İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-26 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/71-355                                                Denizli, 11/03/2015

Konu:Çeşitli Konular 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 26)

 

Sayın Üyemiz,

1) Tebliğ Taslağı

2) Rusya Federasyonu'na Tarım Ürünleri İhracatı

3) Türkiye-Polonya İş Forumu

4) Ukrayna hk.

5) Kazakistan Yatırım Projeleri

6) Zimbabve'deki Yatırım İmkanları

7) Tekstil ve Otomotiv Sektörü Arge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması

8) Bosna Hersek'de Türk Ürünleri Fuarı

9) FACHPACK 2015 Fuarı Ön Başvurusu

10) İhale Duyurusu- Namibya

 

1) Tebliğ Taslağı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tasarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından "Hayvansal Ürün Sevkiyatlarının Giriş Veteriner Sınır Kontrol Noktasında Aktarılmasına İlişkin Kurallar Hakkında Tebliğ” taslak metnin görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Mezkur tebliğ taslağına ilişkin, bir örneği ilişikte yer alan bildirim formuna uygun olarak, 25/03/2015 Çarşamba günü mesai sonuna kadar Bakanlığımıza (e-posta marifetiyle de gunerd@ekonomi.gov.tr adresine) iletilmesi beklenmektedir.

Ekler : 1. Tebliğ Taslağı  2. Görüş Bildirme Formu

 

2) Rusya Federasyonu'na Tarım Ürünleri İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB)'ndan aldıkları yazıya atıfla; 04 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve Rusya Federasyonu (RF) makamları arasında imzalanan Protokol hükümlerine binaen "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi”nin 2015 yılı Mart ayında güncelleneceği ifade edilmiş ve mezkur güncelleme işlemleri esnasında mevcut listede yer alan firmalar ve RF ihracat listesine ilk kez müracaat edecek olan firmaların söz konusu yazı ekinde gönderilmekte olan yeni taahhütnameyi ibraz etmelerinin gerektiği kaydedilmiş, bununla birlikte; GTHB'den alınan bir başka yazıda 03 Mart 2015 tarihinde Bakanlığımız ve GTHB yetkilileri ile ihracatçı birlikleri temsilcilerinin iştirakiyle bahse konu Bakanlıkta tertip edilen toplantıda varılan mutabakata istinaden, söz konusu taahhütnamenin revize edildiği belirtilmekte ve bir örneği ilişik taahhütnamenin firmalar tarafından 10 Mart 2015 tarihine kadar GTHB'ye doğrudan iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla RF makamlarına iletilmek üzere hazırlanan firma listesi başvurularında firma tarafından sağlanan adres bilgisinin, yine firma tarafından ibraz edilen diğer belgelerde yer alan adreslerle mütenasip olması ve RF' ye yönelik ihracat işlemi gerçekleştiren firmaların anılan protokolün 4'üncü ve 5'inci maddelerine ilişkin olarak dikkatlerinin çekilmesi gerektiği hususları yinelenmekte, Söz konusu yazıda ayrıca, RF ile birlikte Avrasya Ekonomik Birliği üyesi olan Belarus ve Kazakistan ülkelerine yönelik ihracatlarda da RF' ye ihracat prosedürlerinin uygulanmaya başlandığı, Kırgızistan için de 2015 yılının ikinci yarısından itibaren RF'ye yönelik ihracat prosedürünün geçerli olacağı kaydedilmektedir.

Ek : Taahhütname

 

3) Türkiye-Polonya İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)' den aldıkları bir yazıda, Polonya Dışişleri Bakanı Sayın Katarzyna Kacperczyk'in Türkiye'ye resmi ziyareti kapsamında Polonya Ticaret Odası işbirliğiyle 26 Mart 2015 Perşembe günü saat 09.30-13.30 saatleri arasında Conrad Otel İstanbul'da Türkiye-Polonya İş Forumu'nun gerçekleştireceği ve anılan iş forumunda Sayın Bakanlar Nihat Zeybekci ve Katarzyna Kacperczyk'in her iki ülke iş dünyası temsilcilerine hitap edecekleri belirtilmektedir.

