmesi amacıyla Birliğimize intikal eden sorunların rusya@ekonomi.gov.tr e-posta adresine iletilmesi talep edilmişti. Diğer taraftan, Rusya Federasyonu'na seyahat edecek işadamları ve vatandaşların T.C Moskova Büyükelçiliği'nin web sayfasını (http://moskova.be.mfa.gov.tr/) takip etmelerinde yarar görüldüğü ayrıca kamuoyu ile yapılacak paylaşımlarda ihtiyatlı davranılmasının uygun olacağı hususları da ayrıca belirtilmiştir.

Ekonomi Bakanlığımızın yazısına atfen Moskova Büyükelçiliğimizin 26 ve 28 Kasım 2015 tarihlerinde yayınlamış olduğu duyuruların birer örneği konunun hassasiyeti dikkate alınarak ihtiyaten ekte iletilmektedir.

EKLER:

1- Vatandaşlarımızın Görev Bölgemize Yapacakları Seyahatlere İlişkin Duyuru, 26 Kasım 2015

(http://moskova.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=246263 )

2- Rusya Federasyonu'na Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Yönelik Duyuru, 26 Kasım 2015

(http://moskova.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=246264 )

3- Dışişleri Bakanlığımızın Rusya Federasyonu'na İlişkin Seyahat Duyurusu

(http://moskova.be.mfa.gov.tr/ShowAnnouncement.aspx?ID=246391 )

 

3. Hizmet Ticareti Anlaşması ve Pazara Giriş Müzakereleri Hk.

Ekonomi Bakanlığımızdan alınan yazıya atfen, aralarında ülkemizin de yer aldığı ve uluslararası hizmet ticaretinin yaklaşık % 70'ini gerçekleştiren Dünya Ticaret Örgütü'nün (DSÖ) 23 üye ülkesi tarafından hizmet ticareti alanında serbesti sağlanması amacı ile 2012 yılından bu yana Hizmet Ticareti Anlaşması (TİSA) adı altında çoklu müzakereler yürütüldüğü belirtilmektedir.

Tüm hizmet sektörlerini ve hizmet sunum biçimlerini kapsayan müzakerelerde, mümkün olduğu ölçüde mevcut pazara giriş koşullarının garanti altına alınması ve yeni pazara giriş olanaklarının yaratılması amaçlandığı, ayrıca belirli alanlarda hizmet ticaretinin kolaylaştırılarak daha öngörülebilir koşullarda gerçekleştirilmesi ve sektörel bazdaki engellerin giderilmesini teminen yeni kurallar geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, muhatap ülkelere yönelik pazar açılımı taleplerimizin belirlenmesi çalışmalarında yararlanılmak üzere, ülkemiz hizmet sunucularının TiSA tarafı ülkelerin pazarlarına girişte veya piyasada faaliyet gösterirken karşılaştıkları engellere ilişkin görü ş ve değerlendirmelerinize ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu amaçla, ülke pazarlarına giriş ve piyasada faaliyet gösterme aşamasında karşılaşılan engeller ve ayrımcı uygulamaların tespitine yönelik bir soru formu ilişikte bilgilerinize sunulmakta olup, ilgili yanıtların en geç 4 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 12:30'a kadar arge@denib.gov.tr adresine iletilmesi önem arz etmektedir.

Ek : Soru Formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.