İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-67 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/169-1010                                           Denizli, 06/07/2015

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 67)

 

Sayın Üyemiz,

1) Avrupa Birliği'ne Asma Yaprağı İhracatı

2) Dolaşım ve Menşe Belgeleri

3) ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)

4) Türkiye - Malezya STA

5) Moldova Bankaları

6) Meksika İş Zirvesi

7) Psikotrop İçeren İlaçlar

8) Kredi Garanti Fonu Kefaleti İle Kullanılacak Türk Eximbank Kredileri

9) REACH ve CLP Haber Bülteni

 

1) Avrupa Birliği'ne Asma Yaprağı İhracatı

İlgi : 25/12/2014 RAP/2774 (2014-154) sayılı sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı yazımızda, ülkemiz menşeli asma yaprağının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında uygulanmakta olan fiziksel ve kimlik kontrol sıklığının 01 Ocak 2015 tarihi itibarıyla %20 olarak tatbik edileceğine ilişkin malumat verilmişti.

Bu defa Ekonomi Bakanlığımızdan alınan bir yazıda, 27 Haziran 2015 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir sureti ilişik Komisyon Yönetmeliğinin tetkik edilmesinden anlaşılacağı üzere, ülkemiz menşeli asma yaprağının Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatında uygulanacak olan fiziksel ve kimlik kontrol sıklığının 01 Temmuz 2015 tarihi itibarıyla %50'ye yükseltilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Ek : Komisyon Yönetmeliği

 

2) Dolaşım ve Menşe Belgeleri

İlgi : 03.04.2015 UYG/489 2015-37 sayılı sirkülerimiz.

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, 01 Temmuz 2015 Çarşamba gününden itibaren satış esnasında peşinen A.TR, Menşe Şahadetnamesi, Özel Menşe Şahadetnamesi (Form A), EUR-1 ve EUR-MED belgelerinin her bir takımı için 2 TL (iki Türk Lirası), Basitleştirilmiş A.TR için ise 1 TL (bir Türk Lirası) satış ve onay bedeli alınacağı bildirilmekte olup, bahsigeçen yazının bir örneği ekte sunulmuştur.

Ek : TİM Yazısı - Dolaşım ve Menşe Belgeleri

 

3) ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS)

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; ABD, 1976 yılından bu yana, gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden gerçekleştirilen ithalat için ABD pazarına gümrük vergisiz giriş imkanı tanıyan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'ni (GTS) uygulamakta olduğu, ABD GTS Programı, 2015 yılı itibariyle ülkemiz de dahil olmak üzere 122 ülkeye, sekizli GTİP bazında yaklaşık 5.000 kalem mal için ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı tanımakta olduğu ifade edillmektedir.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; 31 Temmuz 2013 tarihinde sonlandırılmış olan söz konusu Programı da içeren Kanunun, 29 Haziran 2015 tarihinde ABD Başkanı tarafından onaylanmış olduğu; bu kapsamda ABD GTS Programı uygulamasının, 31 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geriye dönük olarak geçerli olmak üzere, 31 Aralık 2017 tarihine kadar uzatılmış olduğu ve 29 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

 

4) Türkiye - Malezya STA

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; ülkemiz ile Malezya arasında yürütülen müzakereler sonucunda 17 Nisan 2014 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)'nın onaylanmasına dair Bakanlar Kurulu kararı 01/06/2015 tarihli Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlandığı,

Bu çerçevede, söz konusu Anlaşmanın yürürlük tarihinin belirlenmesine yönelik Nota Teatisi tamamlanmış olup; Anlaşmanın 01 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir.

 

5) Moldova Bankaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Kişinev Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıya atıfla, Moldova Merkez Bankası tarafından Moldova'nın en büyük bankaları arasında yer alan ‘Banca de Economii a Moldovei', ‘Banca Sociala' ve ‘Unibank'a el konulduğu ve Moldova bankacılık sektörünün 2014 yılı sonundan bu yana ciddi bir kriz içinde bulunduğu belirtilmektedir.

