İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-52 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/141-750                                              Denizli, 21/05/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 52)

 

Sayın Üyemiz,

 

1) Japonya için Akredite Edilmiş Gıda Laboratuvarları

2) Süt Tozu Desteklemesi

3) Suriye'ye Sigara Cinsi Eşyanın Sevki

4) Rimi Marketler Zinciri

5) Nijerya-Kano İşadamları Heyeti

6) Fas Enerji ve Doğalgaz Yatırımları

7) Cenova,Cristoforo Colombo Havalimanı

8) Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

9) Tekstil Ve Otomotiv İnovasyon Ve Tasarım Buluşmaları

10) Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

11) Shuitou 2015 Fuarı

12) Coverings 2016 Fuarı

13) REACH ve CLP Haber Bülteni

 

1) Japonya İçin Akredite Edilmiş Gıda Laboratuvarları

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Tokyo Ticaret Müşavirliğinden aldıkları yazıda; ülkemizden Japonya'ya ihraç edilen çeşitli gıda ürünlerinin ithalat ve gümrük işlemleri esnasında talep edilen gıda analiz raporlarının geçerli sayılabilmesi için, ülkemizce hazırlanan laboratuvar listesinin Japonya Sağlık Bakanlığına akredite ettirilmesi şartı bulunduğu ifade edilmekte olup; 22 Ekim 2010 tarihine kadar Japonya tarafından tanınmakta olan laboratuvar sayısının 4'ten 75'e çıktığı, bununla birlikte mülga Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının ve anılan Bakanlığa bağlı Tarım İl Müdürlüklerinin isimlerinin değişmesi nedeniyle tanımlı laboratuvar listesinin yenilenmesi gereğinin hasıl olduğu,.

Bahse konu yazıda devamla, söz konusu listede tanımlı bulunan laboratuvar sayısının 128'e çıkarıldığı ve yeni listenin Japonya Tarım Bakanlığınca 01 Nisan 2015 tarihinde yayımlandığı belirtilmekte olup söz konusu listenin ekte sunulduğu,

Mezkur yazıda ayrıca, ülkemizde mukim laboratuvarlardan temin edilen analiz sonuçlarının Japonya makamlarınca titiz bir incelemeye tabi tutulduğundan bahisle Japonya'ya sevkiyatı gerçekleştirilen ihraç ürünlerine eşlik eden laboratuvar belgeleri üzerinde yer alan bilgilerin söz konusu listede yer alan laboratuvar bilgileri ile birebir eşleşmesinin gerektiği kaydedilmekte ve keyfiyetin anılan belgelerin geçerli olarak kabul edilmesinde ön şart olarak belirlendiği ifade edildiği,

Bu itibarla, anılan listede yer alan laboratuvarlar tarafından Japonya'ya yapılan ihracatlara yönelik olarak hazırlanan belgelerde (özellikle ad ve adres hanesinde) yer alan bilgilerin, ekte yer alan listedeki laboratuvar bilgileriyle eşleşmesi hususu büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ek : Laboratuvarlar

 

2) Süt Tozu Desteklemesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 2013/64 sayılı Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliğine uygun olarak, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında süt tozu hak edişlerinin, 2014 yılı içerisinde dağıtılan kota çerçevesinde desteklenmesi için yapılacak başvuruların 30/04/2015 tarihine kadar sonuçlandırılacağı ve alınacak başvurularda anılan tarihin göz önünde bulundurulmasının gerektiği,

Bu defa, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda bazı ihracatçı firmaların talebine istinaden, süt tozu hak edişlerinin 2014 yılı içerisinde dağıtılan kota kapsamında desteklenmesi için son başvuru süresinin 30/05/2015 tarihine kadar uzatıldığı bildirilmektedir.

 

3) Suriye'ye Sigara Cinsi Eşyanın Sevki

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Bilindiği üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle Cilvegözü, Öncüpınar, Karkamış ve Akçakale kara hudut kapılarında verilmekte olan gümrük hizmetleri yeniden pazarlanarak bazı sınırlamalar uygulamaya konulmuştur.

Konu ile ilgili olarak, adı geçen Bakanlıktan alınan bir yazıda: 30.04.2015 tarihi itibarıyla Suriye'ye açılan kara hudut kapılarında sigara cinsi eşyanın Suriye'ye transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygulamasına son verildiği ifade edilmektedir.”

denilmektedir.

