İhracat Rakamları (Bin USD)
English

2016-102 URGE Proje Duyurusu (Tekstil)

Sayı: 32089230-TİM.DENİB.GSK.ARGE.2016/204-1653                                          Denizli, 22/08/2016
Konu:URGE Proje Duyurusu (Tekstil)

 

S İ R K Ü L E R

(ARGE / 2016 - 102)

 

Sayın Üyemiz,

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Ekonomi Bakanlığımızın destekleri ve Birliğimiz organizatörlüğünde yürütülen "Denizli Ev Tekstili Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” projelerimiz, "Turkish Towels” çatısı altında sürdürülmektedir.

Üyelerimizden aldığımız geri bildirimler ve projede yer almayan üye firmalarımızdan gelen talepler doğrultusunda "Denizli Ev Tekstili Sektörü Yurt Dışı Pazarlama Takımı” başlığı ile ek bir proje başlatılması planlanmaktadır.

Projenin adımları aşağıda kısaca özetlenmiştir:

1) İhtiyaç Analizi: Ev tekstili sektöründe faaliyet gösteren firmalarımızın bir araya gelmesi ile oluşturulacak kümelenme çalışmasında, ilk adım, katılımcı firmalarımızın mevcut durum ve hedeflerinin uzman ve bağımsız bir kurum tarafından incelenerek, gelişime açık iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve hem üretim, hem pazarlama hedeflerinin gerçekleştirilmesi için destek alanlarının belirlenmesidir.

2) Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları: İhtiyaç analizinin tamamlanmasının ardından, belirlenen alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunularak, katılımcı firmalarımızın hem pazarlama alt yapısı hem de teknik destek altyapısı açısından gerekli eksiklerini tamamlanması hedeflenmektedir. Eğitim ve danışmanlık konuları, İnovasyon, Yalın Üretim, Maliyet Yönetimi, Kurumsallaşma ve Risk Analizi gibi çeşitli alanları kapsamaktadır.

3) Yurt Dışı Pazarlama Programları: Katılımcı firmalarımızın hedef pazarları doğrultusunda, ilgili ülkeye yönelik alım heyeti, ticaret heyeti ve yurt dışı fuar katılımı gibi çeşitli faaliyetler düzenlenerek, firmalarımızın ihracat hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlamaktır.

Ekonomi Bakanlığı'nın 2010/8 Sayılı "Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında düzenlenmesi planlanan proje kapsamında katılımcı firmalarımız eğitim, danışmanlık ve yurt dışı pazarlama faaliyetleri için %75 teşvik desteğinden yararlandırılacaktır, bahse konu faaliyetler için %25'lik teşvik harici kısım ise, proje faaliyetine katılan firmalar arasında paylaştırılacaktır. Projeye yalnızca sermaye şirketleri dâhil olabilmektedir. (Bu kapsamda mevzuat gereği şahıs şirketleri yararlanamamaktadır.)

Yukarıda belirtilen yeni projeye katılmak üyelerimizin "Katılımcı Şirket Talep Yazısı” formunu en geç 1 Eylül 2016 Perşembe gününe kadar Birliğimiz Uluslararası İlişkiler ve URGE Şubesine teslim etmeleri gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

EK 1: Katılımcı Şirket Talep Yazısı

 

Saygılarımla,

Uğur DAYIOĞLU

Genel Sekreter