İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-42 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/117-603                                             Denizli, 27/04/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 42)

 

Sayın Üyemiz,

1) Kimyasalların Kısıtlanması

2) Türkiye - Tataristan İş Forumu

3) Mali'deki Yatırım Olanakları

4) FachPack 2015 Fuarı

5) Slovenya Özelleştirme Duyurusu

 

1) Kimyasalların Kısıtlanması

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1907/2006/EC sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında REACH Tüzüğü”nü ülkemizde uyumlaştırmak amacıyla hazırladığı ve 2015 yılının üçüncü çeyreğinde yayımlanması planlanan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” Taslağı'nın https://kimyasallar.csb.gov.tr/ internet sitesindeki "Duyurular” sayfasında yer alan Ek-17'sinin (Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar Listesi) tekrar değerlendirilmesinin yapıldığı ve söz konusu değerlendirmenin neticesinde bahse konu kimyasalların insan sağlığı ve çevreye olan risklerinin de dikkate alınmasıyla yeniden düzenlendiği, anılan eke yönelik görüş ve öneriler talep edilmektedir.

Bu çerçevede; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu Ek-17'ye ilişkin görüş ve önerilerin Ek'li form vasıtasıyla egitim@iib.org.tr e-posta adresine bildirilmesi beklenmektedir.

Ek : Görüş Formu (Kimyasalların Kısıtlanması)

 

2) Türkiye - Tataristan İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun yazısına atfen, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov'un ülkemizi ziyareti vesilesiyle, DEİK / Türkiye-Rusya İş Konseyi organizasyonunda 30 Nisan 2015, Perşembe günü Ankara JW Marriott Oteli'nde saat 09:00-13:00 arasında "Türkiye-Tataristan İş Formu ve Çalışma Yemeği”nin düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, taslak programı ekte sunulan söz konusu etkinlik çerçevesinde konuk Cumhurbaşkanının yanısıra, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci, Tataristan Başbakan Yardımcısı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Ravil Zaripov ve diğer yetkililerin katılımcılara hitap etmelerinin beklendiği ifade edilmektedir.

Bahse konu İş Forumu ve Çalışma Yemeğine katılmayı arzu eden üyelerimizin en geç 28 Nisan 2015 Salı günü saat 18:00'e kadar http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/56/34 adresli internet bağlantısı üzerinden online kayıt yaptırarak, DEİK üyesi firma temsilcileri için kişi başı 100 TL, üye olmayanlar için kişi başı 150 TL katılım ücretini online kayıt sayfasında belirtilen hesaba yatırmaları ve üzerinde katılımcının ad ve soyadının belirtildiği katılım ücretinin yatırılmış olduğunu gösterir dekontu avrasya@deik.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ekler : 1) Taslak Program  2) Heyet Listesi

 

3) Mali'deki Yatırım Olanakları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Bamako Ticaret Müşavirliği'nce hazırlanan Mali'deki yatırım olanaklarına ilişkin bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Ek : Bilgi Notu

 

4) FachPack 2015 Fuarı

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Nürnberg/Almanya'da 29 Eylül-01 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek "FACHPACK 2015” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonu ilk kez İstanbul İhracatçı Birliklerince gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Sözkonusu fuara ilişkin ayrıntılı bilgiye aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

FachPack 2015 Fuarı Ayrıntılı Bilgi :

http://www.iib.org.tr/tr/fuarlar-fachpack-2015.html

 

5) Slovenya Özelleştirme Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden gelen, Ljubljana Ticaret Müşavirimizin bir yazısına atfen, Slovenya'da bazı devlet şirketlerinin özelleştirileceği bildirilmekte olup, özelleştirme kapsamına giren firmaların listesi ve kısa bilgileri ekte sunulmaktadır.

Bu itibarla, Slovenya'ya yatırım yapmaya ilgi duyabilecek üyelerimizin konu ile ilgili detaylı bilgi taleplerini Ljubljana Ticaret Müşavirliğimize yöneltmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ek : Slovenya'da Özelleştirilecek Firmalar Listesi

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.