İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-100 Çeşitli Konular

Sayı:32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/181-1612                                          Denizli, 17/08/2016

Konu:Çeşitli Konular

 

 

S İ R K Ü L E R 

(ARGE / 2016 - 100)

 

Sayın Üyemiz,

1) Avrupa Birliği / Telafi Edici Vergi Soruşturması

2) ABD / Telafi Edici Vergi

3) Japonya Dondurulmuş Gıda Raporu

4) AB Mevzuat Değişiklikleri

5) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

6) Türkiye-ABD İş Konseyi

7) Bulgaristan'a Ticaret ve Yatırım Rehberi

8) Türkiye-Etipyopya İş Formu, 6-8 Eylül 2016, Addis Ababa

9) Talep ve Şikayetler Kenya

10) Solas Uygulamaları

11) 43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı

12) İlk Yükleme Tarihi Öncesi Kuru İncir İhracatı

 

1) Avrupa Birliği / Telafi Edici Vergi Soruşturması

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemiz menşeli "Çipura ve Avrupa Deniz Levreği” ithalatına karşı yürütülen sübvansiyon soruşturmasının herhangi bir önlem alınmadan kapatılmasına hükmedilmiş olup konuya ilişkin 10 Ağustos 2016 tarihli AB resmi Gazetesi nüshasına http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.215.01.0031.01.ENG&toc=OJ:L:2016:215:TOC internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Bu itibarla firmalarımız AB pazarına anılan ürün ihracatlarında herhangi bir telafi edici vergiye/ sübvansiyona karşı önleme (countervailingduty) maruz kalmayacakları ifade edilmektedir.

 

2) ABD / Telafi Edici Vergi

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 1996 yılından bu yana ülkemizi menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı uygulanmakta olan telafi edici vergi (countervailingduty) kapsamında ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi ( ITA ) tarafından 2014 dönemi için başlatılan gözden geçirme (administrative review ) soruşturmasının ön sonuçlarına ilişkin bildirim 10 Ağustos 2016 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı,

Buna göre ITA tarafından soruşturmaya taraf tek firmamız Beşsan Makarna Gıda San. ve Tic. A.Ş %2,21 oranında sübvansiyon marjı hesaplandığı, ITA'nın mezkur ön kararına http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2016-08-10/pdf/2016-19017.pdf linkinden ulaşılabilmekte olduğu, nihai kararın 120 gün içerisinde açıklanması beklendiği bildirilmektedir.

 

3) Japonya Dondurulmuş Gıda Raporu

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Tokyo Ticaret Müşavirliği kanalıyla, Japonya Dondurulmuş Gıda Derneği'nden alınan ve Japonya'nın 2015 yılı dondurulmuş gıda istatistiklerine ilişkin rapor ekte iletilmektedir.

EK: Rapor (19 Sayfa)

 

4) AB Mevzuat Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB)'nde bazı tarım ve sanayi ürünlerinde otonom tarife kotası açan ve söz konusu kotaların yönetimini düzenleyen 1388/2013/AB sayılı Konsey Tüzüğü'nü tadil eden 2016/1050/AB sayılı Konsey Tüzüğü ile; Ortak Gümrük Tarifesine dair 2658/87/AET sayılı Konsey Tüzüğü'nün I sayılı Eki'ni tadil ederek belirli ürünlerde gümrük vergisiz veya daha düşük gümrük vergileri ile pazara giriş imkanı tanınmasını öngören 2016/1047/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü AB resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir.

 

5) AB Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ekonomi Bakanlığından alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmi Gazetesinde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişikliklere ilişkin olarak, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği Ticaret Müşavirliğinden alınan 08/08/2016 tarihli yazının bir örneği ilişikte gönderildiği bildirilmektedir.

