İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-61 Türkiye Ticaret Merkezi

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/164-928                                             Denizli, 25/06/2015

Konu:Türkiye Ticaret Merkezi

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 61)

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere "Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”de düzenleme yapılarak, Türkiye Ticaret Merkezleri'nin kurulması yönündeki karar 12 Aralık 2014 tarih ve 29203 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ kapsamında, Amerika/New York ve Polonya'da ev tekstili sektörüne ilişkin Türkiye Ticaret Merkezi kurulması planlanmakta olup, bu doğrultuda gerekli altyapı çalışmaları Birliğimizce yürütülmektedir.

Söz konusu Türkiye Ticaret Merkezi'nde yer alarak, faaliyette bulunmak isteyen üyelerimizin, ekteki Ön Başvuru Formu'nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 08 Temmuz 2015 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin 0258 274 72 22 numaralı faksına veya arge@denib.gov.tr adresine e-posta olarak göndermeleri gerekmektedir.

Ön başvuruda bulunan üyelerimize, gelişmeler ve ayrıntılar hakkında bilahare bilgi verilecektir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ek : Ön Başvuru Formu