İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-82 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/220-1161                                                 Denizli, 11/08/2015
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 82)

 

Sayın Üyemiz,

1) Arjantin- İthalat Lisansı Uygulamasının Kaldırılması

2) Botswana & Namibya Ticaret Heyeti

3) Türkiye - Sırbistan - Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi

4) Macaristan Kalkınma Merkezi-AB İhalelerinin Duyurulduğu İnternet Sitesi

5) Marmomacc 2015 Fuarı (Özel Uçak Organizasyonu)

 

1) Arjantin- İthalat Lisansı Uygulamasının Kaldırılması

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazıya atfen; Arjantin tarafından 01 Şubat 2012 tarihinden bu yana tüketim ürünleri ithalatında geçerli "Öngörülen İthalatta Yemin Beyanı” (Declaraciones Juradas Anticipadas de Importacion DJAI) adlı otomatik olmayan ithalat lisansı uygulaması, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) içtihadında yer alan muhtelif anlaşmalara aykırılık itizarıyla sırasıyla Avrupa Birliği (DS438), Amerika Birleşik Devletleri (DS444), Japonya (DS445) ve Meksika (DS446) tarafından DTÖ Anlaşmazlıkların Halli Mekanizmasına (AHM) taşınmış olup, ülkemizin de üçüncü taraf olarak dahil olduğu adı geçen ilk üç ülke tarafından başlatılmış olan Panel süreçleri neticesinde bahse konu uygulamanın ilgili DTÖ anlaşmalarına aykırı olduğu kararına varılmış; 26 Ocak 2015 tarihinde AHM tarafından Tahkim Organı Raporu ile güncellenmiş Panel Raporu önlemin ilgili DTÖ anlaşmalarıyla uyumlaştırılması tavsiyesi ile kabul edildiği,

Bu çerçevede Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e gönderilen bahse konu yazıda, T.C. Buenos Aires Ticaret Müşavirliği'nden aldıkları yazıya atfen, Arjantin'de yayımlanmakta olan La Nacion adlı gazetenin 14 Temmuz 2015 tarihli nüshasında yer alan İngilizce gayriresmi tercümesinin bir örneği Ek'te kayıtlı haberde, anılan ülke tarafından bahse konu uygulamanın Panel kararlarına uyumluluk kapsamında 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle kaldırılacağına ilişkin taahhüdün Temmuz başında DTÖ Sekretaryasına iletildiğinin ifade edildiği belirtilmektedir.

Mezkur haberde ilaveten;

- Öngörülen bu gelişme sonrasında ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmemesi amacıyla; Arjantin Hükümetinin ayakkabı, tekstil, oyuncak gibi sektörler başta olmak üzere hassas sektörlerin temsilcileri ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, sektörü koruyacak karşılıklı teknik mevzuat düzenlemelerinin (sağlık ve bitki sağlığı, kalite sertifikaları, elektrik güvenlik gereklilikleri vb.) araştırılmasının ve koruma önlemi uygulanması ihtimalleri üzerinde çalışılmasının talep edildiği,

- Arjantin Oyuncak Sanayi Odası Başkanı Furio Matinas'ın anılan uygulamaya son verilecek olmasından sektör olarak endişe duyduklarını ve Hükümetin korumacı politikalara devam etmesine ihtiyaçları olduğunu dile getirdiği,

- Arjantin İthalatçılar Odası Başkanı Diego Perez Santisteban'ın ise söz konusu uygulamanın kaldırılsa dahi bir noktada geri döneceği ve buna ilaveten; anti-damping önlemlerinin de uygulanacağını düşündüklerini belirttiği, Arjantin'de Ekim 2015 'te gerçekleştirilecek genel seçimlere atıfla farklı siyasi partilerin bu konuya çözme noktasındaki yaklaşımlarını da takip edeceklerini dile getirdiği

hususlarına yer verildiği görülmektedir.

Müşavirliğimizce yapılan değerlendirmede ise Ekim 2015 tarihinde yapılacak genel seçimleri halen iktidarda bulunan partinin kazanması durumunda yıllardır devam etmekte olan korumacı dış ticaret ve kambiyo politikalarında radikal bir değişiklik olmayacağının düşünüldüğü, ekonomideki borç sorunu ve buna bağlı olarak yaşanan döviz darboğazının durumuna göre, mezkur korumacı politikaların aşamalı olarak azalabileceği veya bunun aksine, korumacılığın devam ettirilmesi noktasında DTÖ mekanizmaları çerçevesinde ticaret politikası önlemlerine daha sık bir şekilde başvurabileceğinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Ek : Gayriresmi Haber Tercümesi

 

2) Botswana & Namibya Ticaret Heyeti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan bir yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonunda 05-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Bostwana ve Namibya'ya yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği bildirilmektedir. Başkent Gaborone ve Windhoek'i de kapsayacak organizasyona her iki ülkenin önde gelen kamu, özel kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanısıra nitelikli şirketlerin patronları ile de iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü,