EK: Ticaret Müşavirliğinin Yazısı (2 Sayfa)

 

6) Türkiye-ABD İş Konseyi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan yazıya atıfla, DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ve American Turkish Council (ATC) 35. Ortak Yıllık Konferansının 30 Ekim - 1 Kasım 2016 tarihlerinde The Ritz-Carlton Washinton D.C'de düzenleneceği bildirilmektedir.

Anılan yazıda devamla, konusu "Geleceği: İş inovasyon ve Büyüme” ("Shaping the Future : Business, Innovation and Growth” ) olarak belirlenen konferansta Türkiye- ABD ilişkilerindeki gelişmeler, üst düzey Türk ve ABD'li özel sektör ve devlet temsilcileri tarafından değerlendirilecek olup; konferansta Savunma ve Güvenlik, Enerji, PPP, Ar-Ge ve İnovasyon, IT, Eğitim , TTIP ve Yatırım Fırsatları panellerinin yer alacağı ifade edilmektedir.

Ayrıca bu yıl gerek Türkiye gerekse ABD tarafından çok güçlü üst düzey katılım beklenen konferansa kurumsal veya şirket bazında sponsor olmakla ilgilenilmesi halinde DEİK'le irtibata geçmeleri ve konferansa katılmak isteyen firmalarınızın http://www.atctaikconference.com/ adresinden erken kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

EK: Sponsorluk Paketi (3 Sayfa)

 

7) Bulgaristan'a Ticaret ve Yatırım Rehberi

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, T.C Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir istinaden, Sofya Ticaret Müşavirliğince güncellenmiş olan "114 Soruda Bulgaristan'a Ticaret ve Yatırım Rehberi” konulu çalışmaya http://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bGF internet bağlantısından ulaşabileceği bildirilmektedir.

 

8) Türkiye-Etipyopya İş Formu, 6-8 Eylül 2016, Addis Ababa

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda aynen "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'ten alınan bir yazıda, eşbakanlığı T.C.Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekci tarafından yürütülen Türkiye-Etiyopya 7. Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında, DEİK ve Etiyopya Ticaret Odası ve Sektörel Birlikleri işbirliğinde 6-8 Eylül 2016 tarihleri arasında Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Türkiye-Etiyopya İş Formu gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Yazının devamında, Afrika'da en hızlı büyüme kaydeden ülkelerden biri olan Etiyopya'nın, 458 milyon nüfuslu Doğu ve Güney Afrika Ülkeleri Ortak Pazarı (COMESA) üyeliği ile Türk yatırımcılara büyük bir pazara ulaşım imkanı sunmakta olduğu ve Türk özel sektörü için Afrika açılımının merkezi konumunda olduğuna değinilmekte, yaklaşık 94 milyon nüfuslu bir pazar olan Etiyopya'nın Türkiye ile çeşitli iş alanlarında bağlantılarını güçlendirmek, teknolojiyi ve bilgi transferi sağlamak amaçlarıyla düzenlenecek forumda inşaat, tarım, sanayi, kimya, tekstil, mobilya, turizm ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren Etiyopyalı firmalarla Türk firmalarını bir araya getirmeyi amaçlandığı belirtilmektedir.

Ziyarette ilişkin lojistik detaylar ve toplam ücret bilahare iletilecek olup, anılan ziyarete katılacak iş insanlarımızın vizelerinin, geçerlilik süresi devam eden pasaportta olması önem arz etmektedir. Etiyopya için sarıhumma aşısı gerekmekte olup, aşı kartlarının taşınması zaruridir. Sarıhumma aşısı ücretsiz olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne (http://www.seyahatsagligi.gov.tr/) bağlı seyahat sağlığı merkezlerinde yapılmaktadır.

Bu bilgiler ışığında, söz konusu foruma katılmak isteyen firmalarımızın 22 Ağustos 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/229/7235 internet bağlantısı üzerinden başvurularını tamamlamaları ve ödeme gerçekleştirmeleri gerekmektedir.”

denilmektedir.

