İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-116 C Şekeri Tahsisat Belgesi Süre Uzatımı Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2015/199-2002                                             Denizli, 22/12/2015

Konu:C Şekeri Tahsisat Belgesi Süre Uzatımı Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

UYG / 2015-116

Şeker Kurumundan alınan 16/12/2015-3111 tarih-sayılı yazıda özetle;

"Kurumumuzun 25/11/2015 tarih ve 341 sayılı Şeker Kurulu toplantısında; 2015/2016 pazarlama yılında da yaşanan olumsuz iklim koşullarının sürmesi sonucu imalatçı-ihracatçıların şeker gereksinimlerinin yurt içinde karşılanmasının mümkün olmayacağı gerekçesiyle Ocak 2016 ayından itibaren şeker tahsisatı yapılan belgelerin süresi sona ereceği dikkate alınarak, İmalatçı-ihracatçıların Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ'in 8 inci maddesinin 7 nci fıkrasında yer alan; "Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından imalatçı-ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Kurum tarafından belge süresi uzatılabilir.” hükmü çerçevesinde, süresi 31/12/2016 tarihinden önce sona eren Tahsisat Belgelerinin süre uzatımlarının 31/12/2016 tarihine kadar yapılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsama dahil olan bütün C şekeri tahsisat belgelerinin geçerlilik süresinin 31/12/2016 tarihine kadar uzatıldığı hususunda bilgilerinizi rica ederim” denilmektedir.

 

Bilgileri ve gereğini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.