İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-60 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/162-920                                            Denizli, 23/06/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 60)

Sayın Üyemiz,

1) Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

2) Gıda Paketlemesi

3) Belarus Merkez Bankası Kararı

4) ÇHC / Eylem Planı Hazırlıkları

5) Pazara Giriş Engelleri 2015 Raporu

6) Karadağ Pasta Malzemeleri Satın Alma Talebi

7) Karadağ Gemi Onarımı Mal ve Hizmet Alımı

8) Kenya Ticaret Heyeti

9) Tataristan Kazan Ticaret Heyeti

10) Medica 2015 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

11) World Food Moscow 2015 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

12) ACLE 2015 Fuarı

13) Katar 2. Türk Ürünleri Fuarı

14) Junioshow-Bursa

 

1) Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, 02 Ağustos 2014 tarihli ve L 231 sayılı AB Resmi Gazetesinde yayımlanan 840/2014/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçaların AB'ye ithalatına ilişkin askıya alma tedbiri 04 Ağustos 2015 tarihine kadar uzatıldığı,

Bu defa, Dışişleri Bakanlığından aldıkları bir örneği ilişik yazıda, ülkemizden AB'ye ihraç edilen çift kabuklu yumuşakçalar ve balıkçılık ürünlerinin üretimine ilişkin kontrol sistemlerini değerlendirmek amacıyla Gıda ve Veterinerlik Ofisi (FVO) ziyaretinin 08-17 Eylül 2015 tarihleri arasında gerçekleşeceği bildirilmekte olup, söz konusu ziyarete ilişkin denetim planı iletildiği bildirilmektedir.

Ek : Program

 

2) Gıda Paketlemesi

Stuttgart Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda; Alman Tüketici Koruma Derneği'nin Teekanne GmbH Co.& KG.'ye karşı yanıltıcı meyve çayı ambalajları kullandığı gerekçesiyle açtığı davanın, Avrupa Adalet Divanı'nda 04.06.2015 tarih ve C-195/14 sayılı karar ile firma aleyhine hükme bağlandığından bahisle,

Meyve çayı ambalajlarında ahududu ve vanilya resimleri bulunmasına rağmen içerik kısmında ne ahududunun kendisi ne de doğal aromanın bulunduğu ifade edilerek,

Avrupa Birliği'ne yönelik gıda ürünleri ihracatında paketleme konusunda azami hassasiyetin gösterilmesi hususu belirtilmektedir.

Ekler :

1 - Ataşelik Yazısı

2 - Adalet Divanı Kararı

 

3) Belarus Merkez Bankası Kararı

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Minsk Ticaret Müşavirliği'nin konuya ilişkin bildiriminde; Belarus'ta 2008 yılı Kasım ayından bu yana uygulanan, Belarus'ta yerleşik şahıs ve firmaların ithalatta tam veya kısmi peşin ödeme yapmasını yasaklayan kararın, Belarus Merkez Bankası'nın 05 Mayıs 2015 tarih ve 277 sayılı kararı ile yürürlükten kaldırıldığı, anılan karar kapsamında firmalarımızın Belarus'a yaptıkları ihracat nedeniyle zaman zaman karşılaştıkları alacak tahsili problemlerinde de önemli düzeyde azalma olmasının beklendiği bildirilmektedir.

 

4) ÇHC / Eylem Planı Hazırlıkları

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında mevcut ekonomik ve ticari ilişkilerin ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti'ne dönük güncel bir Eylem Planı hazırlanmasının kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen Çin Halk Cumhuriyeti'ne yönelik olarak işadamlarımızın görüş ve önerileri ile Çin pazarında yaşanan sorunların yanı sıra, Çin pazarında ülkemizin ticari varlığının arttırılmasına yönelik kapsamlı değerlendirmelerin ekte yer alan form vasıtasıyla en geç 25 Haziran 2015 Perşembe mesai bitimine kadar Birliğimizin arge@denib.gov.tr e-posta adresine bildirilmesi beklenmektedir.

