İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-27 DİİB kapsamında Boya Kullanım Oranları

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2015/106-372                                                Denizli, 13/03/2015

Konu:DİİB Kapsamında Boya Kullanım Oranları

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2015-27)

 

Sayın Üyemiz,

D.İ.İ.B. kapsamında boya kullanımı ile ilgili Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/03/2015 tarihli ve 30642 sayılı yazı ektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.


Ek : Bakanlık Yazısı