İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-30 Ege Bölgesindeki İhracatçı Firmaların İstihdam Yapısı ve İşsizlikle Mücadele Stratejileri Anketi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/78-390                                               Denizli, 17/03/2015

Konu:Ege Bölgesindeki İhracatçı Firmaların İstihdam Yapısıve İşsizlikle Mücadele Stratejileri Anketi

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 30)

Sayın Üyemiz,

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen;

"Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi M. İlhan UNCU'nun yürüttüğü "Ege Bölgesindeki İhracatçı Firmaların İstihdam Yapısı ve İşsizlikle Mücadele Stratejileri” isimli yüksek lisans tezinin alan çalışması olan aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabileceğiniz e-anketin tarafınızca doldurulmasının büyük önem arz ettiği bildirilmiştir.

Bu çalışmanın tez danışmanı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden (Mülkiye) Prof. Dr. A. Gürhan FİŞEK'tir. Çalışma, Ege Bölgesindeki ihracatçı firmaların istihdam yapısını, ihtiyaçlarını belirlemeyi ve bu kapsamda nasıl bir stratejinin geliştirilebileceğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Anket çalışmasının bulguları Ege bölgesindeki ihracatçıların istihdam ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik politikalar oluşturulması yönünde ilgili çözümler ve öneriler sunacaktır.

Bilgilerinize sunar, bahse konu çalışmaya katkı sağlamak isteyen üyelerimizin en geç 23 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar aşağıdaki e-anketi cevaplaması hususunda desteklerinizi rica ederim.”

denilmektedir.

 

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 


"Ege Bölgesindeki İhracatçı Firmaların İstihdam Yapısı ve İşsizlikle Mücadele Stratejileri” E-anketine Ulaşmak İçin Lütfen Tıklayınız.

https://docs.google.com/forms/d/1Gp3yY89h65XiFa2PM8SGwdUbayY3dW5vmKyovRK4PhY/viewform?usp=send_form