İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-07 Çeşitli Konular

Sayı : 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/16-191                                                  Denizli, 02/02/2016
Konu : Çeşitli Konular

 

S İ R K Ü L E R

( ARGE / 2016 - 07)

Sayın Üyemiz,

1) Bulgaristan Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Raporu

2) Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

3) AB'nın Kısıtlayıcı Tedbirleri

4) 528/2012EU Sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

5) Endonezya, Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat Ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yntlk.

6) Highpoint Spring/Fall 2016 Milli Katılım Duyurusu

7) Rusya Taşıma Ve Gümrükleme Hizmeti

 

1) Bulgaristan Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Raporu

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğimiz tarafından hazırlanan "Bulgaristan Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Raporu”nun Bakanlığımız web portalına eklendiği ifade edilmektedir.

"Bulgaristan Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Raporu”

http://www.ekonomi.gov.tr/portal/ShowProperty?nodeId=%2FUCM%2FEK-218535

 

2) Irak'a Ayçiçeği Yağı İhracatı

İlgi: 04/11/2015 tarih ve 2015-104 sayılı sirkülerimiz

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, "Irak'a ayçiçeği yağı ihracatına ilişkin olarak. Irak Ticaret Bakanlığına bağlı Foodstuff firmasınca ayçiçeği yağı ihalelerinde uygulanan politika değişikliği hakkında ilgide kayıtlı sirkümüzle bilgi verilmişti.

Bu defa, konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı kanalıyla Bağdat Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; Irak ile ülkemiz arasında son dönemde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda Irak'ın ülkemizden ayçiçeği yağı ithalatına kısıtlama getireceği yönünde medyada gündeme getirilen haberlere ilişkin olarak, Müşavirliğimizin 26/01/2016 tarihinde Irak Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yapmış olduğu toplantıya dair bilgi verilmekte olup. anılan toplantıda Iraklı yetkililerce; Foodstuff firmasının 25/01/2016 tarihinde kapalı zarf" usulü yeni bir ihale açtığı, ikinci bir ihalenin bu hafta içerisinde, üçüncüsünün ise önümüzdeki on gün içerisinde duyurulacağının belirtildiği, Türk firmalarının ihaleye girmesinin beklendiği, ancak ihaleye girmeleri durumunda, daha önce tecrübe edildiği üzere teslimatta öngörülemeyen gecikmelerin önüne geçilmesini teminen sevkiyatın Umm Qasr Limanına yapılmasının daha uygun olacağının ifade edildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, mezkûr yazıda devamla, Iraq Etihad Food Industries unvanlı yabancı sermayeli firma tarafından günlük 3.000 ton kapasiteli yemeklik yağ rafine tesisi kurulmak üzere Babil şehrinde 100 milyon dolar değerinde bir fabrikanın inşaatına başlandığı, firmanın hem Ticaret Bakanlığının hem de iç pazarın ihtiyacını karşılamayı hedeflediği, bir yıl içerisinde faaliyete geçmesi öngörülen tesiste Arjantin, Rusya, Ukrayna, Amerika Birleşik Devletleri gibi getirilecek ham mısır, ayçiçeği, soya ve palm yağının rafine edilmesinin hedeflendiğinin öğrenildiği, bu çerçevede, daha önce yine Babil şehrinde şeker rafine tesis kurarak Irak'ın şeker konusundaki dışa bağımlılığını ortadan kaldıran adı geçen şirketin söz konusu yatırımının hayata geçirilmesi ile birlikte Irak Ticaret Bakanlığının ayçiçeği yağı tedarik ihalelerinde ilgili şirkete öncelik vereceğinin düşünüldüğü, ihracatçılarımızın anılan ülke ile ilgili orta vadeli planlarında bu hususu dikkate almalarında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.”

denilmektedir.

 

3) AB'nın Kısıtlayıcı Tedbirleri

Ekonomi Bakanlığı'ndan TİM'e iletilen yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin 1227 sayılı BM Kararı'na uygun olarak, AB'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yönelik kısıtlayıcı önlemlerine dair 224/2014/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Ekini tadil eden 2015/2454/AB sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü ve 2013/798/CFSP sayılı Konsey Kararı'nı tadil eden 2015/2459/CFSP sayılı Konsey Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Aralık 2015 tarihli ve L339 sayılı nüshasında yayımlandığı belirtilmektedir.

Rusya'nın Ukranya'da istikrarsızlığa yol açan faaliyetleri nedeniyle alınan kısıtlayıcı önlemlere dair 2014/2431/CFSP sayılı Konsey Kararı' nı 31 Temmuz 2016 tarihine kadar uzatan 2015/2431/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi' nin 22 Aralık 2014 tarihli L334 sayılı nüshasında yayımlandığı ifade edilmektedir.

AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarına dair 36/2012/AB sayılı Konsey Tüzüğü' nün II sayılı ekinde yer alan kişi ve kurumlar listesini tadil eden 2015/2350/AB sayılı Konsey Uygulama Tüzüğü ve 2013/255/CFSP Sayılı Konsey Kararı'nda değişiklik öngören 2015/2359/CFSP sayılı Konsey Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 17 Aralık 2015 tarihli ve L331 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

 

4) 528/2012EU Sayılı Biyosidal Ürünler Yönetmeliği

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği'nde 01 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe giren 528/2012/EU sayılı Biyosidal Ürünlerin Yönetmeliği, biyosidal ürünlerin yanı sıra biyosidal ürün ile işlem görmüş ya da biyosidal ürün içeren mamul ürünlerin de piyasaya arzını düzenlemektedir. Bahse konu Yönetmeliğin ülkemizce uyumlaştırma çalışmaları ise halihazırda Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından sürdürülmekte ve uyumun 2017 yılına kadar tamamlanması öngörüldüğü,

528/2012/ED sayılı AB Yönetmeliği kapsamında, bahse konu mamul ürünlerin AB piyasasına arz edilmesi için işlem gördükleri/içerdikleri aktif maddelerin Avrupa Kimyasal Ajansı' na (AKA) yapılacak başvuru çerçevesinde AKA tarafından onaylanmış aktif madde ile işlem görmüş olan ya da onaylanmamış aktif madde içeren mamul ürünlerin AB piyasasına arz edilmesi mümkün olmamakta olduğu, Yönetmelik, ekonomik operatörlerin bahse konu onay prosedürüne uyum sağlayabilmeleri/hazırlanabilmeleri için 01 Mart 2017 tarihine kadar sürecek bir geçiş süreci tanımıştır. Bu çerçevede, operatörlerin halihazırda üretim süreçlerinde kullandıkları onaylanmamış aktif maddeleri AB'de onaylanmış ya da onay süreci devam eden maddeler ile ikame etmeleri ya da söz konusu aktif maddelerin onaylanabilmesini teminen 01 Eylül 2016'ya kadar AKA'ya başvurmalarının beklendiği,

Ekonomi Bakanlığı'nda TİM'e iletilen yazıda, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği'nin AB pazarına giriş itibariyle getirdiği yeni koşulların özellikle bilgi teknolojisi, elektronik donanım, mobilya, tekstil ve otomotiv sektörleri üzerinde etkilerinin olması beklendiği belirtilmektedir. Yazıda devamla, bu kapsamda ülkemizde dahil olmak üzere AB piyasasına biyosidal ürün ile işlem görmüş ya da biyosidal ürün içeren mamul madde arz edecek olan ülke üreticilerinin/ihracatçılarının Yönetmelik ile getirilen onay gerekliliğine hazırlıklı olması önem arz ettiği vurgulandığı ve bu çerçevede, söz konusu Yönetmelik hakkında sıkça sorulan sorular ile Komisyon tarafından hazırlanan yanıtlara https://circabc.europa.eu/w/browse/d7363efd-d8fb-43e6-5bcc5e87bf22 internet adresinden ulaşılabilmekte olduğu, konuyla ilgili olabilecek ilave soruların ise SANTE-BIOCIDES@ec.europa.eu adresine iletilmesi mümkün olabildiği ifade edilmektedir.

 

5) Endonezya, Bitki Kökenli Taze Gıda İhracat Ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yntlk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda aynen; "Endonezya, Cakarta Ticaret Müşavirliğimizden Meclisimize gelen bir yazıda, anılan ülkede 17 Şubat 2016 tarihinde gıda ve tarım ürünlerinde uygulamaya girecek olan yeni bir mevzuat sebebiyle aşağıdaki gibi bilgi verilmektedir.

"Endonezya Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 17 Şubat 2016'da yürürlüğe girecek olan 2015/4 sayılı "Bitki Kökenli Taze Gıda İhracatı ve İthalatına Yönelik Gıda Güvenliği Denetimleri Yönetmeliği” hükümleri, Yönetmelik Ekinde belirtilen, bazıları hali hazırda Türkiye'den de İthal edilmekte olan tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatında bir takım değişiklikler getirmektedir.

Bahse konu Yönetmelik ile temel olarak; tüketicilerin sağlığa zararlı gıda ürünlerinin etkilerinden kurtulması ve gümrük aşamasında gerçekleştirilmek üzere, tarım ürünleri ihracat ve ithalatında risk esaslı bir kontrol sistemi uygulanması yoluyla gıda güvenliği denetimlerinin etkinleştirilmesi amaçlanmıştır.2015/4 sayılı Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetmelik ekinde belirtilen tarım ürünlerinin Endonezya'ya İthalatına, anılan Yönetmelik ile belirlenen süreçler takip edilmek suretiyle ülke gıda güvenliği gerekliğinin uygunluğunun sağlanması halinde izin verilmektedir.