 

4) Rimi Marketler Zinciri

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, T.C. Vilnus Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıda, ICA Group bünyesinde faaliyet gösteren toplam 242 markete sahip RİMİ Marketler zincirinin Litvanya temsilcisi ve Ticaret Direktörünün ziyaret edildiği bildirilerek, yapılan görüşmede; Türkiye menşeli ürünlerin marketlerinde fazla yer almadığı, Türk ürünlerinin genellikle yerel firmalardan alındığı, çok az sayıda Türk tedarikçisinden doğrudan ürün alındığı, uygun tedarikçiler bulunması halinde Türk pavyonlarının açılabileceğini firma yetkilileri tarafından dile getirildiği,

Bahse konu hususlarla ilgilenen Türk firmalarının ekli yazıda iletişim bilgileri verilen Ticaret Direktörleriyle doğrudan temas kurulabilmesi mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Ek : Müşavirlik Yazısı

 

5) Nijerya-Kano İşadamları Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, TİM organizasyonu ve THY işbirliği ile 23-25 Haziran 2015 tarihleri arasında, Nijerya'ya yönelik işadamı heyeti düzenleneceği, Kano şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirileceği,

Girişimcilerimize potansiyel iş fırsatları sunan Nijerya'da pazar payımızın artırılması ve yeni ihracat imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek heyete İnşaat ve Alt Yapı, Yapı Malzemeleri, Enerji, Tarım ve Hayvancılık, Sağlık ve Ekipmanları, Otelcilik ve Emlak, Gıda, Mobilya, Hazır Giyim ve Tekstil, Güvenlik Malzemeleri ve Ekipmanları, Makine ve Ekipmanları, Otomotiv ve Yedek Parça, Kimya, Temizlik ve Hijyen Ürünleri ve Petrokimya sektörleri başta olmak üzere uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmalarımızın katılmalarında yarar görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacak heyete katılmak isteyen üyelerimizin http://goo.gl/TMFU4T adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 8 Haziran 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No : TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Dolar hesabına 950.- ABD Doları avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi :

Abdullah KESKİN Tel : 0-212-4540487 E-posta : abdullahkeskin@tim.org.tr

 

6) Fas Enerji ve Doğalgaz Yatırımları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden kanalıyla, Rabat Büyükelçiliğimizden aldıkları yazıya atfen, Büyükelçimizin Fas Enerji Maden Su ve Çevre Bakanı Abdelkader Amara ile görüştüğü,

Anılan görüşmede Faslı Bakan'ın Fas, özellikle Cezayir sınırındaki Oujda Errachidiya bölgesinin kobalt, altın, gümüş, kurşun, çinko gibi birçok zengin maden rezervine sahip olduğunu ve Ülkemizin maden arama ve çıkarma alanındaki tecrübelerinden faydalanmak istediklerini belirttiği,

Diğer taraftan, anılan yazının devamında, ülkemizin doğalgaz, elektrik ve hidroelektrik alanında edindiği tecrübelerin Fas'a aktarılmasına teminen, Firmalarımızın Fas'ta 2016 yılının ikinci yarısından itibaren açılacak ihaleleri takip etmelerinde fayda olduğu belirtilmektedir.

Bu defa, T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları ikinci bir yazıda Rabat Ticaret Müşavirliğimizden gönderilen bir yazıya atıfla, Fas'ın enerji ihtiyacını karşılamak üzere doğalgazın mevcut enerji kaynakları içerisindeki payının artırılması için çalışma yürütüldüğü, Fas'ın El Jadida şehrinde Jorf Lasfar LNG terminalinden 400 km'lik gaz boru hattı ile doğalgazın diğer merkezlere iletilmesini teminen yapılması öngörülen yatırımlar için 4,6 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğu, bahse konu proje ve diğer enerji yatırımı alanlarında önümüzdeki dönemde gündeme gelmesi söz konusu ihalelerin takip edilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

 

7) Cenova, Cristoforo Colombo Havalimanı

21/04/2015 tarih ve 2015-40 sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda duyurusu yapılan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden, Roma Ticaret Müşavirliğimiz kanalıyla aldıkları yazıya atfen; Roma Büyükelçimiz tarafından Cenova'ya Havalimanı'nın özelleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmekte idi.