Taslak program ekte sunulmakta olup, iş forumuna enerji, mühendislik, makine, madencilik, finans, inşaat-altyapı, temiz teknoloji, ilaç ve kimya sanayi, tarım ve gıda sanayi ile bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren Polonya'nın önde gelen firma temsilcilerinin katılımının olacağı, , konuk firma heyet listesi ve detayları ekte yer almaktadır.

İlgilenen firmalarımızın, http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/41/17 web linki aracılığıyla 23 Mart Pazartesi günü mesai bitimine kadar katılımlarını tamamlamalarının gerektiği ifade edilmektedir.

Katılım ücreti, DEİK üyesi firma temsilcileri için kişi başı 150 TL, DEİK üyesi olmayan firma temsilcileri için kişi başı 200 TL olup, DEİK' in İş Bankası Beyoğlu Şubesi (Şube Kodu 1011) TR93 0006 4000 0011 0111 7014 98 numaralı TL hesabına yatırılması ve ödeme dekontunun DEİK'e (Dilek Tuna; dtuna@deik.org.tr) iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ekler :

1. Polonya Taslak Program

2. Polonya Katılımcı Firma Listesi

3. Polonya Katılımcı Firma Bilgileri

 

4) Ukrayna

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan aldıkları bir yazıya atfen; Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Petro POROŞENKO'NUN eşbaşkanlıklarında 20 Mart 2015 tarihinde Kiev'de gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi (YDSK) IV: Toplantısı'na Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin CANİKLİ tarafından da katılım sağlanması ve anılan ziyaret kapsamında ikili görüşmeler düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ziyarette ele alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin hazırlanacak bilgi notunun 13 Mart 2015 Cuma gününe kadar TİM'e volkanincekara@tim.org.tr iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Görüş Bildirim Formu (Ukrayna)

 

5) Kazakistan Yatırım Projeleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan aldıkları bir yazıda;

Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Adnan Yıldırım başkanlığında 25 - 27 Şubat 2015 tarihlerinde düzenlenen Almatı ticaret ve yatırım heyeti ziyareti sırasında gerçekleştirilen heyetler arası görüşmede, Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Sayın Yerlan Sagadiyev'in önümüzdeki dönemde Türkiye ile Kazakistan arasında yatırım işbirliği konusunda yeni bir mekanizma kurulabileceğini ifade ettiğinden bahisle,

Görüşmede, Kazakistan'ın daha önce Çin ile gerçekleştirdiği çalışma örneğinde olduğu gibi, önümüzdeki dönemde ülkede hayata geçirilmesi planlanan yatırım projelerinin bir liste olarak iletilmesi, bu projelere ilgi duyan Türk firmaları ile ikili görüşmeler yapılması, müzakereler sonucunda kesinleştirilecek yatırım projelerine ilişkin anlaşmaların ana çerçeve mutabakat zaptı eki olarak resmiyet kazanmasının Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakan Yardımcısı tarafından teklif edildiği,

Bu kapsamda, Kazakistan Ulusal Yatırım ve İhracat Destek Ajansı (KAZNEX INVEST) tarafından iletilen ve Kazakistan makamları tarafından önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi öngörülen 153 adet yatırım projesine ilişkin dosyaya http://www.deik.org.tr/Contents/FileAction/5578 internet bağlantısından ulaşılabileceği,

Söz konusu projelere ilişkin girişimlerin Sayın Cumhurbaşkanımızın Kazakistan ziyaretine kadar olgunlaşmasının beklendiği,

Firmalarımızın belirtilen dosyayı inceleyerek, ilgi duydukları projeleri 16 Mart 2015 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'ne (E-mail: ydyatirim@ekonomi.gov.tr) bildirmeleri gerektiği,

Ayrıntılı bilgi için Astana Ticaret Müşavirliğimiz (Tel: +7 7172 70 46 71 / 70 46 72 / 70 46 73, E-mail: astana@ekonomi.gov.tr) ve DEİK (Tel: 0212 339 50 67, E-posta: eosmanov@deik.org.tr) ile irtibata geçilebileceği hususu bildirilmektedir.

