İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-66 Yurtdışı Ofis-Mağaza ve Tanıtım

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.DEVLETYRD.2015/379-998                                   Denizli, 03/07/2015

Konu:Yurtdışı Ofis-Mağaza ve Tanıtım

 

 

S İ R K Ü L E R

( DEVYRD / 2015 - 66 )

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 23.06.2015 tarih 79388 sayılı yazıda; 
 
2010/6 sayılı "Yurt dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”‘e ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelge'ye 24/A maddesinin ilave edilmesinin ve Genelge'nin 23. Maddesinin 3. Fıkrası ile 26. Maddesinin beşinci fıkrasında değişiklik yapılmasının 22.06.2015 tarihinde uygun görülerek onaylandığı bildirilmektedir.

Sözkonusu değişiklikleri gösterir tablo ve yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ekte sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi rica ederim.

 

Saygılarımla,

 

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 


Ekler: 1- Karşılaştırmalı Tablo

          2- Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (2010/6 sayılı Tebliğ)