İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-06 Rusya Federasyonu Hk.

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.URGE.2016/19-190                                                   Denizli, 02/02/2016
Konu : Rusya Federasyonu Hk.

 

S İ R K Ü L E R

( URGE / 2016 - 06 )

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasında yaşanmakta olan süreçte, anılan ülkeye yapılan ihracatımız olumsuz etkilenmektedir.

Bu bağlamda çözüm yollarının araştırılmasını teminen, firmanız nezdinde söz konusu ülkeye ilişkin yaşamakta olduğunuz sorunların detaylı bir şekilde yazılı olarak 9 Şubat 2016'ya kadar Birliğimize iletilmesi hususu önemle rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.