İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-29 Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2015/32-379                                                 Denizli, 16/03/2015

Konu:Mamül Madde İhracatı Karşılığı Satış

 

 

S İ R K Ü L E R

( UYG / 2015-29 )

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'nın 13/03/2015 tarih, 22479905/203-18180 sayılı yazılarında; Kurum stoklarında bulunan yerli ekmeklik buğday ile Diyarbakır ve Şanlıurfa Şube Müdürlüklerinde bulunan 103.000 ton civarındaki mısır, ''Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları'' çerçevesinde satışa açıldığı belirtilmiş olup, konuya ilişkin bilgi veren yazıları üzerine hazırlanan duyurumuz ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.


Ekler :

1 - Mamul Madde İhracatı Karşılığı Buğday Ve Mısır Satışı

2 - Mamul Madde İmalatçı -İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına ait Uygulama Esasları