 

6) Zimbabve'deki Yatırım İmkanları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Türkiye-Zimbabve İş Konseyi'nin kuruluş çalışmalarına başlandığı, bunun yanı sıra iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) mekanizmasının kurulmasının da önem taşıdığı ve bu itibarla Harare Büyükelçiliğimizce gerekli temaslarda bulunulacağı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizin Afrika ile Ortaklık Stratejisi kapsamında söz konusu kıta ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi amacıyla yürütülen ve bu kapsamda ülkemizdeki firmaların yurt dışındaki yatırımlarına ilişkin yapılan çalışmalarda kullanılmak üzere başta Zimbabve'deki su rezervleri ve bu kaynakların kullanımı olmak üzere ülkedeki diğer yatırım imkanlarına ilişkin TİM'e gönderilen rapor ekte yer almaktadır.

Ek : Zimbabve Yatırım İmkanları ve Su Kaynaklarına İlişkin Rapor

 

7) Tekstil ve Otomotiv Sektörü Arge Proje Pazarı ve Tasarım Yarışması

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, 27 Mayıs 2015 Çarşamba günü "Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları”, 28 Mayıs 2015 Perşembe günü "Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması” ve 29 Mayıs 2015 Cuma günü "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi”nin eş zamanlı olarak Bursa Merinos AKKM (Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi)'de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsigeçen etkinliklere ilişkin ayrıntılara aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

http://www.uib.org.tr/files/downloads/sirkuler/tekstil_ve_otomotiv_sektoru_arge_proje_pazari_ve_tasarim_yarismasi_1.pdf

 

8) Bosna Hersek'de Türk Ürünleri Fuarı

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odası tarafından 14-17 Mayıs 2015 tarihleri arasında 6. Türk Ürünleri Fuarı'nın Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgilere aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Bosna Hersek'de Türk Ürünleri Fuarı

http://www.ito.org.tr/ITOFUAR/2015/2015_Bosna.pdf

 

9) FACHPACK 2015 Fuarı Ön Başvurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen; "Nümberg/ Almanya'da 29 Eylül-01 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek "FACHPACK 2015” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliğimizce gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Dünyanın büyük ambalaj malzemeleri ve makine fuarlarından biri olarak kabul edilen ve INTERPACK Fuarı ile dönüşümlü olarak gerçekleştirilen FACHPACK Fuarı, 2013 yılında 34 ülkeden 1.439 katılımcı ve 34.598 ziyaretçiye ev sahipliği yaparak sektör için önemini kanıtlamıştır.

Uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortaklıkların kurulması ve sektörle ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan FACHPACK 2015 Fuarının milli katılımcılarına, Genel Sekreterliğimizce;

-Stand alanı kiralanması

-Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

-Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

-Reklam ve tanıtım hizmetleri verilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerinizin 25 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, Genel Sekreterliğimizin 0212 454 05 01-02 numaralı faksına veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.”

denilmektedir.

Bilgi için irtibat:

Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi

Seda TAŞDEMİR

Tel:0212 454 05 54

Faks:0212 454 05 01-02

E-Mail: fuar@iib.org.tr

Ek : FACHPACK 2015 Fuarı Ön Başvuru Formu

 

10) İhale Duyurusu- Namibya

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; Namibya Devlet Telekom firmasının açtığı bir ihale kapsamında ilgili kuruluşun 3 yıllığına fiber optik kablolar ve diğer telekomünikasyon ekipmanları tedarik edeceği, söz konusu ihaleye başvuruların 17 Mart 2015 tarihine kadar devam edeceği ve ilgilenen firmalardan kablo ve malzeme örneği talep edildiği belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin belge ekte sunulmakta olup, ilgilenen firmalarımızın detaylı bilgi için Windhoek Büyükelçiliğimizde görevli İkinci Katip Serdar Piri ile 00264 6124 6158 numaralı telefondan veya bspiri@mfa.gov.tr e-posta adresinden temasa geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek : Namibya İhale Belge

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.