İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-72 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/187-1070                                           Denizli, 23/07/2015

Konu: Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 72)

 

Sayın Üyemiz,

 

1) Hong Kong Bitkisel Yağ Sektörü

2) Fas, Fotovoltavik Güneş Enerjisi İhalesi

3) İsim Değişikliği (KOSGEB Denizli Müdürlüğü)

4) Central Asia Fashion Spring (CATEXPO) 2015 Fuarı

5) AB'nin Fosfonatı Pestisit Olarak Tanımlaması Hk.

6) TojExpo Autumn 2015 Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

7) 8.İstanbul Moda Konferansı & 31. IAF Dünya Moda Kongresi

 

1) Hong Kong Bitkisel Yağ Sektörü

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Hong Kong Ticaret Ataşeliğimizde alınan yazıya atfen, Hong Kong'da yenilebilir katı ve sıvı yağların genel sağlık ve güvenlik koşullarına tabi olduğu bildirilerek; Hong Kong Hükümetince 07/07/2015 tarihi itibarıyla, söz konusu ürünlerin güvenlik standartlarının düzenlenmesine yönelik bir "kamu konsültasyon dokümanı" yayımlandığı, söz konusu belgeye yönelik görüşlerin 06/10/2015 tarihinde kadar Gıda Güvenliği Merkezi veya Çevre Koruma Departmanı'na iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Aynı yazıda devamla, anılan düzenleme çerçevesinde; atık pişirme yağının yanı sıra, insan tüketimine uygun olmayan yağların, yerel yağ üretimi ile ithal ve ihraç edilen yağlarda girdi olarak kullanılmaması, ürünlerin ancak resmi bir sertifika veya resmi olarak tanınmış bağımsız bir test kuruluşu tarafından düzenlenen sertifika ile ithal edilmesinin yasal bir zorunluluk haline getirilmesi, atık yağın toplanması, tasarrufu ve ticaretinin lisansa tabi olması ve lisans sahibi olmaksızın söz konusu işlemleri yapanların cezaya tabi tutulması gibi hususlarının düzenlenmesinin hedeflendiği belirtilmektedir.

 

2) Fas, Fotovoltavik Güneş Enerjisi İhalesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından aldıkları yazıya atfen, Fas'ın bazı bölgelerinde hayata geçirilen "Photovoltaic Solar Power Plant-Fotovoltaik Güneş Enerjisi Tesisi" projelerinden biri olan "Noor Talfialt Projesi" kapsamında ön yeterlilik için firma veya konsorsiyumlardan talep toplanacağı, bu kapsamda Zagora, Erfoud ve Missour şehirlerinde kurulması planlanan 3 adet 75 MW kapasitesinde Fotovoltaik Güneş Enerjisi Tesisi için ihaleye çıkılacağı bildirilmektedir.

Yazının devamında, anılan ihalenin ön yeterlilik duyuru numarasının SP 487776 olduğu, detaylı bilginin http://www.one.org.ma/ bağlantı adresinde bulunduğu, +212 522 43 31 12 numaralı fakstan gerekli bilgilerin talep edilebileceği belirtilmekte olup, söz konusu ihale için son başvuru tarihinin 04 Eylül 2015 tarihi olduğu ifade edilmektedir.

 

3) İsim Değişikliği (KOSGEB Denizli Müdürlüğü)

KOSGEB Denizli Müdürlüğünden alınan yazıda, 3624 sayılı özel kanunla kurulmuş olan T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili bir kuruluşu olan KOSGEB Denizli Hizmet Merkezi Müdürlüğü adıyla ilimizde faaliyetlerini yürüten Müdürlüklerinin adının, 27/06/2015 tarih ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ‘'KOSGEB Denizli Müdürlüğü'' olarak değiştirildiği bildirilmektedir.

 

4) Central Asia Fashion Spring (CATEXPO) 2015 Fuarı

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, Türk Cumhuriyeti Kazakistan, zengin petrol ve doğalgaz kaynakları, yaklaşık 13 bin $ kişibaşına düşen milli geliri, 18 milyon nüfusu ve 1,1 milyar dolarlık hazırgiyim ve konfeksiyon ithalatı ile Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü açısından titizlikle değerlendirilmesi gereken bir pazar özelliği arzettiği, Kazakistan'ın dünyanın en önemli pazarlarından Rusya Federasyonu, Belarus ve Kırgızistan ile gümrüksüz ticarete imkan veren Avrasya Gümrük Birliği Anlaşması'na da taraf olması, ülkeyi Türk hazırgiyim ve konfeksiyon mamulleri açısından daha cazip hale getirmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu hususlar dikkate alınarak, 14-16 Eylül 2015 tarihleri arası Kazakistan/Almatı'de düzenlenecek olan "CENTRAL ASIA FASHION SPRING (CATEXPO) 2015 Fuarı”nın Türkiye milli katılım organizasyonunun, ikinci kez İTKİB Genel Sekreterliği organizasyonunda gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

CENTRAL ASIA FASHION SPRING (CATEXPO) 2015 Fuarı'na organizasyon altında katılacak firmalar için katılım bedelinin nakliye dahil 375 €/mt², nakliyesiz 300 €/mt² olduğu bildirilmektedir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ'i uyarınca katılımcı firmalardan 50 m2 ye kadar 2,50 m2 nin üzerinde katılımlarda 3 firma temsilcisinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının ve katılım bedeli esas alınarak hesaplanan destek tutarını aşmamak kaydıyla katılımcı tarafından organizatöre ödenen katılım bedelinin %50'si 15.000 ABD $'a kadar destek kapsamında olduğu belirtilmektedir.