EK: Katılım Koşulları & Taslak Program (2 Sayfa)

 

9) Talep ve Şikayetler Kenya

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Nairobi Ticaret Müşavirliğimizden ulaşan bir yazıya atıfla, Kenya'nın Türk firmalarımızın sahte siparişler ile dolandırmaya maruz kaldıkları ülkelerden biri olduğu, özellikle bilgi kaynaklarına ulaşmada yaşanılan zorluklar, şirket çalışanlarının sahte işlemler yapabilmeleri veya ödemelerde yaşanılan zorlukların ikili ticaretin geliştirmesine zarar verebildiği ve son zamanlarda şirket mailleri üzerinden dolandırıcılık faaliyetlerinin yürütebildiğinin tespit edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Müşavirliğimiz tarafından Kenyalı firmalar ile ticaret faaliyetleri yürütecek firmaların şüpheli gördükleri durumlarda:

●İlgili şirketlerin öncelikle web sitelerinin mail uzantılarına dikkat etmeleri,

●Firmaları, varsa internet üzerinden tespit ettikleri telefondan aramaları,

●Kenya Ticaret ve Sanayi Odası ile temasa geçmeleri (info@kenyachamber.co.ke ) ve ilgili firmanın tescil numarasını ileterek ilgili adrese kayıtlı olup olmadığını sorgulamaları,

●Ödemelerde tercihen nakit ödeme veya akreditif yöntemini benimsemeleri,

●Evrak ve tekliflerde karşı tarafın kullandığı metinlerde gelişigüzel ifadelerde dikkatli olmaları,

●İletişim için verilen +254 Ülke kodu ve "7” rakamı ile başlayan mobil hatlar yanında "+254 2…” İle kullanılan sabit hatları da aramaların ilk aşamada faydalı olabileceği belirtilmektedir.

 

10) Solas Uygulamaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe giren Denizyolu ile taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarını Tespit Edilmesi Uygulaması nedeniyle ortaya çıkan ek maliyetlere ilişkin ihracatçılarımızdan alınan şikayetler neticesi, konuya ilişkin olarak Ekonomi Bakanlığı tarafından Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından (UDHB) bilgi talep edildiği,

Bu kapsamda UDHB'den alınan geri bildirim yazısında;

●Deniz yoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt ağırlıklarını Tespiti ve Bildirimi Hakkında Yönergenin 20'nci maddesi kapsamında ülkemizde ki ihracatçıların bu uygulamayı en kolay ve en düşük maliyetle yapılabilmesi amacıyla, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın tartı aletleri ile ilgili mevzuatında belirtilen yasal gereklilikleri sağlayan ve yine aynı Bakanlık tarafından muayene ve damgalama işlemleri yapılan kantarları kullanan üreticilerin kendi kantarlarında tartım yapmalarının sağlandığı,

●Yine söz konusu Yönergenin 21'nci maddesiyle, Gümrük ve Ticaret Bakanlığında "Yetkilendirilmiş Yükümlü Belgesi” ne sahip ihracatçıların UDHB'den Yöntem-2 "Kullanıcı Yetki Belgesi” alarak, dolu konteynerlerin "Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgelerini hazırlamalarına imkan sağlandığı,

●Öte yandan DBA belgelerinin hazırlanması ve taşıyana iletilmesi ile ilgili uygulamada alınan ücretlere ilişkin serbest piyasa koşullarına doğrudan müdahale etme durumu bulunmadığı,

●Anılan uygulamanın İhracatçılarımıza ekstra bir maliyet getirerek ihracatımızı olumsuz etkilemesinin UDHB açısından da büyük önem arz ettiği,

●Bu itibarla, sektör tarafından anlaşılmayan hususların netleştirilmesi ve konunun daha anlaşılır hale getirilmesini sağlamak amacıyla taşımacılık zincirinde yer alan tarafların meslek odalarının davetleri üzerine UDHB tarafından bilgilendirme toplantıları yapıldığı,

●Ayrıca toplantılar sırasında dile getirilen ya da UDHB' ye diğer yollarla iletilen şikayet ve görüşlerin de değerlendirmeye alınarak uygulamada yaşanan sıkıntıların giderilmesi hususunda azami hassasiyet gösterildiği, anılan Yönerge'de mevcut durumun düzeltilmesi yönünde katkı sağlayabilecek hususların gözden geçirilerek söz konusu yönergenin revize edildiği planlandığı, ifade edilmektedir.

