İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-117 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/333-2046                                           Denizli, 25/12/2015
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 117)

 

Sayın Üyemiz,

1) Avrupa Birliği / Anti-Damping Önlemi

2) Avrupa Birliği / Anti-Damping Soruşturması

3) Güney Kore'nin Pestisit Kalıntı Limitlerine İlişkin Yeni Düzenlemeleri

4) Odesa Uluslararası Ekonomi Zirvesi

5) Make In India Week 2016

6) "Şekere İlişkin Gerçekler” Adlı Toplantı

7) Rosupack 2016 Fuarı

8) Homedeco Kazakistan Fuarı

9) Japonya - Interior Lifestyle Fuarı Milli Katılımı

10) Texworld İstanbul 2016 Fuarı

11) Tekstilde Temiz Üretim Yol Haritası - Anket

 

1) Avrupa Birliği / Anti-Damping Önlemi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Rusya Federasyonu menşeli "Alüminyum Folyo” (7607.11.19 Gümrük tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı %12,2 oranında nihai anti-damping vergisi tatbik edilmesine karar verilmiş olduğu, konuya ilişkin 18 Aralık 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?gid=1450684260838&uri=CELEX:32015R2385 internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

2) Avrupa Birliği / Anti-Damping Soruşturması

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Brezilya, Gürcistan, Hindistan ve Meksika menşeli "Magnezyum Oksit "(2820.90.90 ve 2602.00.00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatıldığı ve konuya ilişkin 17 Aralık 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.421.01.0013.ENG&toc=OJ:C:2015:421:TOC internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

 

3) Güney Kore'nin Pestisit Kalıntı Limitlerine İlişkin Yeni Düzenlemeleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "tarımsal ürünlerin Güney Kore'ye girişinde anılan ülke tarafından pestisit kalıntı limitleri (Maximum Residue l.imit - MRL) üzerinden değerlendirme yapılmakta ve limitlerin üzerinde değerlere sahip olan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmemektedir. Ülkeye girişi söz konusu üründe herhangi bir kayıtlı limit yok ise, sırasıyla Kodeks Standardına, benzer tarımsal ürünlerdeki en düşük MRL'ye ve en son olarak kalıntı bulunanlar arasındaki en düşük MRL değerine bakılmaktadır.

Pestisit kalıntı limitlerine ilişkin olarak Seul Ticaret Müşavirliğimizden alınan ve bir örneği ekte gönderilen ilgi'de kayıtlı yazı ve ekinde; Güney Kore Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı (MFDS)'nın kimyasal maddelere karşı kontrolü güçlendirmek amacıyla yeni bir MRL düzenlemesine gitme kararı aldığı, söz konusu düzenleme marifetiyle adı geçen Bakanlıkça "Positive List System (PLS)" adlı bir sistemin hayata geçirileceği, bahse konu sisteme göre kimyasal maddeler için kalıntı değerlerinde bir takım şartlar aranacağı. 4 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girecek olan "İthalat Edilecek Ürünlerin Güvenliğinin İdaresi" adlı yeni yasa ile tarımsal ürünlerin ithalatında bir dizi değişiklikler yapılacağı, söz konusu yasaya göre, ithalat öncesinde bir internet sitesi üzerinden yabancı firma kaydı yapılması gibi bir takım şartların aranacağı belirtilmektedir.

Öte taraftan, firmaların kayıt olacakları sistem faal hale geldiğinde, bahse konu sisteme ilişkin bilgiler Seul Ticaret Müşavirliğimizce Güney Kore tarafından temin edilerek firmalarımıza duyurulması sağlanacaktır.

Ayrıca, Güney Kore'de kalıntı ve veterinerlik ilaçları uygulamalarına ilişkin detaylı bilgilere http://foodnara.go.kr/residue/main.do adresine ulaşılabileceği ifade edilmektedir.”

denilmektedir.

Ekler: 1) Seul Ticaret Müşavirliğimizden Alınan Yazı 2 ) Yasa Örneği

 

4) Odessa Uluslararası Ekonomi Zirvesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen bir yazıda, 19 - 20 Ekim 2016 tarihlerinde Ukrayna'nın Odessa kentinde "Government and Business: Partnership in The New Economic Reality" başlıklı toplantının düzenleneceği belirtilmektedir.

Toplantıya ilişkin basın duyurusunun bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : Basın Duyurusu

 

5) Make In India Week 2016

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, 13-18 Şubat 2016 tarihleri arasında Mumbai'de "Make in India Week 2016'' etkinliğinin gerçekleştirileceği ifade edilerek, "Make in India'' inisiyatifinin Hindistan Başbakanı Sayın Narendra MODI tarafından desteklenen önemli projelerden biri olduğu ve proje kapsamında Hindistan'a gelen doğrudan yabancı yatırım miktarında %48'lik bir artış kaydedildiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Hindistan'daki pazar koşulları da dikkate alınarak, Hindistan ile iş yapmak isteyen Türk Firmalarının ülkede yatırımı düşünmeleri ve aktif olarak pazarda yer almalarının önem arz ettiği belirtilmekte ve detayları www.makeinindia.com/mumbai-week sayfasında yer alan faaliyet hakkında iş adamlarımızın bilgilendirilmesinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.

 

6) "Şekere İlişkin Gerçekler” Adlı Toplantı

T.C. Şeker Kurumu Sektörel Araştırmalar Grup Başkanlığı'ndan alınan bir yazıda, Uluslararası Şeker Örgütü'nün (ISO) 16-20 Kasım 2015 tarihleri arasında İngiltere'de gerçekleştirdiği toplantıda yapılan oylamada, 2016 Mayıs ayı ISO toplantılarının Şeker Kurumu ev sahipliğinde ülkemizde yapılmasının düşünüldüğü bildirilmektedir.