Pazar payımızın artırılması ve Bostwana ile Namibya'ya yönelik iş ve yatırım imkanlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete Mücevherat, Kıymetli Madenler, Madencilik, Müteahhitlik Hizmetleri (hastane, okul, yol vs.), İnşaat Malzemeleri, Tekstil ve Hazır Giyim, Deri ve Deri Mamulleri, Mobilya, Beyaz Eşya, Metal İşleme Makine ve Cihazları, Makine Aksam ve Parçaları ile Taş, Toprak ve Cevher İşleme Makineleri, Tarımsal Sanayi, Tarım Aletleri, Tarım İlaçları, Elektrik (kablo, klima cihazları, transformatör, jeneratör, ışıklandırma), Güneş Enerjisi, Otomotiv Ana ve Yan Sanayi (motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarları, traktör, damperli araçlar, çöp kamyonları, yangın söndürme araçları), Dayanıklı Tüketim Malları, Kuru Meyve, Gıda (şekerli çikolatalı ürünler, bisküvi ve gofretler, un, bitkisel yağlar, kuru bakliyat, maya, makarna, tavuk eti, vb.), Balıkçılık, Bira, Çimento ve İlaç sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden veya ilgili sektörlerde yatırımı düşünen firmalarımızın katılımında yarar görüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, azami 100 katılımcıdan oluşacak ve charter uçuşla her iki ülke başkentlerine gerçekleştirilecek bahse konu heyete katılmak isteyen firma temsilcilerimizin 01 Eylül 2015 Salı günü mesai bitimine kadar http://goo.gl/lcJAn3 başvuru linkinden başvuruda bulunmaları, organizasyon kapsamında uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderleri karşılanacak firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04, Swift kodu:TVBATR2A) USD hesabına 3900.-USD (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmalarının beklendiği ifade edilmektedir.

 

3) Türkiye - Sırbistan - Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları yazıya atfen; 17-18 Ağustos 2015 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek Türkiye-Sıbistan-Bosna Hersek Üçlü Ticaret Komitesi Toplantısı'nda dile getirilmek üzere, ihracatçılarımızın anılan ülkeler pazarında karşılaştıkları sorunlar ile yapılacak toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edildiği bildirilmektedir.

Sırbistan ve Bosna Hersek ile ülkemiz arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik önerilerinizin 13 Ağustos 2015 tarihine kadar TİM'e (bestecoskuner@tim.org.tr iletilmesi beklenmektedir.

Ek : Sorun Bildirim Formu (Sırbistan, Bosna Hersek)

 

4) Macaristan Kalkınma Merkezi-AB İhalelerinin Duyurulduğu İnternet Sitesi

T.C. Budapeşte Büyükelçiliği'nden, Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü kanalıyla Türkiye İhracatçılar Meclisine ulaşan bir yazıda, Macaristan'ın "HATC” ve "Hungary Matters” adlı haber bültenlerinde 29 Temmuz 2015 günü yayımlanan makaleye atıfla,

· Macaristan Kalkınma Merkezi (Hungarian Development Centre) tarafından AB fonlarıyla finanse edilen ihalelerin duyurulduğu bir internet sitesinin (http://palyazat.gov.hu/) kullanıma açıldığı, söz konusu site üzerinden Macar Hükümeti aracılığıyla ihtiyaç duyulmadan ihalelere doğrudan başvuruda bulunabildiği, site halihazırda 1,5 milyar Avro tutarında 60 kamu ihalesi hakkında ilan yer aldığı,

· Macar Hükümeti tarafından geçtiğimiz Aralık ayında kurulan Macaristan Kalkınma Merkezi'nin Macar vatandaşlarının AB fonlarına erişimini kolaylaştırmak üzere faaliyet gösterdiği, Budapeşte'de yerleşik söz konusu Merkez'in Brüksel'de de bir ofis bulunduğunu bildirmektedir.

 

5) Marmomacc 2015 Fuarı (Özel Uçak Organizasyonu)

İlgi : 26/06/2015 tarih (2015-63) sayılı sirkülerimiz.

İMMİB - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, 30 Eylül - 03 Ekim 2015 tarihlerindeki Marmomacc Verona 2015 Fuarı'na yönelik olarak yapılması planlanan, 28 Eylül Gidiş - 03 Ekim 2015 Dönüş tarihli birinci özel uçak organizasyonu üyelerin ve ziyaretçilerin katılımlarıyla dolduğu bildirilmektedir.

29 Eylül Gidiş - 03 Ekim Dönüş tarihli ikinci özel uçak organizasyonunda ise şu ana kadar 50 kişilik katılım talebi toplandığı, bu rakamın 100'ü geçmesi halinde ise anılan ikinci özel uçak organizasyonunun yapılacağı; gidiş-dönüş kişi başı ücretin 1200 TL, tek yön ücretin ise 800 TL olarak tahsil edilmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

Katılımcıların http://tinyurl.com/EK-OZEL-UCAK anketini doldurarak taleplerini en geç 14 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Maden Sektörü Şubesine (e-posta: baris.unel@immib.org.tr) bildirilmesi beklenmektedir.

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.