Konuya ilişkin Bakanlık'tan TİM'e ulaşan ikinci bir yazıda, Cenova şehir merkezine 6 km uzaklıkta bulunan Cristoforo Colombo Havalimanı'nın kullanımının artırılmasını teminen, işletme haklarının Türk yatırımcılara devredilmesinin değerlendirilebileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, anılan havalimanı işletme hakkını 31 Aralık 2027 tarihine kadar elinde bulunduran "Aeroporto di Genova s.p.a” şirketi tarafından iletilen ve havalimanı ile şirketin misyonu, vizyonu organizasyon şeması, sunduğu hizmetleri, 2012-2013 yılları ekonomik göstergeleri gibi bilgi ve verileri içeren sunumun bir örneği ekte sunulmaktadır.

Bahse konu sunumun İtalya'ya yatırım yapmaya ilgi duyabilecek üyelerimize faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Ek : Cenova Cristoforo Colombo Havalimanı sunumu

 

8) Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası'ndan alınan bir yazıda aynen;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ilgili kuruluşu olarak temel görevi Avrupa Birliği ile uyumlu "Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemini” kurmak ve işletmek olan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tekstil sektöründe yer alan mesleklerin ulusal meslek standartlarının hazırlanması için Sendikamızı yetkilendirmiştir.

Eğitim ve öğretim programlarının iş piyasası gereklerine göre oluşturulmasında, bireylerin mesleği icra edebilme becerilerinin tespitinde meslek standartları oldukça büyük önem taşımakta bu bağlamda, meslek standartlarının belirlenmesi MYK açısından da öncelik arz etmektedir.

Meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için, gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normlar olarak tanımlanabilir. Sendikamız tekstil sektöründe yer alan mesleklerle ilgili gerekli araştırma, inceleme, analiz, saha çalışmaları ve diğer teknik çalışmaları gerçekleştirerek Tekstil Meslek Dalında 27 adet Meslek Standardı hazırlamıştır.

5544 Sayılı MYK Kanunu ve Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik gereği; Meslek Standartları, MYK tarafından görevlendirilen kurum ve kuruluşlara hazırlatılmakta ve en geç beş (5) yılda bir yeniden değerlendirilmektedir.

Bu bağlamda iplik meslek dalında 27429 sayılı resmi gazetede 11 Aralık 2009 tarihinde yayımlanan; İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2), İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2), İplik Operatörü (Seviye 4), Ön İplik Operatörü (Seviye 3), Ön İplik Operatörü (Seviye 4) meslek standartları Sendikamız tarafından yeniden değerlendirilerek revize edilmiştir.

MYK'nın öngördüğü şekilde meslek standartları; görevler, işlemler ve başarım ölçütleri ayrımında hazırlanmıştır. Meslek standartlarının en doğru biçimde hazırlanması açısından kuruluşunuzda ve/veya kuruluşunuz iştiraklerinde konu ile ilgili meslek grubunda görev alan meslek elemanlarının ve/veya yöneticilerinin görüş ve önerileri önem taşımaktadır.

Revize meslek standartlarını incelemeniz ertesinde (Meslek standartları : www.tekstilisveren.org.tr) görüşlerinizi (gamze.kilinc@tekstilisveren.org.tr ) 04 Haziran 2015 Perşembe gününe kadar Sendikamıza gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederiz.”

denilmektedir.

 

9) Tekstil Ve Otomotiv İnovasyon Ve Tasarım Buluşmaları

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 2023 İhracat Stratejisi kapsamında ihracatta katma değerin artırılması, yeni teknoloji ve metotların üretim sistemine kazandırılması, yenilikçi ürünler tasarlanması, yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, endüstriyel tasarımcılığın geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi ve ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin dünya pazarlarına sunulmasına katkı sağlanması amacıyla, 27-29 Mayıs 2015 tarihlerinde "TEKSTİL VE OTOMOTİV İNOVASYON VE TASARIM BULUŞMALARI” etkinlikleri kapsamında;

-Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları (27 Mayıs 2015- Bursa Merinos AKKM)

-Türkiye ve Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4. Komponent Tasarım Yarışması (28 Mayıs 2015- Bursa Merinos AKKM)

-Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ortaklığı, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı Organizatör ortaklığı ve TÜBİTAK TEYDEB destekleri ile Türkiye UTİB Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslar arası 7.Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi (29 Mayıs 2015 - Bursa Merinos AKKM) etkinliklerinin gerçekleştirileceği,

Etkinlik günlerinde Ar-Ge Pazarı vasıtasıyla sektörlerimizin yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayi-üniversite işbirlikleri öncelikli olmak üzere sanayi-sanayi, üniversite-üniversite, sanayi-araştırma kurumu -üniversite gibi kurumların ortak proje geliştirmelerinin amaçlandığı, Etkinlikler ile ayrıca, Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcileri, yerli ve yabancı üniversite öğretim üyeleri ve Ar-Ge Merkezleri ile Teknopark araştırmacıları bir araya gelerek yüz yüze görüşme fırsatının bulunacağı,