İlgili fuara katılmak isteyen üyelerimizin en geç 14 Ağustos 2015 tarihi mesai bitimine kadar İTKİB Genel Sekreterliği, Hazır Giyim ve Konfeksiyon Şubesi (İlker Kaynakdemir, Tel: 0 212 454 06 86; E-posta: ilkerk@itkib.org.tr ) ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

 

5) AB'nin Fosfonatı Pestisit Olarak Tanımlaması Hk.

TİM'den alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen, ABD Büyükelçiliği tarafından 18 Haziran 2015 tarihinde AB'nin fosfonat (fosfit) ve fosetillere ilişkin düzenleyici mevzuatındaki değişikliklerinin üretici ülkelere etkilerine dair bir seminer düzenlendiği ve söz konusu seminerde;

- AB'nin 2013 yılında fosfonatı hem gübre hem de pestisit olarak tanımlamak yerine yalnızca pestisit olarak tanımlamaya başladığı,

- Fosfonat kalıntıları için ayrı bir azami kalıntı limiti (Maximum Residue Limit-MRL) belirlemek yerine bu ürünlerin kalıntılarını fosetil (fosetyl-Al) pestisiti için belirlenen limit altına dahil ettiği,

- Söz konusu limitin AB tarafından 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçici olarak bazı meyve ve sebzeler için (badem, fındık, ceviz, antep fıstığı, kayısı, kiraz, şeftali, erik, incir, nar, sarımsak, fasulye, bezelye gibi) 50 veya 75 ppm olarak belirlendiği ancak 1 Ocak 2016 tarihi itibariyle 2 ppm olarak uygulanacağı,

- ABD ve birçok ülkenin AB'ye ihracatının bu durumdan ciddi şekilde etkilenmesinin beklendiği,

- Fosfonatı gübre olarak kullanan ülkeler tarafından AB'ye ihraç edilen ürünleri fosetil ve fosfonat açısından teste tabi tutarak verilerin Komisyona iletmesinin ABD tarafından önemli bulunduğu,

- ABD yetkililerince konuyla ilgili verilerin Komisyon'a sunularak bir çözüm sağlanmasına yönelik görüşmelerin sürdürülmesinin hedeflendiği, ancak bu süreçte ihracatın etkilenmemesi için 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçici olarak uygulanan 75 ppm seviyesindeki limitlere ilişkin sürenin uzatılmasının talep edildiği,

- ABD'nin anılan uygulamadan etkilenebilecek üçüncü ülkeler ile işbirliği yapmak istediği ve üçüncü ülkelerin de test sonuçlarını AB ile paylaşmasının ve konuya ilişkin taleplerini gündeme getirmesinin ABD tarafınca önem arz ettiği,

gibi hususların gündeme geldiği ifade edilmekte olup, ilgili sunum ekte yer almaktadır.

EK: Sunum

 

6) TojExpo Autumn 2015 Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, 22-25 Ekim 2015 tarihlerinde Tacikistan'ın Duşanbe kentinde düzenlenecek olan genel nitelikli TojExpo Autumn 2015-Uluslararası Endüstri ve Ticaret Fuarının Türkiye Milli Katılım organizasyonun BAİB Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Fuarın ilkbahar versiyonunun her yıl Nisan ayında düzenlenmekle birlikte Tacikistan'ın en önemli fuarlarından biri olduğu; fuarın sonbahar versiyonu olan TojExpo Autumn'un ise ilk defa bu yıl düzenleneceği belirtilmektedir.

TojExpo Autumn 2015 fuarı dahilinde HomeExpo (Ev Gereçleri, İhtiyaç Malzemeleri ve Mobilya Fuarı), AutoExpo (Araba Sanayii ve Ürünleri Fuarı), AgroWorld (Tarım ve Çiftçilik Sanayii ve Ürünleri Fuarı), FoodWorld (Gıda Sanayii ve Ürünleri Fuarı) şeklinde dört farklı sergi alanının oluşturulacağı bildirilmektedir.

TojExpo Autumn 2015 Fuarına BAİB Genel Sekreterliği milli katılım organizasyonu ile iştirak edecek firmalar için katılım bedeli ve ayrıntılı bilginin ekte yer aldığı; fuara katılmak isteyen firmaların ekli başvuru formunu doldurarak en geç 28 Ağustos 2015 tarihine kadar BAİB Genel Sekreterliği'ne (e-posta: arge@baib.gov.tr veya faks 0 242 3117900) iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Ekler:

1-TojExpo Autumn 2015 Fuarı ile İlgili Duyuru (2 sayfa)

2-Başvuru Formu (2 sayfa)

http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/TojExpo_Autumn_Basvuru_Formu_.docx

 

7) 8.İstanbul Moda Konferansı & 31. IAF Dünya Moda Kongresi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) organizasyonunda; 14-15 Ekim 2015 tarihlerinde İstanbul Hilton Convention Center'da gerçekleştirilecek 8.İstanbul Moda Konferansı & 31. IAF Dünya Moda Kongresi etkinliğinin duyurusuna, www.istanbulmodakonferansi.com adresinden ulaşılması mümkündür.

İletişim: Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği -TGSD

Tel: +90 212 639 76 56 (pbx) | Fax: +90 212 451 61 13

burcin.ozer@tgsd.org.trfatih@tgsd.org.tr

zeynep@tgsd.org.trtgsd@tgsd.org.tr

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.