İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-03 Çeşitli Konular

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/10-112                                                  Denizli, 20/01/2016
Konu : Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 03)

 

Sayın Üyemiz,

1) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

2) Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi

3) Ukrayna

4) Cezayir İthalat Lisansı Kararnamesi

5) T.C. Cumhurbaşkanı Sn. R. Tayyip Erdoğan'ın Şili-Peru-Ekvador Resmi Ziyareti

6) Türkiye-Türkmenistan İş Forumu

7) ABD İhaleleri

8) Pamuk Sektör Raporu 2015

9) 2015 Yılı Pamuk Üretim Maliyetleri

10) REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sinde Değişiklik

 

1) Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, adıgeçen Kuruluşun stoklarında bulunan yaklaşık 348 bin ton mısırın, mamul madde ihracatı sonrası satışa açılması ile ilgili Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen 15.01.2016 tarihli ve 2973 sayılı yazının bir fotokopisi ekte (Ek-1) gönderildiği bildirilmektedir.

Ek : Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine gönderilen yazı

 

2) Mısır-İhracatçı Kayıt Sistemi

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazılarda, Ekonomi Bakanlığı'ndan aldıkları yazılara atfen;

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 31 Aralık 2015 tarihinde Mısır Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2015/992 sayılı karar hakkında bilgi verildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu karara göre, Kararda zikredilen Mısır'a ihraç eden diğer ülke üreticileri için Mısır İhracat ve İthalat Kontrol İdaresi (General Organizator for Export and Import Control ¬ GOEIC) bünyesinde bir kayıt sisteminin oluşturulacağı ve bu sisteme kayıt olmayan üreticiler tarafından üretilen ürünlerin Mısır iç piyasasına girmesine izin verilmeyeceği bildirilmektedir. Kayıt için gerekli belgeler Kararın 2'nci sayfasında yer almakta olup, söz konusu Kararın yayımını müteakip 2 ay içinde yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Müşavirliğimizce, Kararın uygulamasıyla ilgili belirsizlikler olduğu, Karara ilişkin Uygulama Usul ve Esaslarının yayımlanmasının beklendiği ve ilgili bakanlıkla yapılan görüşmelerden Kararın uygulanmasına ilişkin bazı teknik detayların henüz hazır olmadığının öğrenildiği belirtilmektedir.

Ek : 2015992 Sayılı Karar

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen başka bir yazıda, 01 Mart 2016 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacak olan Üretici Kayıt Sistemi'ne ilişkin GOEİC'den Kahire Ticaret Müşavirliğince edinilen başvuru için gereken belgeler ve kayıt sistemine tabi olacak ürünlerin GTİP numaraları ekte iletilmektedir.

Ekler : 1) Kayıt İçin Gerekli Belgeler 2) GTİP Listesi

 

3) Ukrayna

Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen yazıda, Ukrayna hükümeti tarafından, Gümrük Tarifeleri Ticaret Anlaşması'nın XII. Maddesine istinaden 26 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe konulan ve bir yıl süreyle geçerli olan "Ukrayna'nın Ödemeler Dengesinin Stabilizasyonuna Dair Önlemler Hakkında Kanun” ile ülke ayırımı gözetilmeksizin enerji ürünleri ile bazı tıbbi cihazlar hariç olmak üzere, 01-24. Fasıllar arasında yer alan tarım ürünleri ithalatında % 10 ilave gümrük vergisi uygulaması ve 25-97. Fasıllar arasında yer alan sanayi ürünleri ithalatında ise % 5 oranında ilave gümrük vergisi uygulamasına "Dış Ekonomik Faaliyetinin Teşvik Edilmesine İlişkin Kanun” ile 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren son verildiği bildirilmektedir.

 

4) Cezayir İthalat Lisansı Kararnamesi

İlgi: 08/12/2015 tarih (2015-113) sayılı sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Cezayir Ticaret Bakanlığı tarafından 2016 yılı itibariyle ithalat ve ihracat lisans (kota) mekanizmasının uygulamaya konulacağı belirtilerek lisansların özellikle ödemeler dengesi üzerindeki yükü fazla olan, şeffaflığın sağlanamadığı ve ithalatı sınırsız olan ürünlere yönelik olacağı belirtilmişti.

Bu itibarla, söz konusu lisans mekanizmasına dair Cezayir Resmi Gazetesi'nde yayımlanan "İthalat Lisans Rejimlerinin Uygulanmasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin bir örneği ekte sunulmaktadır.

