İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-23 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/64-313                                               Denizli, 04/03/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 23)

 

Sayın Üyemiz,

1) Bitki Karantinası Yönetmelik Taslağı

2) Azerbaycan

3) Tunus Bilgi Notu Talebi

4) Sırbistan, Slovenya Bilgi Notu Talebi

5) Sayın Cumhurbaşkanımızın Venezuela Ziyareti

6) Gürcistan/ Soğuk Hava Deposu İnşası

7) Arjantin Sağlık Bakanlığı İhalesi

8) KOSGEB'in Çağrısı

 

1) Bitki Karantinası Yönetmelik Taslağı

Ekonomi Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bitki Karantinası Yönetmelik Taslağı” görüşe açıldığı ve bir örneğinin ekte sunulduğu bildirilmektedir.

Mezkür yönetmelik taslağına ilişkin üyelerimizin görüşlerinin, bir örneği ilişikte yer alan bildirim formuna uygun olarak, 05/03/2015 Perşembe günü saat 12.00 ‘a kadar Bakanlığımıza (e-posta marifetiyle de gunerd@ekonomi.gov.tr adresine) iletilmesi beklenmektedir.

Ekler : 1) Yönetmelik Taslağı 2) Görüş Bildirim Formu

 

2) Azerbaycan

Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen yazısında belirtildiği üzere; Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki uzun dönemli ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini teminen firmalarımızın Azerbaycan'daki yatırım olanakları hakkında bilgilendirilmesi ve yatırım imkanlarının yerinde incelenmesi amacıyla ülkemiz işadamlarının katılımlarıyla Azerbaycan'a yönelik bir heyet ziyareti düzenlenmesinin planlandığı, Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım faaliyetlerine yönelik ilişkilerimizin, ortak dil, tarih ve kültür bağlarımız dikkate alınarak söz konusu ülkenin iş adamlarımız için önemli fırsat oluşturduğunun düşünüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu planlanan ziyaret hakkında üyelerimizin görüşlerine ilişkin bilgilerin Bakanlığımıza iletilmek üzere 06 Mart 2015 tarihine kadar TİM'e (volkanincekara@tim.org.tr) iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Görüş Bildirim Formu (Azerbaycan)

 

3) Tunus Bilgi Notu Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin Canikli'nin Uluslararası Zeytin Konseyi kapsamında 2015 yılı Nisan ayında Tunus'a bir ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaret kapsamında ikili görüşmeler düzenleneceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, anılan görüşmelerde dile getirilmek üzere ihracatçılarımızın Tunus pazarında karşılaştıkları sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, iki ülke arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik olası önerilerin (firmalardan gelen sorun bildirim formlarıyla birlikte) 06 Mart 2015 mesai bitimine kadar TİM'e bestecoskuner@tim.org.tr iletilmesi gerekmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu (Tunus)

 

4) Sırbistan, Slovenya Bilgi Notu Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, 2015 yılı ilk yarısı içinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin Canikli başkanlığında düzenlenecek Bakanlık heyetleri ile Sırbistan ve Slovenya ile üst düzey görüşmelerin gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile anılan ülkeler arasında ticarette yaşanılan sorunlar ve ticaretin geliştirilmesine yönelik olası önerilerin 06 Mart 2015 mesai bitimine kadar TİM'e bestecoskuner@tim.org.tr iletilmesi gerekmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu (Sırbistan, Slovenya)

 

5) Sayın Cumhurbaşkanımızın Venezuela Ziyareti

Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen bir yazıda, Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir heyetin, Mart ayı içerisinde Venezuela'ya resmi bir ziyaretin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Anılan ziyaret sırasında gerçekleştirilecek toplantılar esnasında gündeme alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notunun Ekonomi Bakanlığımıza iletilmek üzere en geç 06 Mart 2015 günü mesai bitimine kadar TİM'e volkanincekara@tim.org.tr gönderilmesi gerekmektedir.

Ek : Görüş Bildirim Formu (Venezuela)

 

6) Gürcistan/ Soğuk Hava Deposu İnşası

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen Ekonomi Bakanlığı kanlıyla Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen bir yazıda, Gürcistan'ın JCS "Partnership Fund” isimli firmasının soğuk hava deposu inşası projesini geliştirmek için ortak yatırımcı aradığı belirtilmektedir.

Bahse konu projeye ilişkin detaylı bilgiler bir örneği ekte iletilen broşürde yer almaktadır.

Ek : Proje Dökümanı

 

7) Arjantin Sağlık Bakanlığı İhalesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıya atfen; Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ihale duyurusunun İspanyolca aslından İngilizce diline yapılan gayrı resmi özet tercümenin bir örneğinin ekte iletildiği belirtilmektedir.

Duyuru ile ilgili ayrıntılı İspanyolca bilgiye, söz konusu gayrı resmi tercümede belirtilen bağlantılardan ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Ek : Duyuruya İlişkin Gayrı Resmi Tercüme

 

8) KOSGEB'in Çağrısı

KOSGEBTen alınan bir yazıda, KOSGEB'in Proje Destek Programı kapsamında "KOBİ'lerin Yönetim Becerilerini ve Kurumsal Yetkinliklerini Geliştirmek” ve "KOBİ'lerin Markaya Yönlendirilmesi” konularında çağrıya çıkılması ve KOBİlerin projelerinin desteklenmesi yönünde çalışmaların tamamlandığı ve çağrı kapanış tarihinin 20 Mart 2015 , Saat 23:59 olduğu bildirilmiştir.

Söz konusu çağrılara ilişkin bilgiler ekte sunulmuştur.

Ek : KOSGEB Çağrı Teklif Metni

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.