İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-59 Dahilde İşlem Rejimi / Firma Talepleri

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DİİB.2015/112-898                                                Denizli, 19/06/2015

Konu:Dahilde İşlem Rejimi / Firma Talepleri

 

 

S İ R K Ü L E R

(TVK / 2015-59)

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/06/2015 tarih ve 75776 sayılı yazıda; son dönemde Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamasında karşılaşılan sorunlara ve tereddütlere ilişkin muhtelif başvuruların intikal ettiği, Genel Müdürlükleri yetkisinde olan durumlarla ilgili olarak 08/06/2015 ve 572 sayılı Genel Müdürlük Makam Onayı ekte yer alan düzenlemelerin yapılmasında yarar görüldüğü bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.


Ek : Resmi yazı