Bahsigeçen toplantıya ilişkin Şeker Kurumu'ndan alınan yazının bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : "Şekere İlişkin Gerçekler” Adlı Toplantı ( Ek-1, Ek-2, Ek-3 )

 

7) Rosupack 2016 Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 14-17 Haziran 2016 tarihleri arasında Moskova'da düzenlenecek olan "Rosupack 2016 Ambalaj Endüstrisi, Paketleme ve Paketleme Makinaları Fuarı" Türkiye milli katılım organizasyonunun, bu yıl da Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Rosupack 2016

http://www.akib.org.tr/tr/content.asp?PID=%7b92A7C8A0-E4D6-4046-BDFC-413F3360C0A1%7d

 

8) Homedeco Kazakistan Fuarı

Türkel Fuarcılık'tan alınan bir yazıda, 27-30 Mart 2016 tarihleri arasında Kazakistan-Almata'da 10. Uluslararası Ev Tekstili Perdelik, Döşemelik, Mobilya Dekorasyon-Aksesuar” Fuarı'nın milli katılım organizasyonunun adıgeçen Fuarcılık tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılara http://www.turkel.com.tr/ veya http://www.homedecofair.com/ adreslerinden ulaşılabilir.

 

9) Japonya - Interior Lifestyle Fuarı Milli Katılımı

TETSİAD'dan alınan bir yazıda, Messe Frankfurt - TETSİAD işbirliğiyle ve İTKİB organizasyonuyla 01 - 03 Haziran 2016 tarihleri arasında Japonya - Interior Lifestyle Fuarı'nın gerçekleştirileceği ve milli katılım için ön talep toplamaya başladıkları bildirilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgiler ekte sunulmakta olup, TETSİAD'ın iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Ekler :

1) Bilgi Notu 2) Japonya Fuar Yazısı 3) Broşür

 

TÜRKİYE EV TEKSTİLİ SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi

A-3 Blok Kat:16 No: 461 Yeşilköy - İstanbul 34149

Tel : 0212 292 04 04 Faks : 0212 292 23 04

http://www.tetsiad.org/ info@tetsiad.org

 

10) Texworld İstanbul 2016 Fuarı

Messe Frankfurt İstanbul Ltd. Şti.'nden alınan bir yazıda, 23-25 Mart 2016 tarihleri arasında Texworld İstanbul-Apparelsourcing İstanbul 2016 Fuarının düzenleneceği ifade edilmektedir.

Adıgeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.

Mr. İlker Yıldırım

Group Exhibitions Director / Fuarlar Grup Direktörü

Messe Frankfurt Istanbul Ltd. Şti.

Ömer Avni Mah. İnönü Cad.

No:50 Devres Han K:2/S Beyoğlu

34427 Istanbul TURKEY

Tel.: +90-212-296 26 26

Fax: +90-212-296 43 60

E-mail: ilker.yildirim@turkey.messefrankfurt.com

http://www.messefrankfurt.com.tr/

Ek : Texworld Istanbul Broşür

 

11) Tekstilde Temiz Üretim Yol Haritası - Anket

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazının bir örneği aşağıda sunulmaktadır.

TEKSTİLDE TEMİZ ÜRETİM YOL HARİTASINI BİRLİKTE BELİRLEYELİM!

Hammadde ve enerjiyi daha az kullanmayı, yeniden kullanım ve geri dönüşümü artırmayı, atıkları mümkün olduğunca oluşmadan önlemeyi ve toplam atık miktarını azaltmayı amaçlayan bir çevre yönetimi yaklaşımı olan Temiz Üretim, ürün sürdürülebilirliğinin en temel taşı olmakta ve üretim esnasında daha az çevresel etki, daha fazla ekonomik ve ekolojik etkinlik ile daha fazla değer sağlamayı amaçlamaktadır. BUTEKOM olarak bu amaçtan yola çıkarak TEKSTİLDE TEMİZ ÜRETİM ÇALIŞTAYI gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Nisan ayında gerçekleştirilmesi planlanan Çalıştayda ülkemiz tekstil sektörünün temiz üretime bakışını ve bu doğrultudaki çalışmaları değerlendirebilmek için bir ön hazırlık olarak anket çalışması yapılmaktadır.

Tekstil Sektöründe minimum maliyetle maksimum verim elde ederek çevre dostu ürün üretimi gerçekleştirmenin yaygınlaştırılması adına yol haritalarını oluşturabilmek için hazırladığımız ankete siz değerli sektör temsilcilerimizin katkıları ışık tutacaktır.

Tekstil Sektöründe minimum maliyetle maksimum verim elde ederek çevre dostu ürün üretimi gerçekleştirmenin yaygınlaştırılması adına yol haritalarını oluşturabilmek için hazırladığımız ankete siz değerli sektör temsilcilerimizin katkıları ışık tutacaktır.

Son gün 30 Aralık olan anket çalışmamıza katılmak için alttaki linke tıklayınız.

https://tr.surveymonkey.com/r/temizuretim

Seda GÜNEY

Sürdürülebilir Üretim Bölümü Uzmanı / Çevre Yüksek Mühendisi

Bursa Tekstil ve Konfeksiyon AR-GE Merkezi-BUTEKOM

ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Organize Sanayi Bölgesi Kahverengi Cad.

No: 11 16140 Nilüfer/Bursa

Tel: 0224 219 10 00 - Dahili 1452

Faks: 0224 219 10 31

Web: http://www.butekom.org/

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.