İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-05 Rusya Federasyonu İhracatçı Listeleri Hk.

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.UYG.2016/16-189                 Denizli, 02/02/2016

Konu:Rusya Federasyonu İhracatçı Listeleri Hk.

 

S İ R K Ü L E R

( UYG / 2016-05 )

Sayın Üyemiz;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/01/2016 tarih 6710 sayılı yazıda;

Ülkemizden Rusya Federasyonu (RF)'na bitkisel ürün ihracatı ile ilgili olarak 4 Ağustos 2014 tarihinde ülkemiz ve RF makamları arasında imzalanan Protokol hükümleri uyarınca, sözkonusu ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri ihracatı yapabilecek firmaları içeren "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi” Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) tarafından tanzim edilerek RF makamlarına iletildiği, GTHB tarafından 2015 yılı Aralık ayı itibarıyla güncellenerek Bakanlıklarına iletilen sözkonu listelerin RF makamlarınca onaylanmasını müteakip kesinleşeceği belirtilmekte olup, RF listesinde yer almak isteyen firmalardan alınan taahhütnamelerin GTHB tarafından revize edildiği, bu kapsamda, 2016 yılı Mart ayı güncellemesi için listeye girme talebinde bulunacak olan firmalara ait başvuru evraklarının ve revize taahhütnamelerin GTHB'ne iletilmek üzere 04 Mart 2016 tarihine kadar Bakanlıklarına iletilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, sözkonusu listeye dâhil olmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan belgelerle birlikte, T.C. Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 29 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize müracaat etmeleri gerektiği hususu bilgilerinize sunulur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.

 

Ekler : 

1- Başvuru Belgesi ve Taahhütname

2- Yaş Meyve Sebze Ürünleri Türkiye İhracatçı Listesi

3- Kuru Meyve, Kuru Sebze Hububat Ürünleri Türkiye İhracatçı Listesi