2015/4 sayılı Yönetmelik çerçevesinde bir tarım ürününün Endonezya gıda güvenliği sisteminin gereklerini sağlaması; o ürünün üretildiği ülkenin "Gıda Güvenliği Denetim Sistemi”nin Endonezya'nın ilgili kurumları tarafından tanınmış/onaylanmış olmasına veya o ürünün uygunluk değerlendirmesi işlemlerini gerçekleştiren laboratuvarların anılan kurumlarca onaylanmış olmasına bağlanmıştır. Bu meyanda, söz konusu tarım ürünlerinin ihracatı ancak, menşe ülkesinin, gıda güvenliği sistemi Endonezya tarafından tanınmış bir ülke olması veya bu ürünlerin onaylanmış menşe ülke raporlarının uygunluk değerlendirmesine tabi olmak suretiyle belgelendirilerek ithal edilmesi halinde mümkün olabilecektir.

Bu aşamada; 17 Şubat 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek Yönetmeliğin hükümleri çerçevesinde uygulanması planlanan ürün güvenliği denetimleri sisteminin gereklerine anılan tarihten önce uyum sağlayabilmek amacıyla laboratuvar onayı alınabilmesinin teminen başvuru süreci başlatılmış olup, Endonezya Tarım Bakanlığından alınan geri dönüşlere ilişkin olarak bilgi ve belge eksiklikleri tamamlanmaya çalışılmaktadır.

Adı geçen yönetmeliğe ilişkin İngilizce özet bilgi notu ekte yer almakta olup, ilgili firmalarımızın detaylı bilgi için T.C. Cakarta Ticaret Müşavirliği veya T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.”

denilmektedir.

Ek : 2015/4 sayılı Yönetmelik Özeti

 

6) Highpoint Fall 2016 Milli Katılım Duyurusu

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı onayı ile Amerika Birleşik Devletleri / Kuzey Karolina Eyaleti, Highpoint bölgesine 22-26 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan "HIGHPOINT FALL 2016” Mobilya fuarına Türkiye Milli Katılım Organizasyonunun adıgeçen Birlik tarafından gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Amerika Birleşik Devletlerine ihracat yapmayı hedefleyen firmalarımız için kesinlikle katılım gerçekleştirilmesi gereken bir fuar olduğu,

2016 fuarlarının milli katılımcılarına, İİB tarafından;

· Stand alanı kiralanması

· Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

· Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

· Reklam ve tanıtım hizmetlerinin verildiği ifade edilmektedir.

Bahse konu fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere "HIGHPOIT FALL 2016” fuarına başvuruda bulunmayı planlayan üyelerinizin 29 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmalarının gerektiği belirtilmektedir.

Bahsigeçen fuara ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı link aşağıda sunulmaktadır.

http://www.iib.org.tr/tr/content.asp?PID=%7b58C702B5-4896-4136-BD9A-0CD0EBAD8E8D%7d

 

7) Rusya Taşıma ve Gümrükleme Hizmeti

Rusco Uluslararası Havayolu Karayolu Taş. Ltd. Şti.'nden alınan bir yazıda, ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasındaki siyasi gerilimin ekonomik yansımaları nedeniyle, başta tekstil-konfeksiyon, araba yedek parçası, makine yedek parçaları ürünleri ihracatımız olmak üzere, Rusya'yla olan dış ticaretimize konu sektörlerde birtakım olumsuzlukların yaşandığı,

İhracatımızın bahse konu geriliminden ne ölçüde etkilendiği ve bu süreçte karşılaşılan sorunların çözülmesi amacıyla ve bu bağlamda çeşitli meslek kuruluşlarının konuya ilişkin Taşıma ve Gümrükleme konusunda çözüm ürettikleri,

Bu çerçevede, tekstil, konfeksiyon ve deri sektörlerimizin siyasi gerilime sebep olan olayın yaşandığı 24 Kasım 2015 tarihinden bu yana Rusya Federasyonu ile ülkemiz arasındaki sorunlardan ne derece etkilendiğinin tespitinde yararlanılmak üzere, Rusya'ya yapılacak ihracat ve ithalat konusunda ihracatçı firmalara taşıma,Rusya'da Gümrükleme Konusunda destek ve hizmet sağlamak istedikleri ifade edilmektedir.

Adıgeçen firmanın iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

MR. Perman Charyyev

e-mail: operations@rcscargo.net

Foreign Trade & Logistics Manager

Telefon: +90 212 662 00 31

Müşteri Hizmetleri: 4440108 - 4442398 Mobil: 0532-6827975

 

Bilgileriniz rica olunur.

 

Saygılarımla,

 

Levent ÖZTAŞ

Genel Sekreter T.