Ek : Form

 

5) Pazara Giriş Engelleri 2015 Raporu

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; ihracatçılarımızın yurt dışı pazarlarda karşılaştıkları engellerin tespiti ve raporlanması ile sonraki aşamalarda ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda kullanılmak üzere Bakanlık tarafından 2015 yılı için "Pazara Giriş Engelleri Raporu” hazırlandığı ve raporun her sene periyodik olarak güncellenerek kamuoyuyla paylaşılmasının planlandığı,

Söz konusu raporda yer verilen ülkelerin; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Avrupa Birliği (AB), Ukrayna, Rusya Federasyonu, Mısır, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Irak, Suudi Arabistan, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Cezayir, Katar, Hindistan, Brezilya, Endonezya ve Meksika olduğu ve halihazırda Bakanlığın internet sayfasından "Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?” arama çubuğunun altındaki "2015 Yılı Pazara Giriş Engelleri Raporu Yayında” isimli kutucuktan rapor metnine erişim sağlanabileceği bildirilmektedir.

 

6) Karadağ Pasta Malzemeleri Satın Alma Talebi

Karadağ, Podgorica Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Karadağlı Pex-IMP Ltd. Şti. ünvanlı bir firmanın pasta yapımında kullanılan malzemeler (karamel, jöle, köpük, ceviz, fındık, kakao, vanilya, incir, marzipan, çikolata, süsleme malzemeleri, pasta taşıma kapları) satın almak istediğinden bahisle,

Konu ile ilgilenen üyelerimizin Kemal Zoronjic (Tel: 00382 69 108 075, E-posta: kemal.zoronjic@gmail.com ile temasa geçmelerinin gerektiği bildirilmektedir.

 

7) Karadağ Gemi Onarımı Mal ve Hizmet Alımı

Karadağ, Podgorica Ticaret Müşavirliği'nden alınan yazıda, Karadağ'da gemi onarımı ve rekonstrüksiyon işi ile uğraşan Adriyatik Tersanesi Biyela A.Ş. yetkilileri, yatçılık programının geliştirilmesi, Karadağ'daki yatlar üzerindeki artan hizmetler doğrultusunda ve gelecekte Adriyatik Tersanesinde yat ve mega yatların bakımı yapılacağından dolayı Türk firmaları ile işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmektedir.

İlk etapta çeşitli hizmetler ile uğraşan firmalarla (Boyama Temizlik hizmetleri, motorların bakım ve onarım hizmetleri, döşemelik ve doğrama hizmetleri vs.) ve yat, charter ve agenturlara yönelik ekipman ve malzemeleri satan firmalarla işbirliği yapmak istedikleri ifade edilmekte olup, firma iletişim bilgileri aşağıda sunulmaktadır.

Firma İletişim Bilgileri:

Zoran Zlokovic (Genel Müdür)

http://www.asybijela.com/

Telefon: +382 31 680 026

Fax: +382 31 680 025

Gsm: +382 67 278 520

e-posta: purchasing.dept@asybijela.com

z.zlokovic@asybijela.com

 

8) Kenya Ticaret Heyeti

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan 18.06.2015 tarihli yazıda; İMMİB tarafından üyelerimize yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla yapılan faaliyetler kapsamında yapı malzemeleri ve müteahhitlik sektörlerine yönelik olarak 01-04 Eylül 2015 tarihleri arasında Kenya'ya yönelik olarak bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Son başvuru tarihi 26 Haziran 2015 Cuma günü olan Kenya Ticaret Heyeti'ne ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvuru formu aşağıda sunulmaktadır.

Ayrıntılı Bilgi :

http://www.immib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-kenya-ticaret-heyeti-hk.html

 

9) Tataristan Kazan Ticaret Heyeti

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, İMMİB tarafından yeni ihracat pazarlarının kapısını açabilmek ve mevcut ihracat potansiyelimizin arttırılması amacıyla yapılan faaliyetler kapsamında yapı malzemeleri ve müteahhitlik sektörlerine yönelik olarak 28 Eylül - 01 Ekim 2015 tarihleri arasında Tataristan'a yönelik olarak bir sektörel ticaret heyeti düzenlenmesi planlandığı bildirilmektedir.

