İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-31 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/79-394                                              Denizli, 17/03/2015

Konu:2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

ÖNEMLİ - SÜRELİDİR

  

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 31)

Sayın Üyemiz,

Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündem ve toplantı tarihleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Birinci toplantı için tespit edilen gün ve saatlerde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın Ek'te belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır.

 

Bilgileri ve teşriflerini önemle rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

G Ü N D E M

a) Açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı,

b) Başkanlık divanının seçilmesi,

c) Yönetim kurulu çalışma raporunun okunması ve görüşülmesi,

d) Bilanço, gelir-gider hesaplarının görüşülmesi,

e) Denetim kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,

f) Yönetim kurulunun ve denetim kurulunun ibrası,

g) Müteakip yıl bütçe ve iş programlarının görüşülmesi ve oylanması,

ğ) Dilek ve temenniler

I. Toplantının Tarihi ve Saati

I.Toplantıda Gerekli Nisap Sağlanamadığı Takdirde Yapılacak II. Toplantının Tarihi ve Saati

Temsilci Bildirim Yazıları ile Yıllık Aidat Ödeme Son Günü

Denizli İhracatçılar Birliği

16 Nisan 2015 Perşembe

Saat 14:00

17 Nisan 2015 Cuma

Saat 14:00

10 Nisan 2015 Cuma

TOPLANTININ YERİ

Ankara Yolu 10. Km 246 Sok. No:8 AKKALE - DENİZLİ

 

Genel kurul toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgiye www.denib.gov.tr internet adresimizden ulaşabilir.

 

Denizli İhracatçılar Birliği 2014 Olağan Genel Kuruluna Katılabilecek Firma Listesi !

 

Ek:

1) Bilgi Notu

2) Temsilci Bildirim Yazısı Örneği

3) Olağan Genel Kurul Takvimi