İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-75 Sn. Bakan Yardımcımızın İran Ziyareti Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/198-1101                                           Denizli, 31/07/2015

Konu:Sn. Bakan Yardımcımızın İran Ziyareti Hk.

 

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2015 - 75)

 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığından aldıkları yazıya atfen, 09 Ağustos 2015 tarihinde Tahran'da düzenlenecek Confair 2015 Uluslararası Yapı ve Yapı Malzemeleri Fuarı'na Bakan Yardımcımız Sayın Adnan YILDIRIM'ın iştirak edeceği ve İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı M. Bakanı Abbas AKHOUNDİ ile ikili görüşmelerin gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği hususuna ilişkin öneriler ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların TİM'e iletilmesi istenilmektedir.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticari ilişkilere yönelik olarak söz konusu pazarda karşılaşılan sorunlar ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla neler yapılabileceği hususuna ilişkin görüş ve öneriler ile gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmesini teminen (ekte yer alan form aracılığıyla) en geç 03 Ağustos 2015 Pazartesi günü saat 14.00'a kadar Genel Sekreterliğimiz arge@denib.gov.tr e-posta adresine iletilmesi gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Şadiye BAYKENT

Genel Sekreter V.


EK: Görüş Formu