İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-18 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/59-267                                             Denizli, 20/02/2015
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 18)

Sayın Üyemiz,

1) AB'nin DTÖ Kapsamındaki Kotaları

2) Bosna Hersek Metal İşleme Sektörü Rapor

3) Çek Cumhuriyeti Sorunlar

4) Moğolistan Ticaret Heyeti

5) Angola Ticaret Heyeti

6) 9. Türkmenistan Yatırım Forumu

 

1) AB'nin DTÖ Kapsamındaki Kotaları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB)'nin GATT kapsamında açmış olduğu genel tarife kotalarını düzenleyen 32/2000/EC sayılı Avrupa Konseyi Yönetmeliğinin 1 sayılı ekini tadil eden 2015/50 sayılı Komisyon uygulama Yönetmeliği 15 Ocak 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi'nin 1.009 sayılı nüshasında yayımlanmış olduğu ve söz konusu Yönetmelik kapsamında ilave tarife kotası açılan ürünlerin kota miktarlarının ve gümrük vergileri oranı bildirilmektedir.

Söz konusu tablo ekte sunulmuştur.

Ek : AB'nin DTÖ Kapsamındaki Kotalarına İlişkin Tablo

 

2) Bosna Hersek Metal İşleme Sektörü Rapor

TİM'den alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü kanalıyla Saraybosna Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıya atfen; Bosna Hersek'te yerleşik DUBOS d.o.o yatırım danışmanlık firmasından alınan bir sunum ve proje raporuna atfen, Bosna Hersek ve Avrupa pazarına yönelik olarak metal işleme sektöründe ülkemiz firmaları ile iş birliği ve ortak yatırım imkanları konularında bilgilere yer verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu rapor ve sunum İngilizce olarak ekte yer almakta olup, Bosna Hersek'te yatırım yapmak isteyebilecek üyelerimiz faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Ekler : 1) Sunum 2) Rapor

 

3) Çek Cumhuriyeti Sorunlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; 09 Nisan 2015 tarihinde Ankara'da Başbakan Yardımcısı Sayın Ali BABACAN ve Çek Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Jan MLADEK eş başkanlıklarında, Türkiye-Çek Cumhuriyeti VI. Dönem Toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu ülke Çek Cumhuriyeti'nde ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notunun somut belgelerle desteklenerek TİM'e iletilebilmesine teminen, karşılaşılan sorun ve konuların ekte sunulan görüş formunun doldurulması suretiyle en geç 24 Şubat 2015 Salı gününe kadar Birliğimize (arge@denib.gov.tr) ulaştırılması beklenmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu (Çek Cumhuriyeti)

 

4) Moğolistan Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, TİM organizasyonunda, potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla, 06 - 09 Nisan 2015 tarihlerinde Ulan Bator/Moğolistan'a yönelik Ticaret Heyeti Programının gerçekleştireceği bildirilmektedir.

Bahsi geçen Ticaret Heyeti'ne ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılması mümkündür.

Moğolistan Ticaret Heyeti

http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-mogolistan-ticaret-heyeti-1.html

 

5) Angola Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile 28 Nisan - 01 Mayıs 2015 tarihleri arasında Angola'ya yönelik ticaret heyeti programının düzenleneceği, başkent Luanda şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği,

Pazar payımızın artırılması ve Angola'ya yönelik yeni iş imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete İnşaat Malzemeleri, Kimya Sanayi (azotlu mineral ve kimyasal gübreler), Temizlik Maddeleri (sabunlar, yüzey aktif organik maddeler), Ambalaj Malzemeleri (kağıt, karton vb. esaslı kutu, kılıf, torba, vb. eşya), Çelik (demir&çelik sıcak hadde yassı mamulleri) Demir Çelik (demir&çelik çubuklar), Tarım Makinaları (tarla, bahçe tarımında kullanılan makinalar), Tarım Makinaları (hasat, harman, biçme makine ve cihazları), Elektrikli Makineler ve Kablolar (izole edilmiş teller, kablolar), Otomotiv Ana ve Yan Sanayi (motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarları), Karton Ürünleri (tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü, vb.) Gıda (şekerli çikolatalı ürünler, bisküvi ve gofretler, un, bitkisel yağlar, kuru bakliyat, maya, makarna, tavuk eti, sığır eti, sosis vb.) Çimento ve İlaç sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 120 katılımcıdan oluşacak ve charter uçuşla aktarmasız (doğrudan) Luanda'ya gerçekleştirilecek bahse konu heyete katılmak isteyen firmalarımızın http://goo.gl/D6QlJ1 adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 27 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına 3300.- USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği bildirilmektedir.

 

6) 9. Türkmenistan Yatırım Forumu

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkmenistan'a 06-07 Kasım 2014 tarihlerinde yaptıkları ziyaretleri sırasında kararlaştırıldığı üzere, 04-05 Mart 2015 tarihlerinde Çırağan Palace Kempinski İstanbul'da iki ülke Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla, DEİK / Türkiye - Türkmenistan İş Konseyi ev sahipliğinde, Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası İşbirliğinde IX. Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu'nun gerçekleştirilmesinin planlandığı,

Dünyada bilinen doğalgaz rezervlerinin yüzde 12'sine sahip olan Türkmenistan'ın bu zenginliğini ekonominin diğer sektörlerinin kalkınması için etkili bir şekilde kullanmaya çalışırken, aynı zamanda yatırım ortamının canlandığı ve tarım, inşaat, makine imalatı, ulaştırma ve lojistik başta olmakla, birçok sektörde yatırımların büyük bir ivme kazandığı; 2013 yılında yüzde 10,2 oranında ekonomik büyüme kaydeden Türkmenistan'ın, Türk müteahhitlerinin en aktif olduğu ülkelerden birisi olduğu; müteahhitlerimizin bugüne kadar Türkmenistan'da üstlendikleri projelerin toplam tutarının 41 milyar doların üzerinde olduğu,

Türkmenistan'ın sahip olduğu iş ve yatırım imkanlarının Türkiye ve diğer ülke iş çevrelerine daha etkin tanıtılması amacıyla ikinci defa İstanbul'da düzenlenecek olan Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu'na iki ülke Cumhurbaşkanlarının yanı sıra, Türkmenistan İnşaat Bakanlığı, Petrol, Doğalgaz ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı, Tekstil Sanayii Bakanlığı, Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, Sağlık ve İlaç Sanayii Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Devlet Turizm Komitesi, Sanayici ve Girişimciler Birliği, Ticaret ve Sanayi Odası, Merkez Bankası, Türkmengaz, Türkmenpetrol, Türkmenkimya gibi önemli kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey yöneticileri, uluslararası yabancı bürokrat ve firma temsilcilerinin katılımının beklendiği,

Bahse konu yatırım forumuna iştirak etmek isteyen şirket ve kurum temsilcilerinin http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/31/ internet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırmaları gerektiği,

Söz konusu ücrete; forum kapsamındaki oturumlara ve ikili görüşmelere katılım, öğle yemekleri, gala yemeği ve diğer ikramlar, tercüme hizmetleri, toplantı dokümanları ve diğer hizmetlerin dahil olduğu,

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için DEİK / Türkiye - Avrasya İş Konseyleri Bölge Koordinatörlüğü (Tel: 0212 339 5008, E-Posta: avrasya@deik.org.tr ) ile irtibata geçilmesinde yarar görüldüğü bildirilmektedir.

Ek : Etkinlik Programı

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.