 

11) 43.Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı

Akdeniz İhracatçı Birliklerinden alınan bir yazıda, 1-10 Kasım 2016 tarihleri arasında Irak/Bağdat'ta düzenlenecek olan "43 Bağdat Uluslararası Genel Ticaret ve Sanayi Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonu bu yıl Akdeniz İhracatçı Birlikleri organizasyonunda gerçekleştirileceği,

Söz konusu fuar genel nitelikli olup tüm sektörlerden firmalara katılım sağlamakta olup T.C Ekonomi Bakanlığı'nın milli katılımı onaylaması durumunda 2009/5 sayılı Yurt Dışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ilişkin Tebliğ'de belirtilen şartlara uyan ve belgelerini sunan firmalar için ödenen katılım bedeli ve bir firmaya ait iki firma temsilcisinin ekonomi sınıfı ulaşım bedeli giderlerinin %50'si 10.000$'ı geçmeyecek şekilde desteklendiği bildirilmektedir.

Bu bağlamda, fuar duyurusu ekte sunulmakta olup, başvuru yapmak isteyen üyelerimiz, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFC_bxw3Pw7qw6bUXPNFpI2qZg_wPpZOwt3KdTZOTxqjxIkw/viewform?c=0&w=1 uzantısından online başvuru yapabileceklerdir.

EK: Fuar Duyurusu (1 sayfa)

 

12) İlk Yükleme Tarihi Öncesi Kuru İncir İhracatı

Ege İhracatçı Birlikleri'nden alınan bir yazıda, Bilindiği üzere kuru incirin ihracatı her sezon başında Kuru Meyve Sektör Kurulu tarafından önerilen ve Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanan ilk yükleme tarihinde başlamakta, belirlenen ilk yükleme tarihinden önce yeni mahsul kuru incir ihracatına izin verilmemekte olduğu ve bu çerçevede, 2016 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihi, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Kuru Meyve Sektör Kurulu Toplantısı'nda alınacak karar ve Kuru İncir Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısında yapılacak değerlendirmeler çerçevesinde belirlenecek ve Ekonomi Bakanlığı tarafından onaylanmasını müteakip ivedilikle tüm ihracatçı Birliklerine bildirileceği,

Belirlenecek olan ilk yükleme tarihinden önce yeni ürün ihracatı yapılmayacağını ilişkin olarak ilgili kurum ve kuruluşlara (TİM, Gümrük Müdürlükleri, Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri, İhracatçı Birlikleri, GTHB İl Müdürlükleri vb. ) yazılı bilgi verilmiş olup; daha önce Ege İhracatçı Birlikleri stoklarında 2015 ürünü kuru incir olduğunu beyan eden ve bu stokları yerinde tespit edilen ihracatçı firmalar belirlenecek ilk yükleme tarihine kadar 2015 ürünü kuru incir ihracatına devam edebileceklerini, bilahare bildirilecek olan ilk yükleme tarihi öncesinde alıcı ülkelere 2016 ürünü kuru incir ihracatına ilişkin Gümrük Çıkış Beyannamelerine onay verilmemesi, 2015 ürünü kuru incirlere ait e-birlik ve manuel beyanname onay ve girişlerinin ise Genel Sekreterliklerine yapılmış olan stok bildirimleri ile karşılaştırılmasını teminen, 0232 488 60 92 numaralı telefon aracılığı ile Gümrük Beyanname Onay Servisinden (İlgili Kişi: Adnan AKYOL) sözlü mutabakat alındıktan sonra yapılması gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Saygılarımla,

 

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter