İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2015-84 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2015/238-1232                                                 Denizli, 21/08/2015
Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2015 - 84)

 

Sayın Üyemiz,

1) Tarımsal Ürünler Frigolu Nakliye

2) AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

3) Hindistan ve Kore Cumhuriyeti Resmi Ziyaretleri

4) Filipinler Sektörel Ticaret Heyeti

 

1) Tarımsal Ürünler Frigolu Nakliye

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, başta Çin, Endonezya, Malezya olmak üzere Uzakdoğu ülkeleri ile frigorifik taşıma yöntemi ile gerçekleştirilen ticarette, ülkemize gerçekleştirilen ithalat sonrasında kimi zaman konteynırların ülkemizden yük almadan boş olarak döndükleri,

Frigorifik taşımayla boş olarak giden konteynırların hem ucuz lojistik sağlanması hem de ülkemizden yukarıda mezkur ülkelere yapılan ihracatımızın arttırılmasını teminen dolu olarak gönderilmesinin faydalı olacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, anılan ülkelere frigolu nakliye yöntemi ile gönderilmesi uygun görülen ürün/ürün gruplarının Ekonomi Bakanlığı'na, en geç 24 Ağustos 2015 tarihine E-Mail (ozkayai@ekonomi.gov.tr) yolu iletilmesi beklenmektedir.

 

2) AB'ye Çift Kabuklu Yumuşakça İhracatı

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, ülkemiz menşeli canlı ve soğutulmuş çift kabuklu yumuşakçaların, Avrupa Birliği'ne ihracatı, mikrobiyolojik standartlara uygun olmayan ülkemiz menşeli sevkiyat sayısındaki artış ve ülkemizde gerçekleştirilen resmi kontrollerde tespit edilen eksiklikler nedeniyle, Avrupa Birliği komisyonu tarafından 4 Ağustos 2013 tarihinde 1 yıl süreyle askıya alındığı, akabinde mevcut tedbirin 04 Ağustos 2015 tarihine kadar uzatıldığı,

Bu defa, mezkur askıya alma tedbirinin, söz konusu uygulamanın kaldırılması öncesinde Avrupa Komisyonu'nun denetim birimi olan Gıda ve Veterinerlik Ofisi'nin son incelemeye daha gereksinim duyması nedeniyle, 24 Temmuz 2015 tarihli ve L 196 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanan 2015/1205 sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği ile 31 Aralık 2016 tarihine kadar bir kez daha uzatıldığı hususu bildirilmektedir.

 

3) Hindistan ve Kore Cumhuriyeti Resmi-Ziyaretleri

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan aldıkları yazıya atfen;

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 05-07 Eylül 2015 tarihleri arasında Hindistan'a ve 07-09 Eylül 2015 tarihleri arasında Kore Cumhuriyeti'ne gerçekleştirecekleri resmi ziyaretler kapsamında iş forumları ve ikili iş görüşmelerinin düzenleneceği,

Hindistan ve Kore Cumhuriyeti ile ticaret ve yatırım ilişkisi olan firmalarımızın katılımında fayda görülen ziyaretin lojistik hizmetlerinin DEİK tarafından paket program dahilinde katılımcılara sağlanacağı; özel uçak ile gidiş-dönüş, konaklama, ara transferler (Türkiye içi bağlantı uçuşları dahil değildir), çalışma yemekleri, tercümanlık hizmetleri, iş forumlarına katılım kapsamında oluşturulacak paket programın avans ücreti 6000 ABD Doları'nın ilgili hesap numarasına (İş Bankası Beyoğlu Şubesi IBAN TR60 0006 4000 0021 0113 3147 12 dolar hesabı) yatırılarak online kayıt işlemleri ile birlikte tamamlanması gerektiği,

Türk vatandaşlarının Kore Cumhuriyeti'nde vizeden muaf, Hindistan'da ise vizeye tabi olduğu (Hindistan'ın yeşil pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da vize talep ettiği); Hindistan vizesi olmayan katılımcıların, Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğu vize bölümü ile iletişime geçmeleri gerektiği; vize işlemlerinin katılımcılar tarafından bireysel olarak gerçekleştirileceği,

Bahsigeçen ziyarete ilişkin katılım teyitlerinin http://kayit.deik.org.tr/KatilimFormu/89/5352 linkinde yer alan form aracılığıyla en geç 28 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar avans ödeme dekontu ile birlikte DEİK'e (İlgili Kişi: Ecem Mirzaloğlu, Tel: 0212 339 50 18, E-posta: emirzaloglu@deik.org.tr) iletilmesi gerektiği bildirilmektedir.

 

4) Filipinler Sektörel Ticaret Heyeti

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen;

"Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Genel Sekreterliğimiz organizatörlüğünde 05 - 10 Ekim 2015 tarihleri arasında Manila/FİLİPİNLER'e yönelik İklimlendirme, İnşaat Malzemeleri, Çimento, Cam ve Seramik sektörlerinde Sektörel Ticaret Heyeti Programı organize edilecektir. Filipinler'e gerçekleştirilmesi planlanan heyet programının 08-11 Ekim 2015 tarihleri arasında Manila'da düzenlenecek "Philconstruct 2015 Fuarı” ziyaretini de kapsaması planlanmaktadır.

Söz konusu sektörlerin tanıtılması amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ve Filipinli işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, resmi ve konu ile ilgili kurum-kuruluşların ziyaret edilmesinin planlanmaktadır.

Para-Kredi Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1 sayılı Pazar araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin %50'sinin desteklenmektedir. (Şirket başına en fazla iki kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin %50'si ve yine şirket başına günlük 300 ABD dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderlerinin %50'sinin desteklenir)

Bu çerçevede 2011/1 sayılı Tebliğ kapsamında hak edilecek olan teşviklerin düşülmesi neticesinde firma başına düşen katılım payının 1500 Amerikan Doları'dır. (tek kişilik odada kişi başı)

Katılım payına dahil hizmetler: Uçak bileti, otelde 5 gece konaklama (oda+kahvaltı), yerel firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetlerdir.

Katılım payına dahil olmayan hizmetler: oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamalardır.

Anılan heyete katılmak isteyen firmaların, aşağıda yer alan banka hesap numarasına "Filipinler Sektörel Ticaret Heyeti Programı Katılım Payı” yazdırarak 1500 Amerikan Doları katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte ekte yer alan formları ve dilekçeyi en geç 28 Ağustos 2015 Cuma günü mesai bitimine kadar 0312 447 01 80 no.lu faksımıza veya oaib-pr@oaib.org.tr adresli elektronik postamıza iletilmesi gerekmektedir. (Başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan kısmının geri ödenemeyecektir.)”

denilmektedir.

Hesap No:

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, Ankara İş Bankası Köroğlu Şubesi (4234)

Hesap No: 419725 Dolar Hesabı

IBAN: TR33 0006 4000 0024 2340 4197 25

EK 1: Taslak Heyet Programı

EK 2: Katılımcı Şirket Bilgi Formu (Heyete katılacak kişilerin şirket çalışanı olması halinde heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesini göndermeleri gerekmektedir. E-bildirge asıl olarak kabul edilir.)

EK 3: Başvuru Dilekçesi

Yukarıda bahsigeçen eklere aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/f2c65baf012b41bcb8850a38d55c3420.pdf

 

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.