Yazının devamında, Moldova'ya ihracat yapacak üyelerimizin konuya ilişkin bilgilendirilmesi ve para transferi konusunda temkinli olmaları hususuna dikkat çekilmesinin faydalı görüldüğü ifade edilmektedir.

 

6) Meksika İş Zirvesi

Ekonomi Bakanlığı'ndan Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilen bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, 13. Meksika İş Zirvesi'nin (Mexico Cumbre de Negocios) 25-27 Ekim 2015 tarihlerinde Meksika'nın Jalisco eyaletinin Guadalajara şehrinde yapılacağı belirtilmektedir.

İlgili yazıda devamla, yılda bir kez düzenlenen ve Meksika'nın Davos'u niteliğindeki zirvesinin, Meksika'nın önde gelen işadamlarının yanı sıra, gerek Meksika'nın gerek dünyanın muhtelif ülkelerinden aktif siyasetin içindeki kişilerin ve eski siyasetçilerin katıldığı önemli bir platform olduğu belirtilmektedir.

Anılan yazıda iletildiği üzere, söz konusu zirveye ilişkin düzenlemeleri yapan yetkilinin bilgileri ve zirveye ilişkin internet adresi aşağıda yer almaktadır.

Yazıda ayrıca, Meksika ile ülkemiz arasındaki STA müzakerelerinin söz konusu zirvenin düzenleneceği tarihlerde sonuçlanmasının beklediği cihetle, Meksika ve Latin Amerika pazarını daha iyi tanımak ve Türkiye - Meksika ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi imkanlarını araştırmak açısından üst düzey bir platform olan bahse konu iş zirvesine katılım sağlanmasının yararlı olacağı ifade edilmektedir.

Yael Smadja

Executive Director

E-mail: yael.smadja@smadja.ch

Tel: +1 212 759 6000

Web: http://www.cumbredenegocios.com.mx/eng/index.html

Ek : Meksika İş Zirvesi - Program ve Tanıtımı

 

7) Psikotrop İçeren İlaçlar

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Özbekistan yasalarına göre psikotrop madde içerdiği düşünülen ilaçların deklarasyonun yapılmaması gibi nedenlerle Özbekistan gümrük kapılarında bazı sorunlar yaşandığı belirtilmektedir.

Kullanımı yasaklanan ve sınırlandırılan uyuşturucu, psikotrop maddeleri ve prekürsörlerin listesi ekte yer almaktadır.

Ek : Kullanımı yasaklanan ve sınırlandırılan madde listesi

 

8) Kredi Garanti Fonu Kefaleti İle Kullanılacak Türk Eximbank Kredileri

Kredi Garanti Fonu A.Ş.'den alınan bir yazıda, adıgeçen Kuruluş ile Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (T.Eximbank) arasında yapılmış olan protokol gereği;

T.Eximbank'ın doğrudan kullandırdığı kredilerde, (herhangi bir bankaya gerek olmaksızın) Kuruluşumuz (KGF) kefaleti asli teminat olarak kabul edilmekte olduğu;

T.Eximbank'tan kullandırılacak kredilere KOBİ başına ve risk grubu için doğrudan verilecek kefaletler için limitlerin aşağıdaki gibi olduğu :

KOBİ Başına Kefalet Limiti (azami) : 2.000.000.-TL (veya karşılığı YP)

Bir Risk Grubu İçin Kefalet Limiti (azami) : 2.500.000.-TL (veya karşılığı YP)

(Diğer kredilerde ise; KOBİ başına 1.000.000 TL, risk grubu için ise 1.500.000 TL veya karşılıkları YP).

bildirilmektedir.

Detay bilgi için : www.kgf.com.tr

Ekler :

1) KGF Kefaletinin Asli Teminat Olarak Kabul Edildiği T. Eximbank Kredi Programları

2) Kısaca Kredi Garanti Fonu

 

9) REACH ve CLP Haber Bülteni

Sanayicilerimizin REACH ve CLP Tüzüğü'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı olacak bilgilerin ve geçen ayda gerçekleşen önemli gelişmelerin derlendiği İMMİB REACH ve CLP Yardım Masası bültenine http://reach.immib.org.tr/Portals/0/Bulten80.pdf adresinden ulaşılabilir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.