İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-20 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/61-283                                              Denizli, 26/02/2015
Konu:Çeşitli Konular


 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 20)

Sayın Üyemiz,

1) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

2) Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması - BGH

3) Tebliğ Taslağı

4) Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi

5) Kongo Cumhuriyeti İşbirliği Talebi

6) Arjantin/Buenos Aires İşadamları Heyeti

7) Türkmenistan İşadamları Heyeti

8) Özbekistan KEK 4. Dönem Toplantısı

9) Türkiye -Azerbaycan-Gürcistan IV. İş Forumu

10) DAİB - Bilgilendirme Semineri

11) North Carolina High Point 2015 Mobilya Fuarı

 

1) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

İlgi: 02.02.2015 tarih (2015/10) sayılı sirkülerimiz.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda aynen;

"Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 238.000 ton ekmeklik buğday ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlükleri'nde bulunan 137.555 ton mısırın, İlgi'de kayıtlı sirküler Ek'inde yer alan Uygulama Esasları çerçevesinde mamul madde ihracatı sonrası satışa açılmıştır.

1 - Ekmeklik buğday satışlarının, mamul madde ihracatları karşılığı üretimlerinde kaplıca kızıl buğday dahil ekmeklik buğday kullanan un ve bulgur fabrikalarına; mısır satışlarının ise üretimlerinde mısır kullanan (Biyoetanol hariç) tüm mamul madde ihracatçılarına yapılacaktır.

2 - İlgi'de kayıtlı sirkülerde belirtilen ekmeklik buğday satışlarına ait 26.02.2015 (dahil) olan son sözleşme imzalanma tarihinin aynı fiyat ve esaslarla 12 Mart 2015 (dahil) tarihine uzatılmıştır.

3 - Bu kapsamda yapılacak ekmeklik buğday ve mısır satışlarında, 17 Şubat - 12 Mart 2015 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton bazındaki satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin TMO Şube Müdürlükleri'nden öğrenilebilecektir.

4 - Ekmeklik buğday ve mısır satışlarında İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından gönderilecek tüm hak edişler karşılığında satış yapılabileceği; bu nedenle, firmaların talep edebileceği buğday ve mısır miktarı kadar hak ediş gönderilmesinin uygun olacağının düşünülmektedir.”

denilmektedir.

Bu kapsamda, ekmeklik buğday ve mısır talep eden firmaların mamul madde ihracatı sonrası hak etmiş oldukları hububat miktarlarının Uygulama Esaslarında belirtilen formata göre gönderilmesi gerekmektedir.

 

2) Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması - BGH

Bilindiği üzere, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında gümrüklerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik olarak iki ülkenin müzakereleri neticesinde 2008 Eylül ayında imzalanan Gümrük İşlemlerinin Basitleştirilmesine İlişkin Protokol' ile Basitleştirilmiş Gümrük Hattı Uygulaması (BGH) TİM koordinasyonunda 2008 yılında ilk olarak Rusya'nın Vnukovo Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki pilot uygulama olarak başlatılmış, daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından söz konusu uygulamada sadece Favor Trans, Lojistik ve Taşımacılık A.Ş. gümrükleme şirketi yetkilendirilmiştir.

Konu ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında; 25.02.2015 tarihinden itibaren Rusya'ya yönelik ihracatlarda Basitleştirilmiş Gümrük Hattı (BGH) kapsamında tek yetkili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisinin belirlenmiş olduğu, tüm sektörlerdeki ihracatçılarımıza danışma, denetim, veri girişi, hızlı bilgi akışı sağlanacağı, tüm bu hizmetlerin TİM tarafından ücretsiz olarak sunulacağı bildirilmektedir.

 

3) Tebliğ Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca "Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı”nın http://www.gtb.gov.tr/ adresindeki duyurular bölümünde görüşe açıldığı iletilmekte ve anılan taslak hakkındaki görüş ve önerilerin "Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” ek-.3'ünde yer alan Görüş Bildirilme Formuna işlenerek bildirilmesinin talep edildiği ifade edilmektedir.