Ek : Cezayir İthalat Lisansı Kararnamesi

 

5) T.C. Cumhurbaşkanı Sn. R. Tayyip Erdoğan'ın Şili-Peru-Ekvador Resmi Ziyareti

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Ocak-05 Şubat 2016 tarihleri arasında Şili, Peru ve Ekvador'a yapacağı resmi ziyaretler kapsamında, ilgili ülkelerin Devlet Başkanları, Bakanları ve üst düzey yetkililerinin katılımlarıyla onurlandıracağı İş Forumları'nın düzenleneceği,

Anılan ülkelerde gerçekleştirilecek İş Forumlarının detaylı programının, paket ücretinin kesinleşmesinin takiben, ön kayıt yaptıran firma temsilcilerine iletileceği,

Söz konusu ziyarete katılmak isteyen firmalarımızın http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/135/6179 adresinde yer alan ön kayıt formunu eksiksiz doldurarak 21 Ocak Perşembe günü mesai bitimine kadar volkanincekara@tim.org.tr e-posta adresine bilgi vermelerinin gerektiği bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi İçin : Melike Hocaoğlu

(E-posta: mhocaoglu@deik.org.tr ; Tel: 0212 339 50 07)

 

6) Türkiye-Türkmenistan İş Forumu

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten aldıkları yazıya atfen;, T.C. Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş'ın 09-10 Şubat 2016 tarihlerinde Türkmenistan'a yapacağı resmi ziyaret kapsamında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonunda özel sektör heyeti oluşturulacağı,

Ziyaret programı çerçevesinde, 09 Şubat 2016 tarihinde Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta her iki ülke Ekonomi Bakanlarının onurlandırmasıyla Türkmenistan'da yatırım olanakları ve iş fırsatlarının ele alınacağının "Türkiye - Türkmenistan İş Forumu" düzenleneceği bildirildiği, İki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinde başlıca sektörler olarak inşaat, inşaat malzemeleri, turizm, tekstil, enerji, tarım ve gıda sektörleri öne çıkmakta olduğu,

Programda ayrıca, Türk İhraç Ürünleri Fuarı açılışına katılım, ikili görüşmeler, tesis ziyaretleri ve kültürel programların gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu bilgiler ışığında anılan ziyarete katılımı arzu eden üyelerimizin, 25 Ocak 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/133/6126 internet bağlantısı üzerinden başvurularını tamamlamaları ve katılım formunu eksiksiz olarak doldurmaları, ayrıca İstanbul-Aşkabat-İstanbul uçak biletleri, Aşkabat'ta 5 yıldızlı otelde 3 gece konaklama, 2 gün boyunca öğle ve akşam yemekleri, şehiriçi transferler, tercüme, rehber hizmetleri vb. organizasyonel masraflar dahil olmak üzere 1.750 USD tutarındaki avans ücretinin ödendiğine dair banka dekontunu DEİK'e (H. Çağla Mazlum; Tel. 0212.3395010; E-posta: cmazlum@deik.org.tr iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Türkmenistan T.C. vatandaşlarına vize uygulamakta olduğu, vizesi bulunmayan katılımcılar için gerekli işlemler DEİK tarafından yapılacağı belirtildiği, Vizelerin alınması için; pasaportun fotoğraflı sayfasının renkli olarak taranmış örneği (jpg formatında), 5x6 cm vesikalık fotoğrafın renkli taranmış hali (jpg formatında), ekte verilen dilekçe örneğinin doldurulmuş halinin taranmış nüshası (jpg formatında), Türkmenistan'dan davet yazısı alınması için ekte gönderilen formun eksiksiz ve hatasız olarak doldurulması (word formatında) önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Ekler : 1) Seyahat programı - Davetiye için form - Davetiye başvurusu için dilekçe örneği

 

7) ABD İhaleleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen yazıya istinaden, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kaliforniya Eyaletinin önemli şehirlerinden biri olan Los Angeles Şehri Belediyesi (City of Los .Angeles), Limanı, Havaalanı ve Su ve Elektrik Departmanı (Los Angeles Department of Water and Power- LADWP) idareleri ihale usulü ile mal temin ederken sadece ülke içindeki değil ülke dışından katılan firmaların da tekliflerini değerlendirebileceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda bahse konu kurum ve kuruluşların ihale ilan ve başvuru prosedürlerine ilişkin bilgilere Los Angeles Belediyesi'nin "Los Angeles Business Assistance Virtual Network -LADWP" isim ve http://www.labavn.org adresli sitesinden ulaşılabildiği bildirilmektedir. Söz konusu sitede hem mal hem de hizmet alımı ilanları yer aldığı yerli ve yabancı firmalar siteye üye olabildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca oldukça geniş bir alana sahip ve eski bir su ve elektrik şebekesine sahip olan şehirdeki Su ve Elektrik Departmanı'nın (LADWP) ihale fırsatlarına da https://ersp.ladwp.com/open.dll/welcome ve www.ladwp.com/supplyline adresinden ulaşılabildiği bildirilmiştir.

Diğer taraftan Los Angeles Belediyesi İş Yapma Rehberi ile LAD\VP/Supplyline elektronik bülteninin bir örneği ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Ekler :

1) Contract Opportunities Handbook 2) Supply Line October 2015

 

8) Pamuk Sektör Raporu 2015

Ulusal Pamuk Konseyi'nden alınan bir yazıda, Yönetmeliklerinin 15. Madde (f) bendi gereğince, Tarımsal Destekleme ve Yönlendirme Kurulu'na sunulmak üzere hazırlanan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına arz edilen "PAMUK SEKTÖR RAPORU 2015” ekte sunulmaktadır.

Ek : Pamuk Sektör Raporu 2015

 

9) 2015 Yılı Pamuk Üretim Maliyetleri

Ulusal Pamuk Konseyi'nden alınan bir yazıda aynen; "Her yıl Konseyimiz koordinasyonunda yapılmakta olan Cari Pamuk Üretim Maliyetlerinin Tespiti'ne dair çalışma 2015 üretim sezonu için de tekrarlanmıştır. Bu amaçla ülkemiz pamuk bölgelerindeki toplam yirmi iki kuruluştan bilgi iştenmiş, bunların on üçünden cevap alınmıştır. İlgili kuruluşlardan gelen maliyet çizelgeleri ve bunların değerlendirilmesiyle oluşturulan Özet Tablo ekte sunulmuştur.

Pamuk üretilen bazı bölgeler arasında toprak ve iklim koşullarına bağlı olarak az da olsa farklı yetiştirme teknikleri ve işçilikler nedeniyle farklı maliyetler oluşurken, diğer bazı bölgeler arasında bu bakımdan benzerlik bulunmaktadır. Buna göre önceki bilgi ve değerlendirmelerimizden hareketle, ülkemiz pamuk bölgeleri (Şanlıurfa, Diyarbakır ve diğer Güney Doğu Anadolu, Çukurova ve Hatay ile Ege ve Antalya) olmak üzere dört gruba ayrılmış ve kuruluşlardan gelen maliyet verileri bu dört grup içinde değerlendirilmiş; yani gruba katılan alan birimi başına maliyetlerin (t/dekar) basit aritmetik ortalaması, grup ortalaması olarak hesaplanmıştır. Ülke ortalaması hesabında ise, gruplara pamuk ekim alanlarındaki %payları oranında ağırlık verilmek suretiyle, grup ortalamalarının ağırlıklı ortalaması esas alınmıştır. (2015 üretim yılında, pamuk ekim alanlarının, söz konusu dört grup itibariyle dağılımı, Şanlıurfa %49, Diyarbakır ve Diğer Güney Doğu Anadolu %9, Çukurova ve Hatay %14, Ege ve Antalya %28'dir. Buna göre grupların ağırlıkları sırasıyla 0,49-0,09-0,14-0,28'dir.) Bu şekilde bulunan ülke ortalaması birim alan üretim maliyeti (t/da) TUIK tarafından yayınlanan ülke ortalaması kütlü verimi (kg/da) değerine bölünerek birim ağırlık başına ülke ortalaması maliyet bulunmuştur.

Buna göre, 2015 yılı birim alan (dekar) başına cari kütlü pamuk üretim maliyeti ülke ortalaması 937,86 t/da, ortalama kütlü verimi 448 kg/da ve birim ağırlık başına ülke ortalaması kütlü maliyeti 2,09 /kg dır. Bölgeler itibariyle alan birimine kütlü üretim maliyeti 853,67 /da ile 957 /da, ağırlık birimine kütlü üretim maliyeti ise 1,91 ile 2,14 /kg sınırlı arasında değişmektedir.

