İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-53 Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2015/67-758                                                 Denizli, 22/05/2015

Konu:Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi

 

 

S İ R K Ü L E R

(UYG / 2015-53)

 

Sayın Üyemiz;

İlgi: 21.05.2015 UYG/2015-51 sayılı sirkülerimiz;

İlgi sirkülerimizde bildirilen Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin "Uygulama Usul ve Esasları” çerçevesinde iade başvurusunda bulunacak firmalarımızın, 14/02/2015 tarih 29267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/1 sayılı Karar yanında, bu kararda değişiklik öngören ve 03/04/2015 tarih 29315 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2015/7 sayılı Kararı da dikkatlice incelemelerinin hatırlatılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Söz konusu Kararlar ve "Uygulama Usul ve Esasları” na aşağıda belirtilen ekli dosyalardan ulaşabilirsiniz.

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ekler :

1- 2015-1 Sayılı Karar

2- 2015-7 Sayılı Karar

3- İlgili Kararlara İlişkin Uygulama Usul Esasları