Bahsigeçen tebliğ taslağına ilişkin görüş ve önerilerinizin, en geç 26/02/2015 Perşembe günü saat 12:00'ye kadar Birliğimize (arge@denib.gov.tr) ulaştırılması beklenmektedir.

 

4) Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden TİM'e iletilen bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimizce "101 Soruda Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi” ile "Bulgaristan Pratik Bilgiler Notu” hazırlandığı bildirilmektedir.

Bahsigeçen rehber ve not ekte sunulmaktadır.

Ekler :

1) 101 Soruda Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi

2) Bulgaristan Pratik Bilgiler Notu

 

5) Kongo Cumhuriyeti İşbirliği Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen; "Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan ulaşan bir yazıya atfen, Brazavil Büyükelçimiz ile Kongo Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanı Rigobert Maboundou arasında Şubat ayı içerisinde aşağıdaki hususlarda bir görüşme gerçekleştiği belirtilmektedir. Anılan görüşmede;

Kongo Cumhuriyeti tarafının ülkemizle tavukçuluk, yem fabrikası ve tarım yatırımları alanlarında işbirliği yapma arzusunda olduğu,

Bu sektördeki yatırımların %100 Türk yatırımı olabileceği gibi, Türk-Kongo ortak yatırım olarak da düşünülebileceği, bu durumda Kongo Cumhuriyeti'nin Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla hissedar olabileceği, devletin projeye ortak olmasının ilgili şirketimize gümrük, vergi ve ulaşım konusunda belli kolaylıklar ve bazı istismarlara karşı koruma sağlayacağı,

Ortak yatırımlara Afrika Kalkınma Bankası ve BDAC(Orta Afrika Kalkınma Bankası)'den kredi bulma ihtimalinin de mevcut olduğu, Türk yatırımcıların ilgi duyması halinde firmalarımıza tarım arazisi tahsis edilebileceği, Kongo Cumhuriyeti'nde 10 milyon hektar kadar kullanılmayan, tarıma elverişli sulak arazi bulunduğu hususları gündeme gelmiştir.

Yazının devamında, Kongo Cumhuriyeti ile tavukçuluk tesisi ve yem fabrikası kurulması ve tarım alanındaki yatırımlarda işbirliği yapılması konularında firmalarımızdan gelen görüşler doğrultusunda bu ülkeye Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda bir heyet ziyaretinin gerçekleşmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.”

denilmektedir.

Bu kapsamda, 10 Mart 2015 Salı günü mesai bitimine kadar TİM'e (E-posta: bestecoskuner@tim.org.tr) ekteki görüş formunun iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Görüş Bildirim Formu (Kongo)

 

6) Arjantin/Buenos Aires İşadamları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile 08-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Arjantin- Buenos Aires'e yönelik işadamları heyeti düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bahsigeçen heyete ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Arjantin/Buenos Aires İşadamları Heyeti (08-11 Haziran 2015)

http://www.tim.org.tr/tr/heyetler-arjantin-is-adamlari-heyeti.html

 

7) Türkmenistan İşadamları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, TİM ve DEİK organizatörlüğünde, Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu dolayısıyla ülkemize gelecek olan Türkmen İşadamı Heyeti ile Türk özel sektör temsilcileri arasında 03 Mart 2015 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin, ekteki formu doldurarak en geç 27 Şubat tarihine kadar TİM'e melikeemiroglu@tim.org.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.

Ekler: 1) Başvuru Formu 2) Türkmen İşadamları Heyet Listesi

Planlanan Program:

09:30 - 10:00 Karşılama / Kayıt

10:00 - 13:00 İkili Görüşmeler

13:00 - 14:00 Türkmen Heyetine TİM Ev Sahipliğinde Öğle Yemeği

 

8) Özbekistan KEK 4. Dönem Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Türkiye-Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IV. Dönem Toplantısının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ eş başkanlığında 31 Mart - 02 Nisan 2015 tarihleri arasında Taşkent'te gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu ülke Özbekistan'da ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notunun somut belgelerle desteklenerek TİM'e iletilebilmesine teminen, karşılaşılan sorun ve konuların ekte sunulan görüş formunun doldurulması suretiyle en geç 02 Mart 2015 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Birliğimize ( arge@denib.gov.tr ) ulaştırılması beklenmektedir.

