İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-22 Çeşitli Konular

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/63-311                                                    Denizli, 02/03/2015
Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 22)

Sayın Üyemiz,

1) Dahilde İşleme Rejimi

2) Sayın Bakanımızın Filistin Hakkında Talimatları

3) Belarus'a Yatırım Yapılması

4) Alım Heyeti (Mersin Agrodays-10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı)

5) REACH ve CLP Haber Bülteni

 

1) Dahilde İşleme Rejimi

Ekonomi Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, son zamanlarda Bakanlıklarına vaki bazı müracaatlarda, ihracatçı firmalarımızın, Irak, Suriye, Mısır, Libya ve Ukrayna genelinde vuku bulan iç karışıklıkların halen çözüme ulaşılmamasından dolayı, dahilde işleme izin belgesi (DİİB) ihracat taahhütlerini gerçekleştirmede sıkıntı yaşandığı ifade edilmekte ve DİİB ihracat taahhütlerinin kapatılabilmesini teminen ek süre talep edildiği bildirilmektedir.

Detaylara ilişkin olarak yazının bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : Dahilde İşleme Rejimi

 

2) Sayın Bakanımızın Filistin Hakkında Talimatları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Sayın Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ, 07 Şubat 2015 tarihinde İstanbul'da Filistin-Türk İşadamları Birliği tarafından, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) desteği ile gerçekleştirilen "Türkiye: Filistin'in Dünyaya Açılan Kapısı” başlıklı Konferans programı kapsamında Filistin Devleti Başbakan Yardımcısı ve Ulusal Ekonomi Bakanı Dr. Muhammed Mustafa ile ikili bir görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşme esnasında Filistin'de tekstil ve konfeksiyon sektörünün geliştirilmesi yönünde adımlar atılabileceğine değinen Sayın Bakanımız, Türkiye'nin Filistin'in herhangi bir şehrinde ileri teknoloji içeren bir makine parkı kurulabileceğini, böyle bir merkezin tekstil sektöründe gerek eğitim gerek imalat amaçlı hizmet verebileceğini belirtmiştir. Sayın Bakanımız, Nisan ayı başlarında gıda ve konfeksiyon sektörü ağırlıklı bir iş temsilcileri heyeti ile Filistin'e gitmek istediğini, anılan makine parkının kurulmasına yönelik adımların bu ziyaretle birlikte atılabileceğini belirtmiştir.

Diğer taraftan, Filistin Devleti Başbakan Yardımcısı Dr. Muhammed Mustafa, Sayın Bakanımızı muhatap 17 Şubat 2015 tarihli mektubunda, Türkiye'nin desteği ile Filistin'de tekstil sektöründe faaliyet gösterecek bir tesis kurulması önerisinden dolayı Sayın Bakanımıza müteşekkir olduklarını, anılan tesise ilaveten paketleme alanında ikinci bir tesis kurulmasından büyük memnuniyet duyacaklarını ifade etmiştir.”

denilmektedir.

 

3) Belarus'a Yatırım Yapılması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Belarus makamlarının son dönemde Belarus'a Türk yatırımcıları çekmek amacıyla bir dizi faaliyette bulundukları belirtilmekte, bu çerçevede ülkenin önde gelen serbest bölgelerinden Mogilev ve Grodno serbest bölgeleri yetkililerinin Ocak ayında ülkemize yönelik bir bilgilendirme ziyareti gerçekleştirdikleri ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, yine bahse konu ülkede bulunan Grodno Serbest Bölgesi'nde ise ağırlıklı olarak tekstil, mobilya ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların bulunduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, gerek söz konusu serbest bölgelerde gerekse de Belarus'un diğer bölgelerinde yatırım yapmaya ilgi duyan firmalarımızın firma bilgilerini en geç 05 Mart 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Birliğimize (arge@denib.gov.tr ) gönderilmesi beklenmektedir.

Ek : Mogilev Serbest Bölgesine İlişkin Ayrıntılı Bilgi Notu

 

4) Alım Heyeti (Mersin Agrodays-10. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı)

Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, 05-08 Mart 2015 tarihlerinde Mersin'de düzenlenecek Mersin Agrodays-10. Tarım Gıda Ve Hayvancılık Fuarı'na yönelik olarak Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda Kosova ve Umman'dan bir Alım Heyeti Programı'nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Sözkonusu heyete ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Mersin Agrodays (Alım Heyeti)

http://www.akib.org.tr/tr/akib-gundem-mersin-agrodays-10-tarim-gida-ve-hayvancilik-fuari-alim-heyeti-4-mart-2015.html

 

5) REACH ve CLP Haber Bülteni

Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ayda gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bültenine http://ab.immib.org.tr/web/eklenti/REACHdokumanlar/Bulten76.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.