Öte yandan, yine TUIK verilerine bu yılın ülke ortalaması çırçır randımanı %38'dir. Buna göre, anılan ülke ortalaması kütlü maliyetinin lif pamuk karşılığı 5,5 t/kg olup bu değer geçen Ekim-Aralık dönemi Şanlıurfa ve İzmir Ticaret Borsalarının 41 renk mahlıç (lif pamuk) fiyatlarından, ki bunlar sırasıyla 3,90 t ve 4,53 t'dır, 100 ila 160 krş daha fazladır. Bu bulgudan ortalamanın üzerindeki verim ve kalitede üretim yapabilen pamuk çiftçilerinin bir sonraki sezonda alacakları destek primi ile geçmiş sezon maliyetlerini zorlukla karşılayabilecekleri, belki küçük bir kazanç sağlayabilecekleri, buna karşılık ortalamanın altındaki verim ve kalitede üretim yapan çiftçilerin ise, destek primine rağmen zarar etmiş olacakları anlaşılmaktadır. Bu durumda, iki sezon önceki küçük bir artışın ardından tekrar azalma eğilimi kazanan pamuk ekilişi ve rekoltenin bu eğilimini gelecek sezonda da sürdürmesi kaçınılmazdır. Üstelik vurgulanması gerekir ki, yukarıdaki analizde esas alınan ortalama tarla verimi, GDO'lu tohumla üretim yapmakta olan, ayrıca tarla büyüklükleri ve sulama koşulları ülkemizle karşılaştırılamayacak ölçüde daha iyi olan, dünya birincisi Avustralya'nın ardından ikinci sıradadır. Ülkemiz üreticisinin bu başarısına ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın vermiş olduğu destekleme primine karşın ülkemiz pamuk üretiminin azalma tehdidi altında bulunması üzerinde önemle durulması gereken bir olgudur.

Konseyimiz ülkemiz pamuk üretimindeki bu tehdidin yok edilerek, sürdürülebilirliğin yeniden tesisi için aşağıda özetlenen, ayrıntıları bu yılın sektör raporunda verilen önerilerinin hayata geçirilmesini zorunlu görmektedir:

• Pamuk destekleme primi 500 kg/da gibi bir verimle sınırlamalı; bundan yapılacak tasarruf verilecek prim miktarının artırılmasında kullanılmalıdır.

• Pamuk destekleri 5 yıl gibi bir dönem için açıklanmalı ve prim miktarlarının her yıl enflasyon oranında artırılacağı bildirilmelidir. 2016 yılı pamuk destekleme primi en az 85 krş olmalıdır.

• Primler en geç Mart ayı içinde ödenmelidir.

• Üretim girdilerindeki kdv oranları %1'e düşürülmeli veya tümüyle kaldırılmalıdır.”

denilmektedir.

Ek : Pamuk Üretim Maliyeti Özet Tablo

 

10) REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sinde Değişiklik

İMMİB - İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda aynen; "Avrupa Birliği'nde (Norveç, Lihtenştayn, İzlanda) üretimi, kullanımı ve pazara sunulması insan sağlığı ve çevreye beklenmeyen risklere yol açabilen maddeler 1907/2006 (EC) sayılı REACH Tüzüğü'nün Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların Kısıtlamalarına ilişkin Ek XVII'si ile kısıtlanmakta olup, söz konusu ek'te güncellemelerin takibi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ihracatımız açısından önem arz etmektedir.

Bu çerçevede, REACH Tüzüğü'nün nonilfenol etoksilatlara ilişkin Ek XVII'sinde (46. Giriş) değişiklik yapan 13 Ocak 2016 tarih ve 2016/26 (EU) sayılı Komisyon Tüzüğü yayımlanmıştır.

Bahse konu Tüzük kapsamında özetle; nonilfenol etoksilatların 03 Şubat 2021 itibarıyla yaşam ömrü boyunca suyla yıkanması beklenen tekstil eşyaları ya da bunların her bir parçası içerisinde ağırlıkça %0,01'e eşit veya daha yüksek konsantrasyonlarda AB pazarına sunulması yasaklanmıştır. Diğer taraftan, söz konusu kısıtlama ikinci el tekstil eşyalar ve bunlardan üretilen yeni tekstil eşyalarına uygulanmayacaktır.”

denilmektedir.

İMMİB REACH Yardım Masası

İ.Özlem TİRYAKİ (TEL:0212 454 09 19)

Ek : REACH Tüzüğü'nün Ek XVII'sinde (46. Giriş) Yapılan Değişiklikler

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.