Ek : Görüş Formu (Özbekistan)

 

9) Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan IV. İş Forumu

DEİK'ten Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve DEİK organizasyonunda ilki 15 Şubat 20 12 tarihinde Tiflis'te, ikincisi 09 Haziran 2012 tarihinde Kars'ta, üçüncüsü de 21 Mayıs 2013 tarihinde Azerbaycan/Gebele'de gerçekleştirilen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAG İF)'nin dördüncü toplantısının 06 Mart 2015 tarihinde Gürcistan'ın Batum şehrinde gerçekleştirileceği,

Söz konusu İş Forumu'na Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ, Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın George KVIRIKASHVILI, Azerbaycan Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Şahin MUSTAFAYEV'in yanı sıra üç ülkenin iş dünyası örgütlerinin yöneticileri ve işadamlarının katılacağı,

Girişimcilere önemli iş fırsatları sunan Azerbaycan ve Gürcistan 'da pazar payımızın arttırılması ve adı geçen ülkelere yönelik yeni ihracat imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu İş Forumu kapsamında üç ülke girişimcileri arasında İş Görüşmeleri gerçekleştirileceği, etkinliğin taslak programı ekte sunulduğu, güncellenen hali katılım teyidi veren fırına temsilcilerine bilahare iletileceği bildirilmektedir.

Bahse konu İş Forumu ve İş Görüşmelerine katılmak isteyen üyelerimizin, en geç 27 Şubat 2015, Cuma günü mesai bitimine kadar http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/38/14 adresli İnternet bağlantısı üzerinden kayıt yaptırmaları ve katılımcı adı soyadını belirterek 600.- Avro avansı online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmalarının gerektiği, söz konusu avans tutarına İstanbul - Batum - İstanbul uçak biletleri, Batum 'da konaklama, transfer , tercüme hizmetleri vb. dahil olduğu ifade edilmektedir.

Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan IV. İş Forumu

http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/38/14

Ek : Taslak Program

 

10) DAİB - Bilgilendirme Semineri

Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde ve adıgeçen Birlik organizasyonunda Erzurum'da 02 Mart 2015 Pazartesi günü DAİB Genel Sekreterliği Toplantı Salonu'nda

- Türk Eximbank Kredi Programları,

- Türk Eximbank Sigorta Programları

konularının işleneceği Bilgilendirme Semineri'nin gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Son başvuru tarihi 28 Şubat 2015 olan seminere ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

DAİB - Bilgilendirme Semineri

http://www.daib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-bilgilendirme-semineri-2-mart-2015-erzurum.html

 

11) North Carolina High Point 2015 Mobilya Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Dünyanın dört bir yanından mobilya üreticileri, ihracatçıları ve satın almacılarını bir araya getirmesi ile dikkatleri üstüne toplayan North Carolina High Point 2015 Mobilya Fuarı milli katılım organizasyonunun İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından yapılmasının planlandığı,

North Carolina/ABD'de 18-23 Ekim 2015 tarihleri arasında, 2000'in üzerinde katılımcının yer aldığı ve 100'den fazla ülkenin temsil edildiği söz konusu fuarda; Uluslararası Markalar, Çağdaş Mobilyalar, Döşemelik Mobilyalar, Avrupa Klasik Mobilyaları, Çin Klasik Mobilyaları, Yatak Masa ve Sandalye, Açık Hava Mobilyaları, Çocuk Mobilyaları, Ofis Mobilyaları, Ev Mobilyaları ve Mobilya Tasarımları sergileneceği bahse konu fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin ekteki ön başvuru formunu doldurarak 06 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar İİB-Genel Sekreterliğine 0212 454 05 01-02 numaralarına fakslamaları veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgi İçin İrtibat :

Fuarlar, Tanıtım ve Dış ilişkiler Şubesi - Seda TAŞDEMİR

Tel : 0-212-4540554 Faks : 0-212-4540501-02

Ek : High Point 2015 Mobilya Fuarı Ön Başvuru Formu

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.