İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-43 Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/124-630                                             Denizli, 30/04/2015

Konu:Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 43)

Sayın Üyemiz,

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen; "2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite- sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, 27-29 Mayıs 2015 tarihlerinde "TEKSTİL VE OTOMOTİV İNOVASYON VE TASARIM BULUŞMALARI” etkinlikleri kapsamında;

Ø Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları (27 Mayıs 2015- Bursa Merinos AKKM)

Ø Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması (28 Mayıs 2015- Bursa Merinos AKKM)

Ø Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ortaklığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Organizatör ortaklığı ve TÜBİTAK TEYDEB destekleri ile Türkiye UTİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası 7. Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi (29 Mayıs 2015- Bursa Merinos AKKM)

etkinlikleri gerçekleştirilecektir.

Etkinlik günlerinde Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla sektörlerimizin yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayi-üniversite işbirlikleri öncelikli olmak üzere sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu-üniversite gibi kurumların ortak proje geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Etkinliklerimiz ile ayrıca, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacıları bir araya gelerek yüz yüze görüşme fırsatı bulmaktadır.

Projelerin tanıtımı Bursa Merinos AKKM Konferans Salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirilecektir. Bağımsız üyelerden oluşan "Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerileri ve dereceye giren tasarımlar ödüllendirilecektir.

Bu vesileyle, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde eş zamanlı gerçekleştirilecek olan "Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları”, (27 Mayıs 2015), "Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması” (28 Mayıs 2015), "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7. AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” (29 Mayıs 2015) etkinliklerine katılımlar beklenmektedir.”

denilmektedir.

Sözkonusu etkinliklere katılmak isteyen üyelerimizin Uludağ İhracatçı Birliklerine başvurmaları gerekmektedir.

 

Bilgileri ve gereği rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Taslak Program ve Kayıt İçin:

http://www.utibargeprojepazari.com/, www.otomotivprojepazari.com/

http://www.otomotivtasarimyarismasi.com/