Projelerin tanıtımı Bursa Merinos AKKM konferans salonlarında araştırmacıların ve sanayicilerin birebir görüşmeleri şeklinde ve sözlü sunumlarla gerçekleştirileceği, Bağımsız üyelerden oluşan "Ödül Kurulları” tarafından başarılı bulunan Ar-Ge Proje önerileri ve dereceye giren tasarımların ödüllendirileceği ifade edilmektedir.

Bu vesileyle, T.C. Ekonomi Bakanlığı desteğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde eş zamanlı gerçekleştirilecek olan "Tekstil ve Otomotiv İnovasyon ve Tasarım Buluşmaları”, (27 Mayıs 2015), "Türkiye Otomotiv Sektöründe 4. Ar-Ge Proje Pazarı ve 4.Komponent Tasarım Yarışması” (28 Mayıs 2015), "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe 7.Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” (29 Mayıs 2015) etkinliklerine katılımların beklendiği bildirilmektedir.

Taslak program ve Kayıt İçin :

http://www.utibargeprojepazari.com/

http://www.otomotivprojepazari.com/

http://www.otomotivtasarimyarismasi.com/

 

10) Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

Karadeniz İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, , Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve KİB Genel Sekreterliği organizasyonunda 25-28 Mayıs 2015 tarihlerinde Bartın, Kastamonu, Sinop ve Samsun illerinde Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerinin düzenleneceği bildirilmektedir.

Seminerlere ilişkin olarak hazırlanan detaylı program ve başvuru formu ekte sunulmaktadır.

Seminerlere katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak KİB Genel Sekreterliğine (454) 216 48 42 veya 216 88 90 numaralı fakslarına ya da kib@kib.org.tr adresine iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ekler :

1-Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı

http://www.kib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2015282ek1.doc

2- Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Başvuru Formu

http://www.kib.org.tr/files/downloads/sirkuler/2015282ek2.doc

 

11) Shuitou 2015 Fuarı

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 08 - 11 Kasım 2015 tarihleri arasında Çin'in Shuitou Kentinde düzenlenecek olan "The 16thChina (Nan'an) Shuitou International Stone Exhibition” Fuarı ülkemiz milli katılım organizasyonunun İMMİB tarafından gerçekleştirileceği,

Söz konusu fuara dönük yer kirası, stant konstrüksiyonu, genel tanıtım giderleri ile teşhir ürünlerinin (İstanbul-Fuar alanı) gidiş nakliyesini içeren katılım bedelinin 470$/m2 olacağı öngörüldüğü, Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'i uyarınca ve İhracat Stratejisi çerçevesinde Çin'in 2014 yılı için Hedef Pazar kapsamına almasından dolayı söz konusu fuar için mevzuatta belirtilen şartlarla, belirtilen %50 destek oranına 20 ilave puan eklenecek olup destek oranı%70 olacağı, firmaların alacağı azami destek tutarı ise 15.000 $'ı geçemeyeceği ifade edilmektedir.

Ayrıca bu fuar için özel olarak katılımcı her firma için ücretsiz yararlanabilecekleri 2 adet oda tahsis edileceği,

Anılan fuara katılmak isteyen katılımcıların http://tinyurl.com/jwt2lx7 linkindeki anketi doldurarak taleplerini en geç 22 Mayıs 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Maden Sektörü Şubesine (e-posta: erdem.kaya@immib.org.tr tel: 0212 454 00 77) bildirmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

12) Coverings 2016 Fuarı

İMMİB'den alınan bir yazıda, 18-21 Nisan 2016 tarihleri arasında A.B.D'nin Chicago Kentinde düzenlenecek olan "Coverings organizasyonu Ekonomi Bakanlığından gerekli izin alınması durumunda Showcasing Tile + Stone Experience 2016” Fuarının İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri tarafından ülkemiz milli katılımın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek : Coverings 2016 Fuar Duyurusu

http://www.imib.org.tr/wp-content/uploads/2015/05/Coverings-2016-Fuar-Duyurusu.pdf

 

13) REACH ve CLP Haber Bülteni

Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ayda gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bültenine http://ab.immib.org.tr/web/eklenti/REACHdokumanlar/Bulten78.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.