İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-19 Rusya Federasyonuna Tarım Ürünleri İhracatı

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2015/17-270                                                Denizli, 23/02/2015
Konu:Rusya Federasyonuna Tarım Ürünleri İhracatı

 

S İ R K Ü L E R

( UYG /2015-19 )

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 18/02/2015 tarihli yazıda, "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firma Listesi"nin 2015 yılı Mart ayında güncelleneceği, söz konusu güncellemede mevcut listede yer alan firmalar ile Rusya Federasyonu ihracatçı listesine dahil olmak için ilk kez başvuracak firmaların ekte yer alan taahhütnameyi ibraz etmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Diğer yandan, firma başvurularında firmalar tarafından sağlanan adres bilgisinin, başvuruda yer alan diğer belgelerde yer alan adresler ile örtüşmesi gerektiği belirtilmektedir.

Bilgilerini ve mevcut listede yer alan firmaların ekte yer alan taahhütnameyi doldurarak en geç 4 Mart 2015 Çarşamba gününe kadar elden veya kargo ile Genel Sekreterliğimize iletilmesi ve ilk kez başvuruda bulunacak firmaların başvuru dosyasını hazırlarken ekteki taahhütnameyi dikkate almaları ve diğer başvuru evrakları ile birlikte en geç 26 Şubat 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ulaştırması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ekler :

1- Taahhütname

2- Protokol Metni