İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-56 Onaylanmış Kuruluş Test/Belgelendirme İhtiyaç Analizi Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/145-794                                            Denizli, 01/06/2015

Konu:Onaylanmış Kuruluş Test/Belgelendirme İhtiyaç Analizi Hk. 

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 56)

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda aynen;

"Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği'nin ürünlere dair teknik mevzuatının kamu kurumlarınca uyumlaştırılması çalışmaları gereğince "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği”nde uygunluk değerlendirmesi kavramı ile uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onaylanmış kuruluşların çalışma usul ve esaslarına yer verilmektedir. Bu çerçevede, bir ürünün piyasaya sürülmeden önce uygunluk değerlendirmesi işlemi uygunluk değerlendirme kuruluşu adı verilen üçüncü taraf test veya belgelendirme kuruluşlarınca yerine getirilmekte ve ürüne CE işareti iliştirilmesi işlemi yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilen ve isimleri Avrupa Komisyonu'na bildirilen onaylanmış kuruluşlar tarafından yapılmaktadır.

Türkiye ile AB arasında imzalanan 1/2006 saylı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) çerçevesinde ülkemiz AB üyesi ülkelerle aynı şartlarda onaylanmış kuruluş atayabilmektedir. Yetkili kuruluşlar tarafından görevlendirilmesi uygun görülen aday onaylanmış kuruluşlara dair bildirimler ile onaylanmış kuruluşların mevcut durumlarındaki değişiklikler elektronik bir sistem olan AB'nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi NANDO üzerinden Bakanlıkları aracılığıyla Avrupa Komisyonu'na iletilmektedir.

Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisimize iletilen yazıda, Türkiye'nin tüm direktifler kapsamında onaylanmış kuruluşunun olmadığı ve mevcut kuruluşların faaliyet kapsamı dikkate alındığında, ülkemizin onaylanmış kuruluş altyapısının yetersizliği ile test/belgelendirme hizmeti ihtiyacı duyulan alanların tespiti için, ekli direktifler kapsamında ülkemizin test ve belgelendirme hizmetlerinde AB kuruluşlarına bağımlılığının ortaya konulacağı çalışmada, ihracatçı firmaların sağlayacağı bilgilerin hazırlanacak yol haritasına ışık tutacağı ifade edilmiştir.

Bilgileri ve EK-1'de yer alan mevzuat kapsamında, Ekonomi Bakanlığı'na iletilmek üzere yurt dışından test/belgelendirme hizmeti satın alan ihracatçı firmalarca EK-2'deki formun doldurulmasının sağlanarak, Birliğinizce 8 Haziran 2015 Pazartesi gününe kadar Meclisimize (merveyildiz@tim.org.tr) iletilmesi hususunda gereği rica olunur.”

denilmektedir.

Bilgileriniz ve yurt dışından test/belgelendirme hizmeti satın alan üyelerimizin EK2 de belirtilen formu doldurarak 8 Haziran Pazartesi günü saat 14.00'e kadar Birliğimize iletmeleri rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ekler:

1) Mevzuat Listesi 

2) Form