İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-44 Rusya Federasyonu İhracatçı Listeleri Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2015/58-632                                                 Denizli, 30/04/2015

Konu:Rusya Federasyonu İhracatçı Listeleri Hk.

  

 

S İ R K Ü L E R

(UYG / 2015-44)

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'n den alınan yazıda, Rusya Federasyonu'na bitkisel ürün ihracatı yapabilecek olan 574 firmadan oluşan "Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçı Listesi" ile 180 firmadan oluşan "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçı Listesi'nin 2015 yılı Mart ayı itibariyle güncellendiği, aşağıdaki bağlantılarda yer alan söz konusu listelerin RF makamlarınca onaylanması sonrası kesinlik kazanacağı belirtilmektedir.

Ayrıca bilindiği üzere; Rusya Federasyonu'na Bitkisel Ürün İhracatı izne tabi olup, listeler Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları olmak üzere yılda dört defa güncellenmektedir.

Listeye ilk defa başvuru yapacak olan firmaların Ek-1' de yer alan belgeleri en geç 27/05/2015 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimizde olacak şekilde iletmeleri gerekmektedir.

Öte yandan mezkûr listede olup, güncel taahhütname iletmeyen firmaların Haziran güncellemesinde liste dışı kalacağından bahisle Ek-2' de ismi yer alan firmaların güncel taahhütnamelerini (Ek-3) en geç 27/05/2015 tarihi mesai bitimine kadar Birliğimizde olacak şekilde iletmeleri önem arz etmektedir.

Bilgileriniz ve gereği önemle rica olunur.

 

Saygılarımla, 

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ekler:

1- Başvuru Prosedürü

2- Güncel Taahhütnamesi olmayan firmalar listesi

3- Güncel Taahhütname

4- RF'na Bitkisel Ürünleri İhraç Edecek Firmalar Listesi ( Kuru Gıda - Meyve Sebze )