Heyete dâhil olmak isteyen firmalarımızın en geç 26 Haziran 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen internet linkinden ulaşabilecekleri elektronik başvuru formunu her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurmaları ve kişi başı 750 $ katılım bedelini aynı linkte bilgileri yer alan Birliğimiz banka hesabına ödemeleri gerekmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin :

http://www.immib.org.tr/tr/aktuel-duyurular-tataristan-ticaret-heyeti-hk.html

 

10) Medica 2015 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda; 16-19 Kasım 2015 tarihleri arasında Almanya'nın Düsseldorf şehrinde düzenlenecek olan Medica Fuarı'nın milli katılım organizasyonunun, Ekonomi Bakanlığı'ndan onay alınması ve yeterli başvuru olması durumunda, yedinci kez Birliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmekte olup, fuara ilişkin detaylı bilgiye aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

Medica 2015 Fuarı

http://www.ikmib.org.tr/tr/duyurular-ikmib-medica-fuari-milli-katilimi.html

 

11) World Food Moscow 2015 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nden alınan bir yazıda, 14-17 Eylül 2015 tarihlerinde Rusya Federasyonu'nun Moskova kentinde düzenlenecek olan World Food Moscow 2015 (WFM) Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarının yaş meyve sebze sektöründe Türkiye Milli Katılım organizasyonunun adıgeçen Birlik tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Son başvuru tarihi 30 Haziran 2015 olan bahs geçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

World Food Moscow 2015

http://baib.gov.tr/tr/aktuel-sirkuler-2015-yili-sirkulerleri-2015122-sirkuler-10062015.html

 

12) ACLE 2015 Fuarı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan yazıda, 31 Ağustos - 02 Eylül 2015 tarihlerinde Çin'in Şangay kentinde düzenlenecek olan ACLE 2015 All China Leather Exhibition fuarına Ege Deri ve Deri Mamulleri Birliğince Türkiye milli katılımı organize edileceği bildirilmektedir.

Ayrıntılı bilgiye aşağıda sunulan linkten ulaşılabilir.

ACLE 2015 Fuarı

http://www.eib.org.tr/duyurular.asp?Sektor=3&HID=1393278842015617173650

 

13) Katar 2. Türk Ürünleri Fuarı

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, İstanbul Ticaret Odası tarafından 1999 yılından itibaren hedeflenen bölgelerin ekonomi merkezlerinde Türk Ürünleri Fuarları düzenlendiği bildirilmekte olup, Türk Ürünleri Fuarları zincirinde geçtiğimiz yıllarda düzenlenen Katar - 1. Türk Ürünleri Fuarı'nın yaklaşık 20.000 m²'de 203 iştirakçi firmayla başarı ile gerçekleştirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, günümüzde bölgenin yeni aktörü ve incisi durumunda olan, kişi başına düşen milli gelir bazında dünyanın en zengin ülkelerinden olan Katar'da 2015 yılının Türk yılı olarak kutlandığı bildirilmekte, Katar'da 2015-Türk yılı çerçevesinde tüm Körfez Bölgesinde yaşanacak Türkiye rüzgarının Katar-2. Türk Ürünleri Fuarı ile zirveye ulaşacağı ifade edilmekte olup, Katar-2. Türk Ürünleri Fuarı'nın, Katar'ın başkenti Doha'da 05-08 Aralık 2015 tarihleri arasında Türk özel sektör mensupları ile Katar ve Körfez Bölgesinin profesyonellerini buluşturacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Katar- 2. Türk Ürünleri Fuarı'nın %50 devlet desteği kapsamında olduğu, A'dan Z'ye tüm ana hizmetler dahil 12m²'lik katılım bedelinin sadece 6.720 ABD Doları olduğu belirtilmektedir.

İletişim:

İstanbul Ticaret Odası - Fuarlar Koordinatörlüğü

Telefon: 0212 455 61 03 - 0212 455 61 07 - 0533 959 30 57 /

Faks: 0212 520 15 26

E-posta: cigdem.terzi@ito.org.tr  / aylin.odabas@ito.org.tr

 

14) Junioshow-Bursa

Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 13-17 Ocak 2016 tarihleri arasında Bursa'da Bursa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen ve UTİB olarak desteklenen Junioshow -Bebe ve Çocuk Hazırgiyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı'na ilişkin ayrıntılara aşağıda yer alan linkten ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Junioshow  http://www.junioshow.com

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.